Kan inte nå servern

Bukowskis presenterar Anders Zorn på Important Spring Sale

Bukowskis presenterar ett flertal viktiga verk av Anders Zorn på Important Spring Sale


Anders Zorn, "Kuvåsängen", 1918


"Kuvåsängen" från 1918 utsökt interiör från Zorns Gammelgård i vilken Zorn ägnar sig åt ett inträngande studium av ljusdunkel. Dagsljuset, som samspelar med mörkret i kompositionen, kommer in från fönstret till höger och belyser modellens vänstra sida där hon naken står på bänken och möter betraktaren med blicken. Zorn excellerar även som kolorist där han trots sin begränsade palett frammanar ett djupt, mustigt samt delikat valörmåleri.

Motiven från Gopsmor tillkom med ett allvarligt uppsåt. Zorn kom från en bygd med ålderdomliga sedvänjor och enkla förhållanden. Hans folklivsskildringar tillkom i en tid när industrialismen hotade nedärvda livsmönster och målningarna fick karaktären av okomplicerade motbilder till den allt snabbare utvecklingen mot ”modernitet”.

Hans Henrik Brummer har talat om ”ett fördjupat emotionellt innehåll, vilket i detta sammanhang kan beskrivas som en mild kärlek till hembygden” och fortsätter sitt resonemang med att konstatera:

”Hans bilder från Gopsmor berättar om sensualismen hos en okonstlad livsform. Att han skildrade ett arkadiskt lyckorike var helt i enlighet med hans konstnärliga program. Den omfattande produktionen från Gopsmor uppvisar en stor variationsrikedom och består till stor del av folkkära bilder”.Till verket


Anders Zorn, ”Gods-Kari”, 1916


I det aktuella porträttet har Anders Zorn avbildat Gods-Kari i den vackra vinterdräkten för Morakullor. Gods-Kari hette egentligen Ester Jansson och var född 1897. Med en mästarens självklarhet har Zorn fångat det dubbla ljusspelet över modellen och över klädedräkten. Det naturliga ljuset faller in från vänster i målningen och spelar över händerna och den gröna kjolens mjuka veck. Värmen och ljuset från den öppna spisen, utanför bilden till höger, reflekteras i jackan och färgar Gods-Karis kinder rosigt röda. Den elfenbens-vita pälsen och den ljusa schaletten smälter nästan samman med väggen som badar i vinterljus. Accenten av rött i hårbandet avslöjade, för de som var intresserade, att kvinnan ännu var ogift.

En av Zorns stora ambitioner i livet blev att bevara den dalska kulturen och skydda den mot industrialismens alltför starka förändringar. I hans måleri från Mora med omnejd finns ofta en omsorg om traditionerna bland annat genom att föra fram dräkternas kulturella egenart och därmed ge dalfolket en hyllning för att de höll fast vid sin unika historia. För Zorn representerades särskilt hembygden av hans moder, Grubb Anna Andersdotter. 1874 hade modern gift sig med Skeri Anders Andersson med vilken hon fick fyra döttrar. Familjens tillvaro var ofta svår och förmörkades av trångboddhet och fattigdom. När Anders Zorns karriär tog fart i England på 1880-talet sökte han lindra sin mors situation genom att sända hem ekonomiska bidrag.

Efter att Zorn 1886 förvärvat en del av Skerigårdens mark invid Mora kyrka började han också att använda medlemmar ur familjerna Grubb och Skeri som modeller till sina målningar, till exempel i ”Vårt dagliga bröd” (Nationalmuseum). Modellerna fick klä sig gammalmodigt eftersom han ville återskapa dräktskicket från sin barndom. Zorn engagerade sig under hela sitt liv för nationaldräktens bevarande och i hans skildringar av hembygdens kullor och hantverkare syns särskilt hans önskan att återge de dalska klädedräkterna på ett realistiskt sätt åt eftervärlden.

Anders Zorn omtalades på 1910-talet som en stor dalapatriot, stockholmsprofil, storseglare och världsresenär. Hans liv fylldes av åtaganden och uppdrag såväl i Sverige som i utlandet, men det var i Mora som han var mantalsskriven fram till sin död. Mora räknade han som sin fasta punkt i tillvaron. Här fanns Zorngården med morastugan som hade morföräldrarnas gård inkapslad i husets mitt och här fanns den stora timrade salen vars storlek inte hade någon motsvarighet i hela trakten. Zorngården var en riktig symbol för den fattige sonens återkomst. Invid Zorngården låg också Anders Zorns ateljé som var inredd i ett medeltida eldhus från Fåsås fäbodar.Till verket


Anders Zorn, "The Letter", 1882


Efter sin hemliga förlovning med Emma Lamm 1881 gav sig den unge och ambitiöse Anders Zorn sig ut på resan som kom att förändra hans liv. Han reste via London och Paris till Spanien där han influerad av Egron Lundgrens akvareller med mantiljprydda kvinnor redan hade en uppfattning om Andalusiens mystik och charm. Under denna vistelse kom han att utföra några av sina mest kända verk som t.ex. ”Kusinerna” (1882) och ”Modersglädje” (1882). Även om de spanska akvarellerna uppskattades och en från Cadiz kom att antas till Salongen var det pengar och berömmelse han var ute efter för att kunna erbjuda Emma Lamm den make hon förtjänade och han ville vara. London blev nästa anhalt.

Historien om hur den unge Zorn etablerar sig i London på finaste adressen, med snygga visitkort och välskräddade kläder – allt på kredit – har blivit som en anekdot vilken även visar vilken person Zorn var: mod, mer talang än vad vissa trodde var möjligt och en lagom dos kaxighet. Hans ateljé låg på 52 Brook Street och där var han mitt i smeten av välbärgade beställare och flotta gallerier.

Det aktuella katalognumret upptäcktes nyligen och kom att bli något av en sensation då Zornmuseet inte kände till motivet tidigare. Modellen är med största sannolikhet Zorns kära Mary Smith (även avbildad i b.l.a ”På Themsen” och ”Mary i ateljén”). Titeln ”The letter” står skriven a tergo vilket visar att det är innehållet i brevet som modellen håller i handen som är huvudpersonen, kuvertet ligger på golvet nedanför henne. Är det i hast hon slet upp brevet? Vad stod det i det? Sorg? Kärlek? Denna typ av genremåleri var mycket populär i tiden och inbjuder betraktaren att själv skapa en berättelse om motivet. Zorns omisskänneliga skicklighet i att hantera akvarellfärgerna är något som ingen betraktare kan eller vill missa.

Till verket

Verken säljs på Important Spring Sale

Visning: 8–13 juni, Berzelii Park 1, Stockholm
Öppet: Vardagar kl 11–18, helg kl 11–16
Auktion: 14–16 juni, Arsenalsgatan 2, Stockholm

Läs mer om auktionen


Förfrågningar & konditionsrapporter Kontakta specialist


Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71
Rasmus Sjöbeck
Stockholm
Rasmus Sjöbeck
Assisterande specialist klassisk konst
+46 (0)727 33 24 02
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Mark Sjöberg
Stockholm
Mark Sjöberg
Specialist konst, grafik
+46 (0) 707 88 84 72