Kan inte nå servern
 
58 föremål
Olaus Magnus, Basel 1567, med karta.
Aktuellt bud 
6 200 SEK
Utropspris 
30 000 SEK
Nya Sverige, 1702.
Aktuellt bud 
1 000 SEK
Utropspris 
20 000 SEK
Niebuhr’s resa (2 vol).
Aktuellt bud 
300 SEK
Utropspris 
15 000 SEK
Inkunabel, 1487.
Aktuellt bud 
5 000 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
Malthus’ The Measure of Value, 1823.
Aktuellt bud 
3 000 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
Jeremy Bentham 1823 (2 vol).
Aktuellt bud 
300 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
Sismondi, 1827 (2 vol).
Aktuellt bud 
300 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
Två sammanbundna dramer, 1739, 1741.
Aktuellt bud 
1 500 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
Uppsalaeddan, 1746.
Aktuellt bud 
1 300 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
Äldre vitterhet (4 vol).
Aktuellt bud 
300 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
Suecia Antiqua et Hodierna, 1924.
Aktuellt bud 
1 200 SEK
Utropspris 
2 000 SEK