Kan inte nå servern

"Not Dark Yet" av Martin Wickström ur Tom Böttiger Collection


Martin Wickström

"Not Dark Yet"

Martin Wickström hör till de konstnärer som i postmodernistisk tradition frimodigt lånar och inspireras av populärkulturens och reklamens uttryck, vilka han blandar med popkonst och fotorealism. Titeln "Not Dark Yet" alluderar på Bob Dylans låt med samma namn som inleds med texten: ”Shadows are falling and I’ve been here all day”.

Verket ingår i en serie målningar med byggnader som Wickström såg under en längre vistelse i New York. Bilderna är lugna, tysta, placerade i en märkligt vacker skymning. Fönstren är mörka och tomma, men de speglar himlen och träden, världen utanför. Fasaden blir en gräns, en gräns mellan insida och utsida, nu och då, det som har varit och det som kommer, men också en gräns mellan betraktaren och konsten.

År 2009 annonserade Martin Wickström, likt Carl Fredrik Reuterswärd på 60-talet, att han tog semester. År 2012 var han tillbaka med utställningen Not Dark Yet på Angelika Knäpper Galleri. Där ställde han bland annat ut sju serier av målningar, där ibland auktionens målning, med spridda motiv som återspeglade strofer från Dylans ”Not Dark Yet”.


Verket säljs under Tom Böttiger Collection

Utrop: 150 000 - 200 000 SEK


Visning 29 september – 4 oktober, Berzelii Park 1, Stockholm
Live Auktion 5 oktober, Arsenalsgatan 2, Stockholm


Läs mer om auktionen

Till katalogen


För förfrågningar & konditionsrapport Kontakta kategorispecialist


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst, Private Sales
+46 (0)739 40 08 19
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57