Kan inte nå servern

Handskrifter från Per Edward Gustafssons samling F386

Bukowskis har fått förtroendet att sälja ett urval handskrifter och autografer ur Per Edward Gustafssons (1893-1966) fina samling, bl. a. hans dyrbaraste objekt, ett originalbrev från Kristian II (”Kristian Tyrann”) till Henrik VIII av England. Kristian befann sig 1525 i landsflykt i Belgien tillsammans med sin hustru Elisabet, som också undertecknat brevet. Han hoppades på Henriks och andra furstars hjälp för att återta sin tron, och brevet är det introduktionsbrev som hans budbärare Nicolaus Tyrry medförde till den engelske kungen. Tanken svindlar - det oansenliga bladet har hållits i handen av två av 1500-talets mest välkända kungar. Handskriften är den första som Gustafsson nämner i sin uppsats om samlingen i Bokvännen 1965, och den omnämns även i alla andra tidningsartiklar och notiser om Gustafsson som handskriftssamlare.

Gustafsson, som var landskanslist och kommissionär vid länsstyrelsen i Vänersborg, byggde under många år upp en mycket stor och innehållsrik samling av handskrifter och autografer. Han var även en generös och diskret donator, och skänkte åtskilliga blad till olika institutioner och arkiv, bl. a. Vitterhetskademien, Bernadotteska familjearkivet, Svenska Akademien, och i utlandet. Gustafsson gynnade även Uppsala universitetsbibliotek, som efter hans död mottog tusentals handskrifter i en sammanhållen samling, tillsammans med hans arkiv.

Andra handskrifter har stannat i familjen tills nu. Auktionens manuskript spänner från 1200-talet (påvlig bulla) till 1930 (Harry Martinson). Flera kungar och drottningar är representerade bland de 24 posterna, bl. a. Johan III, Sigismund och drottning Kristina. Från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal finns 7 brev och autografer av August Strindberg, inklusive ett kapitelmanuskript till hans sista bok.