Kan inte nå servern

Carl-Harry Stålhane – unik keramik

Bukowskis har fått uppdraget att sälja en samling unika pjäser av keramikern och fajansmålaren Carl-Harry Stålhane. Samlingen spänner över hela Carl-Harry Stålhanes verksamma tid på Rörstrand med fina exempel på hans egenhändigt utformade keramik från sent 1940-tal och tidigt 1950 tal till 1960-talets mer modellerade pjäser.

Ett ”unikat” kan beskrivas som ett personligt formgivet konstföremål och kan inte jämföras med serieproducerad keramik. Med ett unikat menas att keramikern haft en betydande roll i föremålets tillkomst. Carl Harry Stålhane var alltid högst involverad i arbetet med unikaten och de delar i processen som han inte alltid själv utförde övervakade han noggrant. Det gällde såväl formgivning som drejning eller glasering av dessa pjäser. De föremål som Carl-Harry Stålhane ansåg hålla måttet som självständigt konstföremål signerade, daterade och numrerade han noggrant. Auktionens samtliga nummer är fina exempel på detta. Föremål som inte befanns vara av tillräckligt hög kvalitet förstördes!

Som självständig keramiker var Carl-Harry Stålhane först influerad av Gunnar Nylunds keramik men under 1950-talet frigör han sig från det dominerande stränga formidealet och skapar egna former och glasyrer. Enligt Svenskt konstnärslexikon inspirerades han bland annat av Lidköpingstraktens geografiska avlagringar när han skapade sina verk. I samband med Carl-Harry Stålhanes stora utställning på Galleri Blanche i Stockholm 1960 skrev konstkritikern Ulf Hård af Segerstad i SvD ”Nu kommer 1960-talets keramik: tung, robust, dramatisk och ett upprorstecken mot slät perfektionism och en kärleksförklaring till de naturliga materialen i en begynnande plastålder”

 
19 föremål
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
Klubbat pris 
12 500 SEK
Utropspris
10 000 SEK
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand, 1952.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand, 1952.
Klubbat pris 
5 700 SEK
Utropspris
3 000 SEK
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
Klubbat pris 
5 200 SEK
Utropspris
4 000 SEK
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
Klubbat pris 
3 200 SEK
Utropspris
3 000 SEK
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
Klubbat pris 
2 800 SEK
Utropspris
3 000 SEK
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
CARL-HARRY STÅLHANE, vas, stengods, unik, Rörstrand.
Klubbat pris 
2 500 SEK
Utropspris
4 000 SEK