Ei yhteyttä palvelimeen
319
335847

Ola Billgren

(Ruotsi, 1940-2001)
Lähtöhinta
2 500 000 - 3 000 000 SEK
221 000 - 265 000 EUR
230 000 - 276 000 USD
Vasarahinta
2 750 000 SEK
Kuuluu jälleenmyyntikorvauksen piiriin

Lain mukaan ostaja maksaa tästä taideteoksesta taiteilijapalkkion. Enimmäismaksu on 5 %. Mitä korkeampi myyntihinta, sitä pienempi prosenttiosuus. Lisätietoja tästä laista:

Taiteen jälleenmyyntikorvaus Suomen : Kuvasto
Taiteen jälleenmyyntikorvaus Ruotsissa: BUS

Tietoa ostamisesta
Kuvan käyttöoikeudet

Tämän tietokannan taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja, eikä niitä saa kopioida ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Teokset kopioidaan tässä tietokannassa Bildupphovsrättin lisenssillä.

Ola Billgren
(Ruotsi, 1940-2001)

"Sevillamorgon" (Morning in Seville)

Signed Ola Billgren and dated -89 on verso. Canvas 85 x 114 cm.

Näyttelyt

Galerie Leger, Malmö, "Ola Billgren - Målningar och Collage", October - November 1989.
Rooseum, Malmö, "Ola Billgren till minne / In memory of Ola Billgren", 12 - 27 January 2002.

Kirjallisuus

Douglas Feuk och Anne Ring Petersen, "Ola Billgren - Måleri Paintings", 2000, reproduced page 217 and on cover.

Galerie Leger,"Ola Billgren - Målningar och Collage", 1989, reproduced page 29.

Muut tiedot

Ola Billgren blev under sin tid den svenska konstnär som först och tydligast formulerade relationen mellan konst som språk och verkligheten. Han har kallats både teoretiker och sensualist och förmådde i sina verk fånga det historiska och det samtida i en och samma bild. Billgrens målningar karaktäriseras av både dubbelhet och mångtydighet, såväl i uttryck som i innehåll och den drömska närvaron är omisskännlig, alltifrån 1960-talets fotorealistiska verk till det sena måleriets romantiska anslag.

I Billgrens måleri från 1960- och 1970-talen kom inspirationen från den samtida, urbana vardagen, från litteraturen och från filmen, men även från den illustrerade pressen. Med sitt fotorealistiska måleri rönte han stor uppmärksamhet och kom att representera Sverige på en rad utställningar, däribland Ungdomsbiennalen i Paris 1967 och 1971 samt på Biennalen i Venedig 1976. Under 1970-talet bröt Billgren gradvis med fotorealismen och under 1980-talet överväldigas konstnären av det romantiska måleriet med näst intill impressionistisk färgskala. Nu gav det direkt avbildade motivet vika och parades med ett flödande ljusmåleri. Mot det sena 1980-talet gjorde Billgren en serie med stadslandskap där städer, såväl svenska som nord- och sydeuropeiska, avbildades i monumentalt format ur ett fågelperspektiv. Städernas siluetter och kända landmärken skvallrade om platsens särart och ljusreflexer och högdagrar satte tonen för olika dag- och kvällsvyer.

”Sevillamorgon” tillhör ett av konstnärens allra mest välkända verk. Avbildad på omslaget till den omfångsrika monografin över Ola Billgren bjuder ”Sevillamorgon” in till en resa i måleriets tecken. Målningen utfördes 1989, under en period då konstnären arbetade med cityscapes och innan 1990-talets kadmiumröda svepte över och kom att dominera hans dukar. Billgren kände starkt för det spanska landskapet och just 1989 utförde han två målningar som står ut i den sena produktionen, den aktuella ”Sevillamorgon” samt ”Tarragona” (tidigare i Fredrik Roos samling). Det var något med det gamla Spanien som fascinerade Billgren, kanske var det just mötet mellan en rik och traditionsfylld historia och en sentida demokratisering och vitalisering av politiken och kulturen som intresserade honom. ”Sevillamorgon” skiljer sig från övriga stadslandskap i det att konstnären inte antagit ett uppifrån-perspektiv. Istället möter vi staden Sevilla genom ett gatuperspektiv, han placerar in oss betraktare i bilden och låter oss ana klappret från de förbipasserande hästarnas hovar. Gotiska spiror höjer sig mot himlen i bakgrunden och i förgrunden samsas motortrafiken med hästarna. Billgren målar en modern stad i symbios med sin stolta historia. ”Sevillamorgon” är målad i en delikat gråskala och det röda har ännu ej tagit över bilden. Här dansar de röda accenterna över motivet och ytan och målningen är ett ypperligt exempel på Billgrens säregna förmåga att förvandla fotografisk realism till en målerisk symfoni.

Ola Billgren finns representerad på ett flertal museer, bland annat Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lubeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebaeck. Hans verk ingår även i Lunds universitets samlingar samt i samlingarna på Centre national d’art et de culture George Pompidou i Paris.