Kan inte nå servern

INTEGRITETSPOLICY

Bukowski Auktioner AB (organisationsnummer 556434-1369), Box 1754, 111 87 Stockholm, Sverige (nedan kallat "Bukowskis" eller "vi/oss/vår/vårt") värnar om din integritet.

I likhet med de flesta andra företag innehar och behandlar Bukowskis uppgifter om sina kunder och andra personer som samverkar med oss eller som kan vara intresserade av någon av de tjänster vi erbjuder (nedan kallade "tjänsterna"). I den här policyn förklarar vi varför vi samlar in personuppgifter och hur vi använder dem. Vi redogör för den rättsliga grunden för detta och de rättigheter du har i fråga om hur dina uppgifter används.

Om du ger oss din tillåtelse att bli kontaktad av Bonhamskoncernen kan andra företag inom koncernen behandla dina personuppgifter med syfte att kontakta dig. En lista över de företag inom koncernen som behandlar personuppgifter finns i sektion 1 av denna integritetspolicy, "Om oss". Du kan avregistrera dig från denna form av kommunikation när som helst.

Innehåll:

 1. Om oss

 2. De personuppgifter vi samlar in

 3. Hur vi samlar in personuppgifter

 4. Hur använder vi dina personuppgifter?/Användning av aggregerade uppgifter

 5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 6. Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 7. Överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

 8. Hålla uppgifterna uppdaterade

 9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 10. Dina rättigheter

 11. Integritetsmeddelande till invånare i Kalifornien

 12. Ändringar av denna policy

OM OSS

Bukowskis ingår i Bonhamskoncernen (nedan kallad "koncernen"). Övriga företag i koncernen förtecknas nedan. Bukowskis is är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Flera andra koncernföretag kan också behandla dina personuppgifter, beroende av var du kommer i kontakt med oss.

Om du interagerar med oss i EES-området kan nedanstående företag också behandla dina uppgifter:

Bonhams 1793 Limited (organisationsnummer 04326560), säte: Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, SW7 1HH, Storbritannien.

Bonhams Credit Limited (organisationsnummer 05092005), säte: Montpelier Galleries, Montpelier Street, London SW7 1HH, Storbritannien.

Bonhams GMBH (organisationsnummer HRB102178), säte: Maximilianstraße 52, 80538 München, Tyskland.

Bonhams France SAS (organisationsnummer 500 772 652 RCS PARIS), säte: 4 rue de la Paix, 75002, Paris, Frankrike.

Bonhams (Europe) SA (registrerat i handelsregistret med nummer 08615/1997), säte: Rue Etienne-Dumont 10, 1204 Genève, Schweiz.

Bonhams Auctions Ltd (organisationsnummer 569475), Registered Office Address: 31 Molesworth St, Dublin 2, Ireland.

Patina Classics Limited (organisationsnummer 11281872), säte: Montpelier Galleries, Montpelier Street, London SW7 1HH, Storbritannien.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S (organisationsnummer 25472020), säte: Sundkrogsgade 30, 2150 Nordhavn, Danmark.

Cornette St Cyr Maison de Ventes SAS (organisationsnummer 443 390 869 RCS Paris), Registered Office Address: 6 Avenue Hoche, 75008 Paris, France.

Cornette de St Cyr SA (organisationsnummer 0847969248), Registered Office Address: 89 Chaussee de Charleroi, 1060 Saint-Gilles, Belgium.

Om du interagerar med oss i Monaco kan nedanstående företag också behandla dina uppgifter:

Bonhams SAM (registrerat i handelsregistret med nummer 92 S 02808), säte: Le Beau Rivage, 9 Ave d\'Ostende, MC 98000, Monaco.

Om du interagerar med oss i Asien kan nedanstående företag också behandla dina uppgifter:

Bonhams (Hong Kong) Limited (organisationsnummer 1426522), säte: Suite 5801, 5804-06, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong.

Om du interagerar med oss i Nord- eller Sydamerika kan nedanstående företag också behandla dina uppgifter:

Bonhams & Butterfields Auctioneers Corporation (ett i Delaware registrerat företag med organisationsnummer 3002993), säte: 160 Greentree Dr Ste 101, Dover, Kent, DE 19904, USA.

Skinner Auctions LLC (organisationsnummer 6664926), säte: The Corporation Trust Company, 1209 N Orange St, Wilmington, DE 19801, New Castle, USA.

DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika slags personuppgifter som vi har delat in enligt följande:

 • Identitetsuppgifter: namn, titel, föredraget pronomen, födelsedatum, kön, användarnamn eller motsvarande identifierare, identitetshandlingar och dokument som styrker adressen, resultaten av identitetskontroller, din koppling till ett företag eller en stiftelse som uppträder som säljare/köpare, kommunikation med brottsbekämpande myndigheter som rör dig eller din egendom samt uppgifter om ditt (tidigare eller nuvarande) intresse i, innehav av eller ägande av ett visst konstföremål eller annan egendom.

 • Kontaktuppgifter: faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om eventuella andra personer som ska erhålla kopior av korrespondensen.

 • Korrespondensuppgifter: information om din korrespondens med oss.

 • Bilduppgifter: fotografier och videobilder (från övervakningskameror).

 • Ekonomiuppgifter: uppgifter om bankkonto (om vi ska betala dig) eller kreditkortsinformation eller kvitto på banköverföring (när du betalar oss), resultaten av eventuella kreditprövningar, din sysselsättning, källa till förmögenhet och huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare.

 • Transaktionsuppgifter: uppgifter om betalningar till och från dig samt annan information om varor och tjänster som du har köpt av oss, uppgifter om den egendom som berörs av våra tjänster (samt arten av dessa tjänster) samt uppgifter om din försäkring om du står risken för egendomen under den tid vi innehar den.

 • Kredituppgifter: uppgifter om din kreditvärdighet.

 • Tekniska uppgifter: IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszon och plats, typer och versioner av insticksprogram till webbläsaren, operativsystem och plattform och andra tekniska data om de enheter du använder för att få åtkomst till denna webbplats.

 • Profiluppgifter: användarnamn och lösenord, köp eller beställningar, intressen, preferenser, återkoppling och enkätsvar.

 • Användningsuppgifter: information om hur du använder vår webbplats och våra varor och tjänster (däribland data från kakfiler, webbloggar och liknande som övervakar användningen av webbplatsen).

 • Marknadsförings- och kommunikationspreferenser: hur du föredrar att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Om du söker arbete framgår de uppgifter vi ber dig att tillhandahålla av ansökningsblanketten. Utan dessa uppgifter kan vi inte behandla din ansökan.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

a. Direkt från dig

Större delen av de personuppgifter vi samlar in och behandlar får vi direkt av dig när du interagerar med oss, till exempel när du

 • besöker våra lokaler,

 • deltar i ett möte med oss och ger oss information,

 • ställer frågor om våra tjänster eller aktiviteter,

 • anlitar Bukowskis för att sälja föremål eller ber oss göra en värdering,

 • registrerar dig eller lämnar ett bud under en auktion,

 • prenumererar på Bukowskis kataloger, nyhetsbrev eller andra publikationer,

 • väljer att ta emot nyhetsmeddelanden om våra tjänster eller aktiviteter,

 • väljer att ta emot nyhetsmeddelanden om relaterade aktiviteter eller tjänster från Bonhams och/eller andra koncernföretag,

 • lägger upp innehåll på vår webbplats eller sociala mediewebbplatser,

 • deltar i något av våra livesända eller digitala evenemang eller

 • kontaktar oss på något sätt, till exempel via internet, e-post, telefon, sms, sociala medier eller post.

b. Automatisk insamling när du ringer kundtjänst, använder vår tjänst för budgivning via telefon, besöker våra lokaler eller vår webbplats eller deltar i ett digitalt evenemang.

När du ringer kundtjänst eller använder vår tjänst för budgivning via telefon spelas samtalet in.

Din bild kan samlas in av övervakningskameror om du besöker våra lokaler eller en plats där vi genomför en försäljning eller ett evenemang. Tv-övervakning är nödvändig för att skydda våra anställda, kunder och andra besökare samt de föremål vi säljer. Våra auktioner liveströmmas och din bild kan finnas med. Meddela kundtjänst om du har invändningar mot att din bild samlas in.

Vi samlar in uppgifter med hjälp av kakfiler när du interagerar med vår webbplats. Mer information finns i vår kakpolicy.

Från andra källor

Vi kan samla in uppgifter om dig och/eller föremål som du äger eller vill köpa från andra källor, till exempel

 • när en kund utser dig till sitt ombud eller anlitar dig i någon annan egenskap, som till exempel konservator eller transportör,

 • när en tredje part presenterar dig för oss,

 • när vi genomför undersökningar av konstverk eller konstmarknaden och du nämns i dessa undersökningar,

 • när dina uppgifter finns allmänt tillgängliga, till exempel om du är styrelseledamot eller verklig huvudman för ett företag eller om dina personuppgifter är tillgängliga från företag som utför identitetskontroller eller kontroller för att motverka penningtvätt eller andra brott, sanktionskontroller och/eller mediabevakning eller

 • när de finns tillgängliga på sociala mediewebbplatser som du använder, till exempel Facebook, Instagram och Twitter. Huruvida vi har tillstånd att hämta uppgifter från dessa konton eller tjänster beror på dina inställningar och tillämpliga integritetspolicyer.

c. När du har gett andra organisationer tillstånd att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Det kan till exempel vara ett företag som samarbetar med oss, eller en extern organisation som du köper en vara eller tjänst från.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Nedan redovisar vi de typer av personuppgifter (utifrån förteckningen i punkt 2 ovan) som vi behandlar, hur vi använder dem samt den eller de rättsliga grunderna för behandlingen.

Mer information om de rättsliga grunderna för behandlingen finns i ordlistan.

Ändamål/åtgärd Typ(-er) av personuppgifter som används för detta ändamål Rättslig grund för behandlingen

Registrera dig som ny kund

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Genomförande av ett avtal.
Tillhandahålla begärda tjänster till dig (försäljning, budgivning, värdering, lagring, transport, katalogprenumerationer)

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter

Korrespondensuppgifter Ekonomiuppgifter

Transaktionsuppgifter

Genomförande av ett avtal. Berättigat intresse.
Hantera våra förbindelser med dig, till exempel meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår integritetspolicy eller be dig att lämna ett omdöme eller fylla i en enkät

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Profiluppgifter

Marknadsförings- och kommunikationspreferenser

Genomförande av ett avtal.

Nödvändigt för att fullgöra en skyldighet enligt lag.

Nödvändigt för ändamål som rör våra berättigade intressen (att hålla våra register aktuella och undersöka hur kunderna använder våra varor och tjänster).

Visa att vi uppfyller lagstadgade krav (till exempel genomföra åtgärder för kundkännedom i syfte att förhindra penningtvätt, betala skatter och tullar [och vår skyldighet att vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder])

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Transaktionsuppgifter Kredituppgifter

Fullgörande av en rättslig förpliktelse.
Registrera uppgifter om föremåls äkthet och proveniens och ägare i syfte att förhindra bedrägeri, stöld och annan olaglig verksamhet

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter

Tekniska uppgifter

Berättigat intresse.
Skydda personal, kunder och besökare, lokaler och egendom i våra lokaler

Bilduppgifter

Nödvändigt för ändamål som rör våra berättigade intressen (av säkerhetsskäl, för att skydda personal, kunder och andra besökare, lokaler och egendom i våra lokaler).

Fullgörande av en

rättslig förpliktelse.

Ge dig information om kommande evenemang eller typer av föremål som kan intressera dig samt om Bukowskis andra tjänster

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter

Marknadsförings- och kommunikationspreferenser

Samtycke
Övervaka och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys., testning, systemunderhåll, support, rapportering och värdtjänster)

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Tekniska uppgifter

Berättigat intresse (av att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och it-tjänster, hålla nätverken säkra, förhindra bedrägerier och i samband med omorganisation av verksamheten eller omstruktureringar inom koncernen).

Fullgörande av en rättslig förpliktelse.

Tillhandahålla relevant innehåll och reklam på webbplatsen samt mäta eller utröna effektiviteten hos den

reklam vi visar för dig

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Profiluppgifter

Användning

Marknadsförings- och kommunikationspreferenser

Tekniska uppgifter

Samtycke

Använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra varor och tjänster, marknadsföringen, kundrelationerna och kundupplevelserna

Tekniska uppgifter Användningsuppgifter

Berättigat intresse (av att definiera typer av kunder för våra varor och tjänster, hålla vår webbplats aktuell och relevant, utveckla vår verksamhet och underbygga vår marknadsföringsstrategi).

Samtycke

Ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som du kan vara intresserad av och skicka information om kommande auktioner och andra evenemang

Identitetsuppgifter Tekniska uppgifter Kontaktuppgifter Användningsuppgifter Profiluppgifter Transaktionsuppgifter

Samtycke
Övervaka din användning av våra tjänster, utbilda personalen och förbättra din upplevelse

Korrespondens

Berättigat intresse.

ANVÄNDNING AV AGGREGERADE UPPGIFTER

När uppgifter kan aggregeras (och anonymiseras) kan vi använda dem obegränsat för forskningsändamål. Vi kan till exempel övervaka kundernas trafikmönster, användning av webbplatsen och tjänsterna samt därmed sammanhängande information för att optimera användarnas användning av webbplatsen och tjänsterna, och vi kan lämna ut aggregerad statistik till en betrodd tredje part.

Vi har rätt att göra detta på grund av att det inte är möjligt att identifiera dig utifrån de data som blir resultatet. Därmed utgör dessa data inte personuppgifter i den mening som avses i lagstiftningen om dataskydd.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att skydda de personuppgifter du anförtror Bukowskis mot förlust eller missbruk, och vi tar detta ansvar på allvar. Vi inser vikten av att hålla dina personuppgifter säkra och vidtar lämpliga tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dem. Bukowskis använder en rad säkerhetstekniker och organisatoriska förfaranden för att skydda dina personuppgifter. Vi tillämpar till exempel åtkomstkontroller, använder brandväggar och säkra servrar, och vi krypterar finansiell information och andra viktiga data. Vi ser alltid till att endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter, det vill säga bara våra anställda och uppdragstagare, och att alla som har tillgång har den utbildning som krävs för att hantera uppgifterna.

Vi är övertygade om att vi har vidtagit de skyddsåtgärder som krävs för att hålla dina personuppgifter säkra. Dessutom har vi rutiner som ska tillämpas i händelse av incidenter och kommer att meddela dig och vår tillsynsmyndighet om incidenter när vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Dina personuppgifter behandlas av Bukowskis och kan också överföras till och behandlas av de andra företag i koncernen som förtecknas i början av denna policy.

 • Vi överför inte dina personuppgifter till tredje parter som vill använda dem för sin egen marknadsföring eller för andra syften.

 • Vi överför bara dina personuppgifter till tredje parter när detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt (till exempel till vår bank, betalkortsföretag, transportföretag, lagerhållare, försäkringsbolag, sakkunniga som hjälper oss att kontrollera äktheten eller värdera föremål, evenemangsföretag, cateringföretag och företag som sammanställer och distribuerar kataloger och direktmarknadsföringsmaterial). Dessa aktörer använder endast uppgifterna för att utföra tjänsterna i fråga. En del av dem kan vara belägna utanför EES-området eller utanför USA. Se nedan om du är bosatt i USA.

 • Vi kan behöva utföra kontroller för att motverka penningtvätt och säkerställa att handelssanktioner efterlevs. För att vi ska kunna göra detta kan vi behöva spara och lämna ut vissa uppgifter om dig till behöriga organ. Syftet kan också vara att bistå med att förebygga och upptäcka bedrägerier och andra brott.

 • Vi lämnar endast ut dina personuppgifter på begäran av en statlig eller brottsbekämpande myndighet när vi åläggs att göra det av en domstol och om en intern granskning har visat att den institution som har gjort framställningen både har gjort detta på rätt sätt och har rätt att begära ut uppgifterna, eller om det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna för att värna om dina eller andras rättigheter och detta inte är förbjudet i lag.

 • Tredje parter som utför tjänster åt oss, till exempel de företag som gör våra utskick. Vi väljer våra externa tjänsteleverantörer med omsorg. Vi ger dem bara den information som behövs för att tillhandahålla tjänsten, och vi har avtal som ålägger dem att vara lika noggranna med dataskyddet som vi är.

 • Tredje parter som vi genomför evenemang tillsammans med. Vi meddelar dig hur dina uppgifter kommer att användas när du anmäler dig till ett sådant evenemang.

 • Analysföretag och leverantörer av sökmotorer som hjälper oss att förbättra webbplatsen och användningen av den.

 • Tredje parter i samband med en omstrukturering eller omorganisation av vår verksamhet, till exempel om vi slås samman med ett annat företag. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att din rätt till integritet skyddas av den tredje parten.

Med undantag av vad som anges ovan lämnar vi inte ut dina uppgifter till andra organisationer utan ditt samtycke.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

De uppgifter du lämnar till oss kan överföras till länder utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller till länder som inte omfattas av dataskydd som motsvarar det som den allmänna dataskyddsförordningen ger i EU och EES. Vi ser till att uppgifter som överförs till sådana länder skyddas på samma sätt som om de hade omfattats av den allmänna dataskyddsförordningen genom att kräva att tredje parter som behandlar personuppgifter utanför EU/EES har bedömts ha en adekvat skyddsnivå och/eller i tillämpliga fall ingå avtal om databehandling som innehåller standardavtalsklausuler som reglerar behandlingen av personuppgifter.

HÅLLA UPPGIFTERNA UPPDATERADE

Du kan meddela oss ändrade kontaktuppgifter genom att skriva till dataskydd@bukowskis.com

Se också till att underrätta oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter när du är i kontakt med oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna i fråga, upprätthålla den dokumentation som krävs i skattelagstiftningen och andra regelverk samt skydda och försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Personuppgifter som rör ägande och/eller konstföremålens proveniens sparar vi utan tidsbegränsning, mot bakgrund av våra berättigade affärsintressen och allmänintresset av att dessa uppgifter sparas. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Om du ber oss att sluta skicka marknadsföringsmaterial sparar vi dina kontaktuppgifter och en begränsad mängd information som behövs för att se till att vi hörsammar din begäran.

DINA RÄTTIGHETER

Vi kan då och då skicka dig meddelanden om tjänster som du har uttryckt intresse för eller som vi tror kan intressera dig. Du kan när som helst välja att sluta ta emot sådant marknadsföringsmaterial och sådana meddelanden genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla meddelanden eller skriva till oss på adress dataskydd@bukowskis.com.

Du kan också välja att sluta ta emot direktmarknadsföringsmaterial från oss.

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att göra en "begäran från en registrerad person". Om denna begäran är "uppenbart ogrundad eller orimlig" eller om du begär flera kopior kan vi ta ut en rimlig administrationsavgift. Kontakta oss på adress dataskydd@bukowskis.com om du göra en begäran.

Du har också följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång.

 • Rätt att begära att felaktiga eller inaktuella uppgifter rättas.

 • Rätt till få dina uppgifter raderade ("rätt att bli bortglömd").

 • Rätt att begränsa hur vi behandlar och använder dina uppgifter.

 • Rätt att få ut dina uppgifter i ett format som är säkert och lämpligt för återanvändning ("rätt till dataportabilitet").

 • Rättigheter som rör automatiserat beslutsfattande och profilering, profilering för marknadsföringsändamål inbegripen.

Dessa rättigheter omfattas av vissa skyddsåtgärder, och begränsningar och undantag finns. Kontakta dataskyddsombudet på ovanstående adress om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Om du är missnöjd med det sätt på vilket vi har bearbetat eller hanterat dina uppgifter kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten). Mer information om hur du kan klaga finns här

SÄRSKILDA RÄTTIGHETER FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

Mer information om lagstiftningen om datasekretess i Kalifornien finns i integritetsmeddelandet till invånare i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du ha vissa rättigheter. I det här avsnittet beskriver vi dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Du har rätt att begära information om vilka kategorier av personuppgifter vi har samlat in och lämnat ut om dig under de senaste tolv månaderna. När din begäran har kontrollerats får du information om

 • de kategorier som källorna till dessa uppgifter tillhör,

 • det affärsmässiga eller kommersiella ändamålet för att samla in dina personuppgifter,

 • de kategorier av personuppgifter som respektive mottagarkategori har erhållit om vi har lämnat ut dina personuppgifter för affärsändamål,

 • de specifika personuppgifter vi har samlat in om dig (även kallad begäran om dataportabilitet) och

 • de kategorier av tredje parter som vi har lämnat ut personuppgifter till.

Du har också rätt att begära att vissa personuppgifter om dig raderas (och att våra tjänsteleverantörer raderar dem). Märk att vi kan tillbakavisa en begäran om radering om vi eller våra tjänsteleverantörer behöver spara uppgifterna för att

 • genomföra den transaktion för vilken vi samlade in personuppgifterna, tillhandahålla en vara eller tjänst som du har begärt eller vidta åtgärder som rimligen kan förväntas inom ramen för vår affärsförbindelse med dig,

 • upptäcka säkerhetsincidenter, skydda oss mot illasinnad, vilseledande, bedräglig eller olaglig verksamhet eller lagföra de ansvariga för sådan verksamhet,

 • uppfylla kraven i California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.),

 • möjliggöra enbart intern användning som med rimliga mått mätt överensstämmer med kunders förväntningar, på basis av din relation till oss,

 • fullgöra en rättslig förpliktelse eller

 • använda uppgifterna internt och lagenligt på andra sätt som är förenliga med det sammanhang i vilket du lämnade dem.

Vi kommer att göra rimliga försök att bekräfta din identitet innan vi svarar på en begäran. Detta kan inbegripa att samla in personuppgifter som namn, adress, e-postadress och annan information som gör att vi kan bekräfta identiteten hos den person vars personuppgifter samlades in.

Du har också rätt att utse ett ombud med befogenhet att göra vissa framställningar för din räkning. Ett sådant ombud måste ha ett skriftligt undertecknat tillstånd att göra sådana framställningar, eller en fullmakt, för att vi ska kunna kontrollera befogenheterna. Vi kan också göra en uppföljning genom att verifiera din identitet innan vi behandlar ombudets begäran.

Om du vill ha mer information om dina lagliga rättigheter enligt kalifornisk lag eller vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på adress dataskydd@bukowskis.com.

Ordlista

Rättsliga grunder för behandlingen

a. Berättigat intresse: vårt eller en tredje parts intresse av att bedriva våra respektive verksamheter och förvalta våra företag så att vi kan ge dig så bra tjänster eller varor som möjligt och en så bra och säker upplevelse som möjligt. Vi ser till att vi beaktar och avväger potentiella (positiva och negativa) konsekvenser för dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter i situationer där dina individuella intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra intressen och kräver skydd av personuppgifter (såvida vi inte har ditt samtycke eller vi är skyldiga att eller får använda dem enligt lag). Du kan få mer information om hur vi bedömer våra berättigade intressen i relation till potentiella konsekvenser för dig när det gäller specifik verksamhet genom att kontakta oss på adress dataskydd@bukowskis.com.

a. Genomförande av ett avtal: behandling av dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

b. Fullgörande av en rättslig förpliktelse: behandling av dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

c. Allmänt intresse: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse.

d. Samtycke: när du har gett ett särskilt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

INTEGRITETSMEDDELANDE TILL INVÅNARE I KALIFORNIEN

Detta integritetsmeddelande är ett komplement till informationen i vår integritetspolicy ovan och gäller enbart invånare i Kalifornien. Det är tillämpligt på personuppgifter som vi samlar in i eller genom tjänsterna och på andra sätt (till exempel vid personliga möten och via telefon). Det är inte tillämpligt på personuppgifter som vi samlar in från våra anställda eller arbetssökande.

De uppgifter vi samlar in i sammanfattning

Enligt kalifornisk lag, däribland California Consumer Privacy Act från 2018 och därmed sammanhängande förordningar (nedan kallad "CCPA") måste vi lämna information om de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om invånare i Kalifornien, de kategorier som källorna till dessa uppgifter tillhör, de affärsmässiga eller kommersiella ändamålen (enligt definitionen av dessa begrepp i tillämplig lag) för vilka uppgifterna samlades in samt de kategorier av parter som vi lämnar ut personuppgifter till.

Meddelande om insamling av personuppgifter

Vi eller våra tjänsteleverantörer har samlat in uppgifter i nedanstående kategorier för följande affärsändamål (enligt definition i tillämplig lag) under de senaste tolv månaderna:

 • Tillhandahålla tjänster (till exempel hantering och underhåll av kundkonton, kundservice, leveranser och kommunikation avseende tjänsterna).

 • Våra eller våra tjänsteleverantörers operativa ändamål.

 • Upptäcka, skydda oss mot och lagföra de ansvariga för säkerhetsincidenter och bedräglig eller olaglig verksamhet.

 • Upptäcka buggar och rapportera fel.

 • Anpassa innehåll som vi eller våra tjänsteleverantörer visar i tjänsterna.

 • Förbättra våra befintliga tjänster och utveckla nya (till exempel genom att genomföra studier i syfte att ta fram nya produkter eller funktioner).

 • Andra användningsområden som befordrar våra kommersiella eller ekonomiska intressen, såsom att kommunicera med dig om relevanta produkter och tjänster som externa samarbetsparter tillhandahåller.

 • Andra användningsområden som vi informerar dig om.

Nedan ger vi exempel på dessa typer av användningar. En mer allmängiltig redogörelse finns i avsnitten "Hur vi samlar in personuppgifter" och "Hur använder vi dina personuppgifter?" ovan. Vi kan också använda personuppgifter i nedanstående kategorier

för att efterleva tillämpliga lagar och bestämmelser, och vi kan kombinera de uppgifter som vi samlar in ("aggregera") eller ta bort uppgifter ("avidentifiera") för att göra det svårare eller omöjligt att identifiera en viss användare eller enhet.

Kategorier av personuppgifter som vi kan samla in

Kategorier av källor

Exempel på användning

Kategorier av tredje parter som vi kan lämna ut uppgifterna till

Identifierare

Till exempel namn, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, faktureringsuppgifter, tillhandahållna nummer till exempelvis hem- och mobiltelefon, säkerhetsfrågor och lösenord.

Du, om du väljer att lämna uppgifterna till oss.

Din användning av våra tjänster/automatisk insamling.

Närstående företag.

Tredje parter (såsom tjänsteleverantörer och andra användare som till exempel rekommenderar dig att använda tjänsterna).

Konferenser och andra evenemang.

Offentliga uppgifter i

databaser.

Tillhandahålla tjänsterna, inbegripet registrering och kundservice.

Korrigera och förbättra tjänsterna.

Underlätta betalning. Personanpassa innehåll och din upplevelse.

Vår och tredje parters marknadsföring. Upptäcka buggar och rapportera fel.

Analysera och förbättra tjänsterna.

Säkerhet, bedrägerier och efterlevnad.

Närstående företag.

Tjänsteleverantörer:

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att det rimligen kan vara nödvändigt.

Tredje parter vid överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Kommersiella uppgifter

Till exempel information om dina köp och transaktionsdata.

Du, om du väljer att lämna uppgifterna till oss.

Din användning av våra tjänster/automatisk insamling.

Närstående företag.

Tredje parter (såsom tjänsteleverantörer).

Tillhandahålla tjänsterna, inbegripet registrering och kundservice.

Korrigera och förbättra tjänsterna.

Underlätta betalning. Personanpassa innehåll och din upplevelse.

Vår marknadsföring och tredje parters ändamål.

Upptäcka buggar och rapportera fel.

Analysera och förbättra tjänsterna.

Säkerhet, bedrägerier och efterlevnad.

Närstående företag.

Tjänsteleverantörer:

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att det rimligen kan vara nödvändigt.

Tredje parter vid överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Ekonomiuppgifter

Till exempel kredit- eller betalkortsnummer, verifieringskod och sista giltighetsdatum för att behandla betalningar och information om dina transaktioner med och inköp hos oss.

Du, om du väljer att lämna uppgifterna till oss.

Tredje parter (såsom tjänsteleverantörer och tredje parter som bekräftar betalningar som görs för din räkning).

Närstående företag.

Tillhandahålla tjänsterna. Underlätta betalning. Korrigera och förbättra tjänsterna.

Analysera användningen av tjänsterna.

Säkerhet, bedrägerier och efterlevnad.

Närstående företag.

Tjänsteleverantörer:

Andra personer eller företag på begäran av dig.

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag.

Tredje parter vid försäljning eller överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Enhetsuppgifter och identifierare

Till exempel IP-adress, typ av webbläsare och språk, operativsystem, typ av plattform, enhetstyp, programvaru- och hårdvaruattribut samt unika identifierare för enheter, reklam och appar.

Du (genom din enhet).

Leverantörer av dataanalys. Kakfiler och spårningsteknik.

Tillhandahålla tjänsterna, inbegripet registrering och kundservice.

Korrigera och förbättra tjänsterna.

Underlätta betalning. Personanpassa innehåll och din upplevelse.

Vår och tredje parters marknadsföring.

Upptäcka buggar och rapportera fel.

Analysera och förbättra tjänsterna.

Säkerhet, bedrägerier och

efterlevnad.

Tjänsteleverantörer: Närstående företag.

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att det rimligen kan vara nödvändigt.

Tredje parter vid överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Uppgifter om internetnätverk och internetanvändning

Till exempel uppgifter om filer som du laddar ner, domännamn, landningssidor, nätsurfande, innehåll som du har visat och klickat på, datum och klockslag för åtkomst, visade sidor, formulär som du har fyllt i helt eller delvis, upp- och nerladdningar, huruvida du öppnar ett e-postmeddelande.

Se avsnittet ”Kakpolicy” ovan för mer information om hur vi samlar in och använder dessa

uppgifter.

Du (genom din enhet).

Reklamleverantörer. Leverantörer av dataanalys.

Kakfiler och spårningsteknik.

Marknadsföringsföretag. Våra närstående företag.

Tillhandahålla tjänsterna, inbegripet registrering och kundservice.

Korrigera och förbättra tjänsterna.

Personanpassa innehåll och din upplevelse.

Vår och tredje parters marknadsföring.

Upptäcka buggar och rapportera fel.

Analysera och förbättra tjänsterna.

Säkerhet, bedrägerier och efterlevnad.

Tjänsteleverantörer: Närstående företag.

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att det rimligen kan vara nödvändigt.

Tredje parter vid överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Övriga uppgifter

Andra uppgifter som du väljer att lämna direkt till oss i samband med att du använder tjänsterna.

Du, om du väljer att lämna uppgifterna till oss.

Tillhandahålla tjänsterna, inbegripet registrering och kundservice.

Korrigera och förbättra tjänsterna.

Underlätta betalning.

Personanpassa innehåll och din upplevelse.

Vår och tredje parters marknadsföring. Upptäcka buggar och rapportera fel.

Analysera och förbättra tjänsterna. Säkerhet, bedrägerier och

efterlevnad.

Tjänsteleverantörer: Närstående företag.

Tredje parter på begäran av rättsliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att det rimligen kan vara nödvändigt.

Tredje parter vid överlåtelse av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Mätningar

Vi kan enligt kalifornisk lag vara ålagda att sammanställa mätresultat avseende kundförfrågningar och svar för det föregående kalenderåret. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att uppdatera detta avsnitt när CCPA har varit i kraft ett kalenderår.

Utlämning av personuppgifter för affärsändamål

Under de senaste tolv (12) månaderna har företaget lämnat ut följande kategorier av personuppgifter för affärsändamål:

 • Identifierare.

 • Kunduppgiftskategorier enligt CCPA.

 • Kommersiella uppgifter.

 • Uppgifter om användning av internet och andra nätverk.

 • Uppgifter för geolokalisering.

 • Dragna slutsatser av andra personuppgifter.

Vi lämnar ut dina personuppgifter för affärsändamål till följande kategorier av tredje parter.

 • Tjänsteleverantörer:

Icke-diskriminering

Vi förbinder oss att inte diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter enligt CCPA. Såvida det inte är tillåtet enligt CCPA kommer vi inte att

 • neka dig varor eller tjänster,

 • ta ut andra priser för varor eller tjänster av dig, inklusive genom att ge rabatter eller andra förmåner, eller ålägga dig straffavgifter,

 • ge dig varor eller tjänster av annan grad eller kvalitet eller

 • föreslå att du kan få varor eller tjänster till ett annat pris eller av annan grad eller kvalitet.

Vi kan emellertid erbjuda dig vissa ekonomiska incitament som är tillåtna enligt CCPA och som kan resultera i andra priser eller annan kvalitet. Om vi erbjuder sådana ekonomiska incitament som är tillåtna enligt CCPA har de rimlig anknytning till värdet av dina personuppgifter och innehåller skriftliga villkor av vilka programmets bestämmelser framgår. För att delta i ett incitamentsprogram måste du först anmäla dig. Du kan när som helst ta tillbaka din anmälan. För närvarande erbjuder vi inte några ekonomiska incitament.

Kaliforniens "Shine the Light"-lag

Enligt kalifornisk lag kan användare som är bosatta i Kalifornien en gång om året begära att kostnadsfritt få en förteckning över de tredje parter som vi har lämnat ut deras personuppgifter till (om detta har skett, och enligt definition i tillämplig kalifornisk lag) för direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, samt typen av personuppgifter som har lämnats ut till dessa parter. Om du är bosatt i Kalifornien och vill begära denna information kan du skriva till adress dataskydd@bukowskis.com.

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Policyn kan komma att ändras vid behov. Om vi gör betydande förändringar meddelar vi detta på vår webbplats eller genom att kontakta dig direkt. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy varje gång du överväger att lämna personuppgifter till oss.

Denna policy uppdaterades senast i januari 2023.

Bukowski Auktioner AB
Januari 2023