Kan inte nå servern

Prislista

Prislista Gäller från 2023-12-15

Vilken valuta avgifter betalas i bestäms på basen av var föremålet tagits emot till försäljning. Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK). Föremål som emottagits till försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).
Hänvisning nedan till ”Bukowskis” skall innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Finland.

1 ONLINEAUKTIONER

1.1 Provisioner

Säljarprovision
Säljare betalar en försäljningsprovision om 17.5 % inkl moms av klubbat pris.

Köparprovision
Köpare betalar en provision om 25 % inkl moms samt en administrationsavgift om 50 SEK inkl moms (Finland 5 EUR inkl moms).

1.2 Följerätt/Konstnärsavgift
Avgiften tas ut av köparen i de fall Bukowskis är skyldigt att erlägga konstnärsavgift till tredje part. Avgiften beräknas på klubbat pris med följande procent inom respektive intervall. Omräkning från EUR till SEK görs enligt aktuell valutakurs:

• 5 % upp till 50 000 EUR

• 3 % mellan 50 001 och 200 000 EUR

• 1 % mellan 200 001 och 350 000 EUR

• 0,5 % mellan 350 001 och 500 000 EUR

• 0,25 % över 500 000 EUR.

• Avgift får högst tas ut med 12 500 EUR. I Finland tillkommer 10 % moms på följerätten. För mer information kring denna lag se http://www.bus.se om du handlar i Sverige eller http://www.kuvasto.fi om du handlar i Finland.

1.3 Försäkringsavgift
Bukowskis tar ut en försäkringsavgift om 1,25 % inkl moms av klubbat belopp av säljaren.

1.4 Övriga avgifter
I fall där säljaren väljer att återkalla ett säljuppdrag uttas en avgift 500 SEK inkl moms (Finland 50 EUR inkl moms). Om uthämtning inte sker enligt villkoren har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift om 50 SEK inkl moms per dag (Finland 5 EUR inkl moms) (gäller både för köpare och säljare). Säljaren betalar fotoavgift vid försäljning 170 SEK inkl moms (Finland 17 EUR inkl moms).

2 LIVEAUKTIONER

2.1 Provisioner

Säljarprovision
Säljare betalar en försäljningsprovision om 17.5 % inkl moms av klubbat pris.

Köparprovision
Köpare betalar en provision om 25 % inkl moms av klubbat pris. På klubbat pris över 10 MSEK/1MEUR är inropsavgiften 18,75 % inkl. moms på den överskjutande delen.


2.2 Följerätt/Konstnärsavgift
Köpare betalar avgift på samma sätt som för onlineauktioner, se avsnitt 1.2.

2.3 Försäkringsavgift
Bukowskis tar ut en försäkringsavgift om 1,25 % inkl moms av klubbat belopp av säljaren.

2.4 Övriga avgifter
Om uthämtning inte sker enligt villkoren har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift om 50 SEK/5 EUR inkl moms per dag. (gäller både för köpare och säljare). Säljaren betalar fotoavgift vid försäljning om minimum 350 SEK/35 EUR inkl moms.