Kan inte nå servern

Roberto Matta (1911-2002)

Roberto Sebastian Antonio Matta Eachaurren föddes 1911 i Santiago. Han är en av Chiles mest kända kostnärer och har en framträdande plats bland 1900-talets surrealistiska och abstrakta måleri. Vid 1930-talets början studerar Roberto Matta arkitektur i Santiago men han överger dessa studier 1933 och reser till Paris. Mötet med Paris och den surrealistiska rörelsen betydde oerhört mycket för Matta utveckling som konstnär. Han mötte René Magritte, Salvador Dalí och André Breton, Arshile Gorky och Le Corbusier och var under en lång tid medarbetare i den surrealistika "Minotaure". Roberto Matta utvecklar under denna tid sitt måleri som kännetecknas av psykologiska morfologier, skapar nya organiska och kosmiska former som till synes svävar i en oändligt företrädelsevis "blå intighet". Understundom blir hans verk också influerade av de i Chile omvälvande politiska händelserna - man kan ana plågan i förtvinade kroppar och skräcken/tortyren ges getaltning i form av elektriska maskiner. Roberto Matta var en stor anhängare av Salvador Allende som störtades av Augusto Pinochet 1973. Roberto Matta hade sedan länge emigrerat till USA och han kom genom hela livet att resa och vara bosatt i både Europa och USA. Han blev utslängd från surrealiströrelsen efter att ha blivit anklagad för att indirekt förorsakat kollegan Arhsile Gorkys självmord - Roberto Matta lär ha haft en affär med den förres hustru. Icke desto mindre kommer Roberto Matta att nå stora framgångar som konstnär och hans verk finns representerade på de flesta stora museerna i Europa, USA och Chile. Roberto Matta var en mycket mångsidig konstnär som förutom måleri ägnat mycket tid åt keramik och glasarbeten. Roberto Matta är en välbekant konstnär för den skandinaviska konstpubliken.

Urval av tidigare sålt på Bukowskis Live auktioner
253. Roberto Matta, Utan titel.
253. Roberto Matta, Utan titel.
Klubbat pris 
920 000 SEK
Utropspris
900 000 - 1 000 000 SEK
254. Roberto Matta, Utan titel.
254. Roberto Matta, Utan titel.
Klubbat pris 
850 000 SEK
Utropspris
900 000 - 1 000 000 SEK
257. Roberto Matta, "Vertical painting".
257. Roberto Matta, "Vertical painting".
Klubbat pris 
740 000 SEK
Utropspris
500 000 - 700 000 SEK
596. Roberto Matta, Utan titel.
596. Roberto Matta, Utan titel.
Klubbat pris 
380 000 SEK
Utropspris
250 000 - 300 000 SEK
525. Roberto Matta, "Cri de fleche".
525. Roberto Matta, "Cri de fleche".
Klubbat pris 
360 000 SEK
Utropspris
250 000 - 300 000 SEK
351. Roberto Matta, "Bouche d'Incendie".
351. Roberto Matta, "Bouche d'Incendie".
Klubbat pris 
350 000 SEK
Utropspris
350 000 - 400 000 SEK
596. Roberto Matta, Utan titel.
596. Roberto Matta, Utan titel.
Klubbat pris 
280 000 SEK
Utropspris
250 000 - 300 000 SEK
Urval av tidigare sålt på Bukowskis Online only auktioner
Se alla >>