Kan inte nå servern
146
1356815

Hedersvärja förärad överste AF Påhlman 1790 av Gustav III.

Utropspris
100 000 - 120 000 SEK
9 150 - 11 000 EUR
9 680 - 11 600 USD
Klubbat pris
90 000 SEK
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Carl Barkman
Stockholm
Carl Barkman
Chefsspecialist Fine Art och antikviteter
+46 (0)708 92 19 71
Hedersvärja förärad överste AF Påhlman 1790 av Gustav III.

Värja med klinga av colichermarde-typ. Blånerad och med förgylld dekor av Gustav III:s krönta namnchiffer, troféknippe samt lilla riksvapnet. Närmast fästet stämplat EES. Förgyllt mässingsfäste av efterkarolinsk typ. Parerplåt med emaljerade kartuscher med Gustav III:s namnchiffer samt graverad text: "Gifvet af KONUNGEN til Öfverste F:A: Påhlman för visad Manndom mot Rikets fiender 1790 under Kriget mot Ryssland.". Kavel lindad med tvinnade trådar av silver, avslutninar med kransar. Längd 102 cm.

Proveniens

Överste Adolf Fredrik Påhlman (1743-1825) förärad av kung Gustav III 1790.
Därefter i arv.

Litteratur

Berg, Olof P: Gustaf III:s hedersvärjor del II, i Svenska vapenhistoriska sällskapets skrifter, Nya serien XVIII, Stockholm 2003, sid 11; 15-24

Övrig information

Adolf Fredrik Påhlman deltog under Gustav III:s ryska krig 1788-1790 i flera drabbningar. I slaget vid Valkeala den 29 april kommenderade han Kronobergs regemente som det första i slaget och blev skadad i foten av en skrotkula. Gustav III förde själv befäl och efter den viktiga segern utdelade han tre hedervärjor: "På slagfältet tilldelade Konungen, såsom vedermäle af dess nådiga välbehag, hvarmed han ansett generalmajoren Paulis, överstelöjtnant Påhlmans och captain Bexells ådagalagda tapperhet, hvardera af dem en hedersvärja med guldfäste". Paulis värja (Hallwylska museet Gr XXXIV:Vb 14) var sannolikt kungens egen och överräcktes på plats och saknar därför inskription. De andra två blev mer symboliskt överräckta då Påhlmans har inskription. Men att utses till en hedersvärja direkt av kungen, på hans initiativ var sällsynt, det krävdes inte minst att kungen personligen var närvarande vid en krigshandling. Den vanliga förfarandet var att den högste befälhavaren för den svenska styrkan insände förslag till kungen om vedermäle i form av en värja. Sedan kunde de dröja lång tid (i vissa fall flera år efter kriget) innan utdelning av den. Parerplåten skulle förses med kungens monogram samt graveras med mottagarens namn, grad, årtal samt anledning till utdelandet.
Under Gustav III:s ryska krig 1788-1790 utdelades endast ca 60 hedersvärjor och bevarade hedersvärjor är i dag stora rariteter.