Kan inte nå servern

Henrik Allert – En samling

Henrik Allert – keramiker, skulptör, målare och grafiker – en privat samling
I denna privata samling är Henrik Allerts konstnärliga bredd väl representerad. Här finns de välbekanta figurerna i svart/vit bränd lera, de glaserade keramikskulpturer, terracottaskulpturer och därtill oljemålningar och grafiska blad.
Henrik Allerts skulpturer rör sig i ett spänningsfält mellan natur och konst. Den mångsidigt begåvade ”Lantbrukaren” har en alldeles särskild känsla för naturen. Som skolad konstnär och keramiker gestaltar han den samma i uttrycksfulla former. I hans skulptur- och bildvärld kan man ana influenser från förhistorisk konst och utomeuropeiska kulturer. Figurerna kan tänkas föreställa djur och fåglar men formen kan även framstå som människoskulpturer eller urtidsdjur. Allt som oftast framstår de dock som välbekanta, tidlösa varelser formade i olika tekniker med associationer till saga och arkaisk myt.
Henrik Allert, född 1937, växte upp på en gård i Västergötland där vardagen präglades av djur och natur. Han intresse för att arbeta med händerna väcktes redan i unga år och han utbildade sig så småningom på HDK/Slöjdföreningens skola i Göteborg. Efter avslutad examen arbetade han ett par år på Rörstrand för att därefter starta sin egen keramik- och konstnärsverkstad utanför Skövde där han fortfarande är verksam. Henrik Allert har sedan sin debututställning i Stockholm 1971 haft många utställningar i Sverige och internationellt. Hans verk finns på flera platser i det offentliga rummet, på museer och i privata samlingar.