Glas

Här finner du glas från alla tider, allt från tidigaste romerska-glasen, praktpokaler från 16/1700-talet, bruksglas från allmogen, designpjäser från det tidiga 1900-talet och framåt till stora glasserviser för det dukade bordet.

Spara dina favoriter