Kan inte nå servern

Ett modernt urval F365


Bukowskis presenterar ett urval verk av några av den moderna och samtida konstens banbrytande konstnärer så som Helmer Osslund, Gerhard Nordström, Max Walter Svanberg och Inge Schiöler bland andra.

En konstsamling kan se ut på många olika sätt. En genomgående röd tråd är dock alltid ägarens passion och kärlek till verken. Här presenteras en konstsamlares urval av moderna och samtida konstverk av hög kvalitet.

Kanske kan detta vara steget till att börja din egen konstsamling?