416
1034830
Gösta Adrian-Nilsson
(1884-1965)

"Grå relief" (Gray relief)

Signed GAN. Executed 1932. Painted relief 53 x 39,5 cm.

Jälleenmyyntikorvaus: Kyllä
Lähtöhinta: 

500 000 - 600 000 SEK

47 125 - 56 550 EUR

Vasarahinta: 
460 000 SEK
Alkuperä - Provenienssi

Gift from the artist to culture editor for Norrköpings tidningar and writer Nils Lindgren.
Thence by descent to present owner.

Näyttelyt

Norrköpings museum, "Kubism, abstrakt måleri, primitiv skulptur", 1949, probably wrongly dated to 1936.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, "GAN Retrospektivt", 1958.
Riksförbundet för bildande konst, exhibition no. 237 "Kritikernas val", 1962, catalogue no. 38.
Lunds konsthall, "GAN och Wiven Nilsson", 1977, catalogue no. 202.
Norrköpings konstmuseum, "GAN Gösta Adrian-Nilsson", 24.9 2011-8.1 2012.

Lisätietoja

Med början år 1930 utför GAN en serie strikt plangeometriska målningar och reliefer som står den holländska neoplasticismen nära. (Jan Torsten Ahlstrand, ’GAN –den store outsidern i svensk modernism’, katalogessä i ”GAN”, Mjellby konstgård, 2002). ”Grå relief” är utförd 1932 och är i sitt uttryck typisk för GAN:s produktion vid den tiden. GAN hade, emellertid, långt innan utfört arbeten av likartad karaktär. Nils Lindgren skriver: ”I Paris leddes […] GAN under samvaron med Léger in på den motivistiska kubismen. Sysslandet med ’Den gudomliga geometrien’ förde honom vid sidan därav än en gång fram till rent abstrakta formexperiment. […] Under de första åren i Paris tillkom en rad tavlor, som närmast ger uttryck åt plangeometriska värden. I den franska konsten gör sig en reaktion mot stoffmåleriet och la belle matière alltmera märkbar vid denna tid. Man ville beröva oljefärgen dess insmickrande egenskaper, och därför blandade konstnärerna sand i färgen och eftersträvade ytor, som gav samma uttryck som muren”. (Nils Lindgren, ”Gösta Adrian-Nilsson”, 1949). Katalognumret knyter därför, även, an till GAN:s tidigare produktion med ex. vis ”Relief” från 1920 där konstnären kombinerade trä, olja och collage. Redan år 1918 skrev GAN i förordet till den banbrytande separatutställningen ”Sjömanskompositioner” på Gummesons i Stockholm: ”I utnyttjandet av till stoffkaraktär vitt skilda material tror jag på möjligheten av en rikare uttrycksfullhet, en rikare nyansering av ytan. Det kan komma en dag, och förr än någon anar, då konstnären i känslan av sin frihet får lov att i duken, eller i det stoff som ersatt den, infälla delar av metall eller färgat glas – ämnen överhuvud vilkas uppgift är att ge ny relief, ny kraft åt verket”. ”Grå relief” är ett gott exempel på modernistpionjären GAN:s formala experiment för att finna nya uttryckssätt för sin konst. Katalognumret är väl representerat på viktiga utställningar och har visats på såväl Liljevalchs som Lunds konsthall.

Tietoa ostamisesta
Ota yhteyttä asiantuntijaan
Lena Rydén
Tukholma
Lena Rydén
Asiantuntija – moderni taide
+46 (0)70 778 35 71