55A
234939
Gösta Adrian-Nilsson
(1884-1965)
Gösta adrian-nilsson, "grå relief ii".
Gösta adrian-nilsson, "grå relief ii".

"Grå relief II"

Signed GAN. Executed around 1932. Wood, oil and collage on panel 54 x 45.5 cm.

Jälleenmyyntikorvaus: Kyllä
Lähtöhinta: 

200 000 - 250 000 SEK

21 716 - 27 144 EUR

Vasarahinta: 
200 000 SEK
Alkuperä - Provenienssi

Ursprungligen i professor Sven Bergmans samlingar, Vikingstad.
Därefter i arv inom familjen till nuvarande ägare.

Näyttelyt

Lunds Konsthall, "GAN och Wiwen Nilsson", 1977, kat nr 203.
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 1979 (under titeln "Grå relief").
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "GAN. Gösta Adrian-Nilsson 1884-1965", 6 april - 20 maj 1984, kat nr 295.
Malmö Konsthall, "GAN. Gösta Adrian-Nilsson 1884-1965", 29 juni - 26 augusti 1984, kat nr 295.

Lisätietoja

Med början år 1930 utför GAN en serie strikt plangeometriska målningar och reliefer som står den holländska neoplasticismen nära. (Jan Torsten Ahlstrand, ’GAN –den store outsidern i svensk modernism’, katalogessä i ”GAN”, Mjellby konstgård, 2002). ”Grå relief II” är utförd cirka 1932 och är i sitt uttryck typisk för GAN:s produktion vid den tiden. GAN hade, emellertid, långt innan utfört arbeten av likartad karaktär. Nils Lindgren skriver: ”I Paris leddes […] GAN under samvaron med Léger in på den motivistiska kubismen. Sysslandet med ’Den gudomliga geometrien’ förde honom vid sidan därav än en gång fram till rent abstrakta formexperiment. […] Under de första åren i Paris tillkom en rad tavlor, som närmast ger uttryck åt plangeometriska värden. I den franska konsten gör sig en reaktion mot stoffmåleriet och la belle matière alltmera märkbar vid denna tid. Man ville beröva oljefärgen dess insmickrande egenskaper, och därför blandade konstnärerna sand i färgen och eftersträvade ytor, som gav samma uttryck som muren”. (Nils Lindgren, ”Gösta Adrian-Nilsson”, 1949). Katalognumret knyter därför, även, an till GAN:s tidigare produktion med ex. vis ”Relief” från 1920 där konstnären kombinerade trä, olja och collage. Redan år 1918 skrev GAN i förordet till den banbrytande separatutställningen ”Sjömanskompositioner” på Gummesons i Stockholm: ”I utnyttjandet av till stoffkaraktär vitt skilda material tror jag på möjligheten av en rikare uttrycksfullhet, en rikare nyansering av ytan. Det kan komma en dag, och förr än någon anar, då konstnären i känslan av sin frihet får lov att i duken, eller i det stoff som ersatt den, infälla delar av metall eller färgat glas – ämnen överhuvud vilkas uppgift är att ge ny relief, ny kraft åt verket”. ”Grå relief II” är ett gott exempel på modernistpionjären GAN:s formala experiment för att finna nya uttryckssätt för sin konst. Katalognumret är väl representerat på viktiga utställningar och har visats på såväl Liljevalchs som Lunds konsthall samt Prins Eugens Waldemarsudde

Tietoa ostamisesta
Ota yhteyttä asiantuntijaan
Pedro Westerdahl
Tukholma
Pedro Westerdahl
Asiantuntija – 1800- ja 1900-lukujen klassinen taide
+46 (0)8 614 08 05