Ei yhteyttä palvelimeen
218
541271

Amadeo Modigliani

(Italia, 1884-1920)
Lähtöhinta
400 000 - 600 000 SEK
35 300 - 52 900 EUR
37 100 - 55 700 USD
Vasarahinta
Ei myyty
Tietoa ostamisesta
Amadeo Modigliani
(Italia, 1884-1920)

Ung gosse

Signerad Modigliani. Blyerts 35 x 17,5 cm. A tergo med blyerts "Till Ivan".

Alkuperä - Provenienssi

Konstnären
Anton Dich (1889-1935) ( gåva direkt från konstnären ca 1918).
I arv till Ivan Dich (1912-1950), Anton Dichs enda barn.
Därefter i arv inom familjen (hans barn).

Muut tiedot

För den internationella målarkolonin i Paris medförde första världskriget, 1914-18, att konstnärerna till viss del isolerades från sina hemländer. Kretsen blev också mindre och mer sammansvetsad då de inhemska inkallades till militären. Under denna tid kom den danske konstnären Anton Dich (1889-1935) speciellt att umgås med Amedeo Modigliani och dennes krets. Bland vännerna kan nämnas Othon Friesz, Chaim Soutine, Ortiz de Zarate, skulptören Ossip Zadkine samt konstnärinnan Chantal Quenneville vilken satt modell för Modigliani. Periodvis kom Modigliani att umgås nära med Dich och hans svenska hustru Eva, konstnären Ivan Arosenius änka. 1918 målar Modigliani av Eva Dich dotter från äktenskapet med Arosenius, den i konsthistorien så välkända ”Lillan” (Filette assise, Parisot, 34/1918). Han utför även ett antal teckningar av Lillan och Eva. Från denna vänskap stammar ett antal teckningar som bevarats inom familjen Dich, sannolikt vängåvor av Modigliani. Av de ursprungligen 13 teckningar av Modigliani som ärvdes av Anton Dichs son Ivan har, i samband med arvskiften i familjen Dich, några av Modiglianis teckningar sålts och kommit att publiceras så som ”Portrait de Femme” avbildad i J. Lantheman, Modigliani 1884-1929, Catalogue Raisonne: sa Vie, son Oeuvre Complete, son Art, Barcelona 1970, p.376, no 965. Samt ”Young Girl”, i Ashmolean Museum, WA2005.200. Auktionens två teckningar ingick i de 13 ursprungliga och har aldrig tidigare visats offentligt. Teckningarna har bevarats inom familjen och ärvts i direkt nedstigande led till nuvarande ägare.
LITTERATUR:
Konst i Svenska Hem II, Göteborg 1943, häfte 10, samling 873 (Ivan Dich) sid 514-515.
J. Lantheman, Modigliani 1884-1929, Catalogue Raisonne: sa Vie, son Oeuvre Complete, son Art, Barcelona 1970, jämför sid 376
Anton Dich's Verden, katalog från utställningen på Nikolaj, Köpenhamn 1981.