Kan inte nå servern
305
968617

Valerio Adami

(Italien, Född 1935)
Valerio Adami, "Après-midi d'un faune".
Valerio Adami, "Après-midi d'un faune".

"Après-midi d'un faune".

Signerad Adami a tergo. Duk 100 x 81 cm.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

300 000 - 350 000 SEK

28 400 - 33 100 EUR

28 800 - 33 700 USD

Klubbat pris: 
Återrop
Övrig information

Italienske Valerio Adami fick sin konstnärliga grundutbildning i Italien och flyttade sedan mellan Italien, Frankrike, England och USA. Utöver de många flyttarna reste Adami runt hela världen och var bland annat flera gånger i Indien. I Frankrike mötte han på 50-talet Roberto Matta och Wifredo Lam som kom att påverka honom stilmässigt och innehållsmässigt. Detta första mer expressionistiska uttryck kom så småningom att utvecklas till ett måleri som låg nära syntetismen med sina färgfält avdelade av svarta konturer. Hans motiv är dock, till skillnad från andra syntetisters, drastiskt beskurna nästan fragmentariska, och påminner mer om popkonst.
Under 1970-talet började Adami behandla politiska ämnen i sin konst. I målningarna smälte politiken samman med europeisk historia, filosofi och mytologi.
Adami har också ett starkt och levande förhållande till litteraturen. Titeln på auktionens verk, ”L’après-midi d’un faune”, syftar på en symbolistisk dikt av Stéphane, skriven på alexandrin i tre omgångar åren 1865-1976. Den skildrar en faun som vaknar ur en eftermiddagsslummer på en siciliansk strand och undan för undan erinrar sig och reflekterar över morgonens sinnligt erotiska upplevelser. Mallarmé anknöt i sin dikt till det forna Greklands myt om Pan och Syrinx, vilken gestaltats många gånger om i dikt- och målarkonst.
Dikten har tjänat som utgångspunkt för andra betydande konstnärliga verk. Claude Debussy inspirerades till sitt symfoniska verk ”Prélude à l’après-midi d’un faune” (1894). Detta musikstycke ledsagade ett par decennier senare Waclaw Nizynskis nyskapande balett med samma namn (1912). Alla tre verken intar en central plats inom sina respektive konstarter och inom modernismens utveckling.

Köpinformation
Bildrättigheter

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

För konditionsrapport kontakta specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71