Kan inte nå servern

Important Winter Sale: Alexander Calder, Utan titel.


Important Winter Sale presenterar

Alexander Calder, Utan titel


“When everything goes right a mobile is a piece of poetry that dances with the joy of life and surprise.” Citat E. Hutton och O. Wick (red), Calder, London 2004, sid. 261.

I auktionens insektsliknande skulptur sveper de långa känselspröten i vida rörelser. Mobilen kan vrida sig horisontellt i 360° och även röra sig vertikalt. Alla delar är oberoende av varandra och spelar en lika viktig roll i den intrikata mekanismen.

Alexander Calder uppfann den rörliga skulpturen, eller mobilen, som hans vän Marcel Duchamp döpte den till. Han ville väcka liv i de tredimensionella konstverken och befria dem från sin låsta position till att även kunna röra sig i rummet. Hans första mobil (1931) var motordriven, men redan i början av trettiotalet kom han på ett sätt att utnyttja luftströmmarna för att få skulpturen att av egen kraft röra sig i rummet. I perfekt balans, känsliga för minsta vindpust, svävade sedan skulpturerna i luften antingen hängande från taket eller stödjande sig på statiskt abstrakta skulpturer i järn som Calder kallade stabiler. En utandning eller försiktig rörelse med ett finger kunde också räcka för att få dem att utföra sina luftburna konster. När de rör sig ändrar de form och kastar intressanta skuggor. Några av de större hängande mobilerna kunde till och med sjunga när de nuddade varandra, likt frusna löv i vinden.Alexander Calder, som också var utbildad ingenjör, hörde till avantgardet i Paris på tjugo- och trettiotalet då surrealismen och dadaismen, men även den abstrakta konsten, stod i fokus. Inspirerad av Piet Mondrian höll han sig till primärfärgerna – rött, blått och gult.

1940-talet kom att bli en betydande period i Alexander Calders konstnärskap. 1943 arrangerade MoMA en retrospektiv utställning med honom som blev en stor publiksuccé och som kom att få en avgörande betydelse för Calders framtida karriär. 1946 organiserade Duchamp en utställning med Calder på Galerie Louis Carré i Paris med framför allt hängande och stående mobiler. Förordet i katalogen var skrivet av Jean-Paul Sartre.

På femtiotalet gick Calder upp i monumentalformat. Sådana skulpturer finns numera placerade utanför flera av de mest betydelsefulla museerna. Ett exempel är den 13 meter höga motordrivna mobilen "De Fyra Elementen" utanför Moderna Museet i Stockholm och "Janey-Waney" i danska konstmuseet Louisianas skulpturpark. Hans högsta skulptur, 20,5 meter höga "El Sol Rojo", skapade han till sommarolympiaden i Mexico City.

Verket säljs på Important Winter Sale.
Utrop 2 000 000 - 2 500 000 SEK.

Visning: 1–6 december, Berzelii Park, Stockholm.
Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–16.
Auktion: 7–9 december, Arsenalsgatan 2, Stockholm.


Till verket
Utforska hela katalogen
Förfrågningar & konditionsrapporter Kontakta specialist


Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik
+46 (0)702 53 14 89
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39