Books & Manuscripts Books
1193027
BOOKS, 3 vol, 'Svenska Fåglar', M,W & F von Wright. Förlaget Svenska Fåglar Stockholm 1927- 1929.
Books, 3 vol,  'svenska fåglar', m,w & f von wright. förlaget svenska fåglar stockholm 1927- 1929.
Books, 3 vol,  'svenska fåglar', m,w & f von wright. förlaget svenska fåglar stockholm 1927- 1929.
Books, 3 vol,  'svenska fåglar', m,w & f von wright. förlaget svenska fåglar stockholm 1927- 1929.
Books, 3 vol,  'svenska fåglar', m,w & f von wright. förlaget svenska fåglar stockholm 1927- 1929.
Books, 3 vol,  'svenska fåglar', m,w & f von wright. förlaget svenska fåglar stockholm 1927- 1929.

Första, andra och tredje delen. Helfranska band. Illustrerade med litografiska blad föreställande fåglar. Första delen med en kort tryckt text av Verner von Heidenstam samt en handskriven signatur. Texten lyder "Detta bokverk sprides till förmån för den stiftade fonden till skydd för Sveriges djurvärld och till detta exemplar ber jag att få foga mitt tack för det bistånd, som givits fonden. Verner von Heidenstam".

Wear. Not fully examined.

Droit de suite: No
Location:
Purchasing info
Contact
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Appraiser
+46 (0)767 81 06 02

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
Final bid
2 900
S
E
K
278
E
U
R
310
USD
Estimate
3 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bidhistory (9 bids)
5
Dec 7 1:40 PM
2 900 SEK
4
A
Dec 7 1:21 PM
2 700 SEK
5
Dec 7 1:21 PM
2 700 SEK
4
Dec 7 1:04 PM
2 500 SEK
3
A
Dec 7 10:53 AM
2 300 SEK
All times are in CET