Carl Larsson 100 år – en hyllning

Carl Larsson ”Sommar i Sundborn” / ”Flicka i trädgård”. Signerad C.L. inom en cirkel och daterad 1913. Akvarell 53 x 76 cm.
Utropspris: 3 000 000 - 3 500 000 kr. Säljs på Bukowskis Important Spring Sale 4–5 juni.

”Sommar i Sundborn / ”Flicka i trädgård” på Important Spring Sale

Det är 100 år sedan en av Sveriges mest kända och älskade konstnärer gick ur tiden, men hans mångsidiga konst fortsätter att påverka oss än i dag. För att uppmärksamma detta är Bukowskis stolta över att presentera ett flertal verk av Carl Larsson på vårens stora slagauktion Important Spring Sale den 4-5 juni, bland annat ”Sommar i Sundborn” / ”Flicka i trädgård”. Redan nu kan du här få en inblick i Carl Larssons minnesår.


2019 är ett märkesår vilket markerar att ett sekel passerat sedan en av vårt lands mest folkkära konstnärer gick ur tiden. Carl Larsson avled den 22 januari 1919, sextiofem år gammal. Passande nog lämnade han jordelivet omgiven av sin familj, hemma i etsarstugan på Blindgatan i Falun. Dottern Brita var hemma och satt vid pianot, skriver konstnärens hustru Karin, och sjöng ”så vackert som aldrig förr”. Karin fortsätter: ”Då Carl skulle lägga sig fick han plötsligt en svår hufvudvärk men sade sedan med en lugn röst: ’Det känns så underligt – jag tror jag dör’. Inom en kort stund var det förfärliga öfver och Carl låg med fast slutna ögon”. När begravningen ägde rum den 27 januari deltog hela det lokala samhället med flaggor på halv stång och flertalet bybor närvarande – i sällskap av konstnärer som August Hagborg, Georg Pauli och Bruno Liljefors. Kransar kom från prins Eugen, Anders Zorn och Albert Engström. Åtskilliga andra vänner sände hälsningar genom uttalanden i pressen. Selma Lagerlöf, t.ex. skrev: ”hans solskenslynne [skall…] alltid le mot mig. Hans ärlighet, vänfasthet, pojkaktighet, älskvärda genialitet möter mig i varje hans verk”.

Redan 1920 arrangerades en stor minnesutställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Denna utställning kom sedan att följas av ett flertal andra, t.ex. Liljevalchs (1953), Nationalmuseum (1992), Nordiska Museet (1998), Prins Eugens Waldemarsudde (2009) och nu senast Nationalmuseum (2013). Carl Larssons konst är dock så mycket mer än en nationell angelägenhet. Redan under konstnärens livstid var hans konst internationellt eftertraktad. Världsutställningar och Salonger i Paris avlöstes av Biennalen i Venedig samt allehanda utställningar i Tyskland, Nederländerna, Belgien samt USA för att bara nämna ett fåtal länder.

När akvarellsviten "Åt solsidan" ställdes ut på 1915 års oerhört betydelsefulla utställning Panama-Pacific International Exposition i San Fransisco skrev t. ex professor Eugen Neuhaus (Member of the International Jury of Awards in the Department of Fine Arts of the Exposition):

"As an illustrator, though very different, Carl Larsson appeals in a comprehensive group of pictures in another gallery. Carl Larsson’s extraordinary resourcefulness in getting everything he needs out of the confines of his home has for years been the cause of his great popularity abroad, and in his thirty-three cheerful drawings he discloses his entire home life, in all the variety of happenings which makes married existence a success. His drawings are faultless, his sense of colour supple and refreshing, and his ability to make such extensive use of the relatively narrow atmosphere of his home without exhausting it proves his caliber".

Bukowskis specialist på klassisk konst Pedro Westerdahl om Carl Larsson:
Nyckeln till Carl Larssons internationella framgångar står, intressant nog, just att finna på hemmaplan. Carl och Karin Larssons familjeliv är noga skildrat av konstnären där vi som åskådare lärt känna deras hem och vanor genom otaliga illustrationer och målningar vilka etablerat Carl och Karin som ’skapare av ett svenskt ideal’. Detta gäller framförallt motiven från Lilla Hyttnäs i byn Sundborn i Dalarna”.

Pedro fortsätter: ”Carl Larssons internationella ’segertåg’ rullar alltjämt på. Sett till vår tid samt de senaste decennierna har konstnärens verk uppmärksammats på stora utställningar i New York, London, München, Bergen, Köpenhamn och Helsingfors, för att bara nämna några platser. På den senaste utställningen i Danmark (på Ordrupgaard museum, 24 september 2014 – 8 februari 2015) var, för övrigt, intresset så översvallande att samtliga utställningskataloger sålde slut! Och så Paris förstås! Jag hade den stora förmånen att ’vara med på ett hörn’ i samband med Nationalmuseums utställning ’Carl Larsson. L’imagier de la Suède’, vilken visades på Petit Palais –Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, våren 2014. Redan titeln på utställningen betonar ju Carl och Karin Larssons betydelse som skapare av en bestående bild av Sverige med det ’typiskt svenska’, vilket framförallt, de franska besökarna tog fasta på med stor förtjusning. Inte minst på vernissagen märkte jag att majoriteten av gästerna föreföll helt betagna av de utställda verken!”.

Så sent som i höstas (september–december 2018) visade Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art i Japan en omfattande utställning, ”Carl Larsson and his Home –Art of the Swedish Lifestyle”, som ett led i firandet av 150 år av diplomatiska kontakter mellan Sverige och Japan. Att Carl Larsson har en hängiven publik i Japan är allt annat än överraskande menar Pedro: ”då konstnären i sina akvareller visar uppenbara prov på inspiration från de japanska färgträsnitt som han uppskattade och samlade (de första inköptes redan i Paris i konstnärens unga år), många av vilka finns kvar än idag i läsrummet på Lilla Hyttnäs övervåning. Carl Larsson lär själv vid något tillfälle ha yttrat de berömda orden: ’Såsom artist är Japan mitt fosterland!’. Sedan finns det ju ett generellt kulturellt intresse, inte minst i Japan, för skandinavisk konst och formgivning, där givetvis makarna Larssons arv är oerhört betydelsefullt ännu i våra dagar”.

Carl Larsson på Zornmuseet i Mora:
Ett framstående museum på hemmaplan vilket kommer uppmärksamma Carl Larssons minnesår är Zornmuseet i Mora vars sommarutställning 2019 tar fasta på vänskapen mellan Anders Zorn och Carl Larsson i utställningen ”ZORN & CARL LARSSON – konst & vänskap” (30 maj–1 september). Museidirektör Johan Cederlund förtydligar: ”Zorn och Carl Larsson träffades redan under studietiden vid Konstakademien och kom att stå varandra mycket nära. De festade tillsammans, skämtade i brev och bilder med varandra och talade öppenhjärtigt om sina med- och motgångar. En orolig själ, dold bakom skämtsamhet och upptåg, och en världsman som aldrig tvivlade på sin egen förmåga som artist; trots att de var så olika till temperament hyste de inför varandras konst respekt och stor beundran. På utställningen kan man följa detta i brev och vängåvor, porträtt och karikatyrer. Och här visas förstås även några av konstnärernas mest kända verk.”

På Carl Larsson-gården i Sundborn:
Vad vore, emellertid, ett minnesår som hyllar Carl Larsson utan aktiviteter i Sundborn med omnejd?
På Carl Larsson-gårdens hemsida står att läsa:
”Carl Larsson – minnesåret 2019
Det är 100 år sedan Carl Larsson dog i sin etsarstuga på Blindgatan i Falun, men hans mångsidiga konst fortsätter att påverka oss än i dag. Carl Larsson är en riktig influencer, ständigt modern. För att uppmärksamma minnesåret har Faluns kulturella verksamheter gått samman för att ge flera nutida perspektiv på Carls konstnärskap – utställningar, workshops, konstvisningar, föredrag, konserter, stadsvandringar, street art, performance art, vandring över berget och mycket mer! Men Karin då? Utan henne hade Carl troligen inte blivit den konstnär vi känner och älskar – där han är, finns Karin alltid med”*.

Chia Jonsson, chef på Carl Larsson-gården i Sundborn, hur kommer minnesåret märkas i er verksamhet?
Ett minnesår är inte bara en dag det är ett helt år det kommer att märkas på många vis. Våran programverksamhet med föreläsningar är alla baserade på Carl ifrån olika vinklar. I Konsthallen Kvarnen kommer vi att ha en utställning i sommar 24 maj – 25 augusti 2019 ”Den okände Carl Larsson”

Carl Larsson – vår kanske mest folkkäre konstnär som kommit att förknippas med munterhet, familjeidyll och kakburksdekorationer. Men det är inte hela bilden. Det finns en annan och mer okänd Carl Larsson – en mångfacetterad person präglad av barndomens brutala fattigdom, förlusten av en familj och en väldig hunger att nå erkännande som konstnär. Han anammade nya ideal och skapade själv trender, och hamnade ofta i konflikt med den som inte delade hans åsikt eller som ställt sig i hans väg. Begåvad, men också besvärlig.

Ernst Billgren betraktar sin konstnärskollega och vet att det inte finns något lättvunnet eller lättsinnigt ens i ett rart sommarmotiv. Att komma på det som ännu inte finns är en brutal process där varje kunskap och nyskapelse är oerhört svår att erövra. Den som betraktar ett verk utan att beakta personen bakom förstår sällan vad hon tittar på. Utställningen ”Den okände Carl Larsson” ger berättelsen om hela Carl Larsson och vad som faktiskt krävdes för att skapa en våra största konstnärer. I höst fortsätter vi med föreläsningar med Carl i folkus.”


Bukowskis har en lång tradition av framgångsrika försäljningar avseende framstående verk av Carl Larsson. Redan hösten 1920 såldes exempelvis pastellen ”Alma” från 1887 som en del av auktionen ”Ingeniör Carl Robert Lamm å Näsbys synnerligen värdefulla samling”. Minnesåret 2019 utgör inget undantag. Till vårens Important Spring Sale (auktion 617) har redan lämnats in ett betydande verk i form av ”Sommar i Sundborn” / ”Flicka i trädgård” från 1913. Akvarellen, vilket närmast kommer från en privat fransk samling i Paris där den befunnit sig i ett par decennier, är en ljuvlig sommarskildring från Sundborn.

”Här står verkligen den svenska sommaren i sin fullaste prakt”, säger Pedro Westerdahl och fortsätter: ”motivet fångar konstnärens dotter Lisbeth, hemma på ledighet från sitt arbete i England, sittande på gårdsplanen bakom Lilla Hyttnäs. Hennes gröna klänning samt den röda pinnstolen utgör koloristiska blickfång, eller accenter, vilka får resonans i förgrundens översinnligt prunkande trädgårdsblommor med bl. a. vallmo, pioner och smörblommor. I fonden känner vi igen bron där familjens roddbåt brukade ligga förtöjd samt bortom den Sundbornsån med Bullerholmen på ena sidan och åkerfält på den andra. Det är ett äkta uttryck för det slags vardagspoesi som Carl Larsson så genialiskt fäste på papper eller duk och som ännu i våra dagar älskas världen över”.

Har man inte vägarna förbi Sundborn, Mora eller Falun finns tillfälle att besöka Bukowskis visning av Important Spring Sale (visning 29 maj – 3 juni 2019 på Berzelii Park 1) där ”Sommar i Sundborn” / ”Flicka i trädgård” kommer utgöra ett naturligt blickfång. För alla älskare av Carl Larssons konst finns således mycket att se fram emot under detta minnesår 2019.

Läs mer här:
Carl Larssongården i Sundborn >
Zornmuseet >
Specialaktiviteter i Falun >


INLÄMNING PÅGÅR TILL BUKOWSKIS IMPORTANT SPRING SALE
Visning 29 maj–3 juni på Berzelii Park 1 i Stockholm.
Auktion 4–5 juni på Arsenalsgatan 2 i Stockholm.


 • Björn Extergren
  Stockholm
  Björn Extergren
  Chef Intag och försäljning. Specialist möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
  +46 (0)8 32 63 29
 • Pedro Westerdahl
  Stockholm
  Pedro Westerdahl
  Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
  +46 (0)8 614 08 05
 • Carl Barkman
  Stockholm
  Carl Barkman
  Chefsspecialist fine art och antikviteter
  +46 (0)708 92 19 71
 • Sara Bourke
  Stockholm
  Sara Bourke
  PR & Brand Director
  +46 (0)739 40 08 26