No connection to server


An Afghan runner, ca 383 x 78 cm.
5h 39m
An Afghan runner, ca 383 x 78 cm.
Current bid 
1 250 SEK
Estimate
4 000 SEK
A Kilim carpet, ca 290 x 215 cm.
5h 42m
A Kilim carpet, ca 290 x 215 cm.
Current bid 
2 800 SEK
Estimate
8 000 SEK
A pictoral Hamadan runner, ca 310 x 115 cm.
5h 44m
A pictoral Hamadan runner, ca 310 x 115 cm.
Current bid 
1 500 SEK
Estimate
5 000 SEK
A part silk Qum carpet, ca 297 x 207 cm.
5h 49m
A part silk Qum carpet, ca 297 x 207 cm.
Current bid 
7 000 SEK
Estimate
25 000 SEK
A carpet, circa 201 x 134 cm.
5h 54m
A carpet, circa 201 x 134 cm.
Current bid 
1 200 SEK
Estimate
4 000 SEK