A carpet, Kilim, ca 340 x 262 cm.
Current bid 
8 000 SEK
Estimate 
15 000 SEK
A carpet, Keshan, ca 405 x 295 cm.
Current bid 
12 000 SEK
Estimate 
15 000 SEK
A carpet, Kerman, ca 460 x 340 cm.
Current bid 
5 000 SEK
Estimate 
30 000 SEK
A carpet, Kashmar, ca 390 x 300 cm.
Current bid 
8 000 SEK
Estimate 
20 000 SEK
A runner, Kelim, ca 402 x 83 cm.
Current bid 
3 000 SEK
Estimate 
4 000 SEK
A carpet Figural Shahraza, ca 343 x 252 cm.
Current bid 
8 500 SEK
Estimate 
20 000 SEK
A carpet, Kashan, ca 402 x 307 cm.
Current bid 
1 300 SEK
Estimate 
18 000 SEK