300
273825

Albert Edelfelt

(Finland, 1854-1905)
Albert edelfelt, jude som säljer stövlar.
Albert edelfelt, jude som säljer stövlar.

JUDE SOM SÄLJER STÖVLAR.

Sign. Hfors -73. Olja på duk, 30x44 cm.

Albert Edelfelt (1854-1905)
Jude som säljer stövlar

Albert Edelfelts oljemålning Jude som säljer stövlar (1873) var hans viktigaste komposition våren 1873. Händelserna utspelas på Helsingfors salutorg. Den judiska handelsmannen visar upp stövlar för en bonde och hans son. I kompositionen syns dessutom en hund, en häst samt ett stort hölass och i fonden en man och kvinna som dricker te. I bakgrunden av torget syns obelisken till den ryska kejsarinnan Alexandras minnesmärke, rest 1833. Skatudden var ännu obebyggt. Som komposition innehåller denna målning för Edelfelt ovanligt många element: människor, djur, torget och naturen återgivet i ett disigt ljus. Bertel Hintze har beundrat koloriten och ljuseffekterna i denna grådisiga målning som belönades på Konstnärföreningens utställning våren 1873 med hedersomnämnande.

Våren 1873 hade Edelfelt studerat för Adolf von Becker vid det Kejserliga Alexanders Universitetets ritsal, samt i hans så kallade privatakademi. Undervisningen vid universitets ritsal gavs endast två timmar i veckan men enligt reglementen hade eleverna rätt till utökad undervisning, vilket Edelfelt åtnjöt. Om kvällarna kunde man studera vid Adolf von Beckers privatakademi teckning efter modell i artificiell belysning, vilket var en nyhet.

Bland verk ur Edelfelts kvarlåtenskap har några odaterade akvareller föreställande påklädda modeller bevarats. Ryss i lång kaftan, modellstudie (Ateneum) föreställer samma ryska jude i en identisk ställning och klädsel som avbildats i Jude som säljer stövlar. Modellen är porträtterad lutande mot en stav och skuggningen mot väggen, samt det plana modellbordet han står på berättar om hur målningspraktiken gått till. Denna modell har varit anställd av Adolf von Becker i den ovannämnda målningsateljén i Laboratoriehuset (Arppeaneum museet idag). Akvarellen är avbildat i boken: Albert Edelfelt och Ryssland, SLS 2004, s. 28. Från ateljéfönstret ser man ut över Finlands Bank och Ständerhuset. Judarnas handelsplats Narinken låg på 1800-talet, före 1876, vid Finlands Bank, alltså i kvarteret intill. Enligt franskt mönster var von Becker van vid att anställa modeller som hade etnisk bakgrund: italienare, romaner och judar. Denna modell torde ha varit autentisk och inte iscensatt, säkerligen känd i Helsingfors som på 1870-talet ännu var en småstad där alla-kände-alla. Bildtexten till ovan nämnda verk i SLS:s bok kallar honom för dvornik [gårdskarl]. Undertecknad ser ett klart samband mellan studiet utfört i von Beckers undervisningsateljé och den slutgiltiga kompositionen. Med säkerhet vet man att konstnärerna i Helsingfors, t.ex. Helene Schjerfbeck målade efter judiska modeller. Modellen för Lövhyddohögtid (1883) var Chava Slavatitzkij, dotter till en judisk skomakare från Ryssland, som man gissat att är den manliga modellen i Schjerfbecks målning. Schjerfbecks modell liknar även Edelfelts modell i den nu till salu varande målningen.

Litteratur: Bertel Hintze, Albert Edelfelt 1942-44, s.48-48, avbildad.
Hintzes katalog nr. 21.
Söderhjelm, Profiler ur finskt kulturliv, Helsingfors 1913, s.194.

Utställningar: Finska Konstföreningens utställning 1873, nr 13. Minnesutställning 1910, Ateneum nr. 2a ”Torgscen”.
Finlands konstakademis 100-års utställning 1948, nr. 26.
Helsingfors i bilder, Konsthallen 1950, nr. 2.

Pris: Vid Finska Konstföreningens dukattävlan 1873 belönad med hederstiteln: ”mention honorable”.

Marina Catani

Följerätt: Nej
Utropspris: 

150 000 - 200 000 EUR

Klubbat pris: 
Återrop
Utställningar

Finska Konstföreningens utställning 1873, nr 13.
Minnesutställning 1910, Ateneum nr. 2a ”Torgscen”. Finlands
konstakademis 100-års utställning 1948, nr. 26. Helsingfors i
bilder, Konsthallen 1950, nr. 2.

Litteratur

Bertel Hintze, Albert Edelfelt 1942-44, s.48-48, avbildad.
Hintzes katalog nr. 21. Söderhjelm, Profiler ur finskt kulturliv,
Helsingfors 1913, s.194.

Övrigt

Finska Konstföreningens dukatpris 1873 belönad med
hederstiteln: ”mention honorable”.

Köpinformation