Ei yhteyttä palvelimeen

West Asian treasures F344


En privat samling av mattor

Samlingen är en studiesamling och sammanfördes av en svensk konstnär. Han gjorde först en karriär på SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) följt av en lång karriär på FN där han kom att arbeta mestadels i Sverige, Iran, Indien, Thailand, Filippinerna, Indonesien och New York i nära 30 år. Under dessa år byggde den akademiska samlaren upp sin stora samling. Han tröttnade aldrig på att delta i auktioner, föreläsningar, seminarier, museer och workshops relaterade till föremålen han var intresserad av. Han spenderade helger till att besöka antikhandlare, mässor och visningar.
 
75 Esinettä
Matta Bakthiari old 67x78 cm.
Matta Bakthiari old 67x78 cm.
Vasarahinta 
1 030 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Khorjin kelardasht old 108x44 cm.
Sadelväska Khorjin kelardasht old 108x44 cm.
Vasarahinta 
1 010 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Shiraz kelim, sannolikt slätväv 50x39 cm.
Matta Shiraz kelim, sannolikt slätväv 50x39 cm.
Vasarahinta 
600 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai kelim old 64x51 cm.
Matta Kashgai kelim old 64x51 cm.
Vasarahinta 
1 100 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai shiraz old 39x26 cm.
Matta Kashgai shiraz old 39x26 cm.
Vasarahinta 
400 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Väska Kashgai chante old 31x31cm.
Väska Kashgai chante old 31x31cm.
Vasarahinta 
750 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Väska Kashgai old 40x53 cm.
Väska Kashgai old 40x53 cm.
Vasarahinta 
650 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Bidjar Sofreh kelim old 61x45 cm.
Matta Bidjar Sofreh kelim old 61x45 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Väska Kurdush Quchan old 43x43 cm.
Väska Kurdush Quchan old 43x43 cm.
Vasarahinta 
2 200 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Kashagai kurd old 68x27 cm.
Sadelväska Kashagai kurd old 68x27 cm.
Vasarahinta 
1 500 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Khorjin kurd old 108x47 cm.
Sadelväska Khorjin kurd old 108x47 cm.
Vasarahinta 
1 600 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Väska Kurdish Quchan old 42x35 cm.
Väska Kurdish Quchan old 42x35 cm.
Vasarahinta 
500 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Kashgai Khorjin old 86x46 cm.
Sadelväska Kashgai Khorjin old 86x46 cm.
Vasarahinta 
1 810 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kurdisk old 47x84 cm.
Matta Kurdisk old 47x84 cm.
Vasarahinta 
1 900 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 96x54 cm.
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 96x54 cm.
Vasarahinta 
800 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 73x47 cm.
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 73x47 cm.
Vasarahinta 
600 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Turkem Baluch old 89x39 cm.
Sadelväska Turkem Baluch old 89x39 cm.
Vasarahinta 
2 400 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Afshar Soumak old ca 83x48 cm.
Matta Afshar Soumak old ca 83x48 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai kelim old 59x51 cm.
Matta Kashgai kelim old 59x51 cm.
Vasarahinta 
8 203 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Turkmen Khorjin old 94x51 cm.
Sadelväska Turkmen Khorjin old 94x51 cm.
Vasarahinta 
800 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Soumak/ Namakdun Shasavan.Moghan old 35x44 cm.
Soumak/ Namakdun Shasavan.Moghan old 35x44 cm.
Vasarahinta 
4 000 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Carpet kashgai old 70x47 cm.
Carpet kashgai old 70x47 cm.
Vasarahinta 
1 410 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Bakthiari Sofreh old 64x36 cm.
Matta Bakthiari Sofreh old 64x36 cm.
Vasarahinta 
7 008 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai kelim old/semiantik 116x61 cm.
Matta Kashgai kelim old/semiantik 116x61 cm.
Vasarahinta 
2 200 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Bakthiari Vaghir old 62x113 cm.
Matta Bakthiari Vaghir old 62x113 cm.
Vasarahinta 
1 500 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Shasavan old 75x58 cm.
Sadelväska Shasavan old 75x58 cm.
Vasarahinta 
300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Saddelväska Kashagai Khorjin old 112x57 cm.
Saddelväska Kashagai Khorjin old 112x57 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska (framsida) Shiraz Kashgai old 60x101 cm.
Sadelväska (framsida) Shiraz Kashgai old 60x101 cm.
Vasarahinta 
1 100 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Bakthiari Khojrin old 97x63 cm.
Sadelväska Bakthiari Khojrin old 97x63 cm.
Vasarahinta 
800 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai Sofreh, kelim, old 143x55 cm.
Matta Kashgai Sofreh, kelim, old 143x55 cm.
Vasarahinta 
1 305 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Väska Baluch old 40x50 cm.
Väska Baluch old 40x50 cm.
Vasarahinta 
500 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
MattaTurkmen old 108x63 cm.
MattaTurkmen old 108x63 cm.
Vasarahinta 
2 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Azerbadjan, old slätväv 135x52 cm.
Sadelväska Azerbadjan, old slätväv 135x52 cm.
Vasarahinta 
8 400 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Baluch Sofreh old 75x69 cm.
Matta Baluch Sofreh old 75x69 cm.
Vasarahinta 
3 400 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai "ornak" old 105x74 cm.
Matta Kashgai "ornak" old 105x74 cm.
Vasarahinta 
9 008 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Khorjin old 107x53 cm.
Sadelväska Khorjin old 107x53 cm.
Vasarahinta 
1 200 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Baluch Sofreh old delvis slätväv 83x94 cm.
Matta Baluch Sofreh old delvis slätväv 83x94 cm.
Vasarahinta 
650 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Caucasian/Azerbajdzjan khorjin old 133x57 cm.
Sadelväska Caucasian/Azerbajdzjan khorjin old 133x57 cm.
Vasarahinta 
1 550 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Senneh Kurdistan (Bidjar) kelim old 110x73 cm.
Matta Senneh Kurdistan (Bidjar) kelim old 110x73 cm.
Vasarahinta 
750 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Baluch old delvis slätväv, 127x78 cm.
Matta Baluch old delvis slätväv, 127x78 cm.
Vasarahinta 
550 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Kashgai khorjin old 93x48 cm.
Sadelväska Kashgai khorjin old 93x48 cm.
Vasarahinta 
300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadeltäcke Afshar Sinjan old 93x97 cm.
Sadeltäcke Afshar Sinjan old 93x97 cm.
Vasarahinta 
2 550 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta Bakthiari Soufreh kelim old 85x101 cm.
Matta Bakthiari Soufreh kelim old 85x101 cm.
Vasarahinta 
805 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai kelim old/semiantik 258x156 cm.
Matta Kashgai kelim old/semiantik 258x156 cm.
Vasarahinta 
6 400 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Kashgai Khorjin old 100x48 cm.
Sadelväska Kashgai Khorjin old 100x48 cm.
Vasarahinta 
650 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadellväska Khamse eller Afshar / Kashgai Khorjin, old 107x61 cm.
Sadellväska Khamse eller Afshar / Kashgai Khorjin, old 107x61 cm.
Vasarahinta 
1 200 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Baluch Sofreh old slätväv 84x97 cm.
Matta Baluch Sofreh old slätväv 84x97 cm.
Vasarahinta 
1 100 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Afshar Soufreh old 81x110 cm.
Matta Afshar Soufreh old 81x110 cm.
Vasarahinta 
3 100 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Afshar Sofreh old 99x107 cm.
Matta Afshar Sofreh old 99x107 cm.
Vasarahinta 
5 000 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Bakthiari Soufreh old 118x89 cm.
Matta Bakthiari Soufreh old 118x89 cm.
Vasarahinta 
1 650 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai kelim old 128x95 cm.
Matta Kashgai kelim old 128x95 cm.
Vasarahinta 
3 200 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Mafrash Azerbajdzjan kelim old104x45x43 cm.
Mafrash Azerbajdzjan kelim old104x45x43 cm.
Vasarahinta 
1 980 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta "Gabbeh" old delvis slätväv 147x102 cm.
Matta "Gabbeh" old delvis slätväv 147x102 cm.
Vasarahinta 
1 800 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Mafrash Kaukasisk kelim, Azerbadjan, semiantik 97x44x42 cm,
Mafrash Kaukasisk kelim, Azerbadjan, semiantik 97x44x42 cm,
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta Bakthiari Sofreh, old 127x107 cm.
Matta Bakthiari Sofreh, old 127x107 cm.
Vasarahinta 
3 500 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Kashgai Sofreh, old 132x103 cm.
Matta Kashgai Sofreh, old 132x103 cm.
Vasarahinta 
6 100 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 155x76 cm.
Sadelväska Bakthiari Khorjin old 155x76 cm.
Vasarahinta 
3 900 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Sadelväska Khorjin, Lori Bakthiari old 148x73 cm.
Sadelväska Khorjin, Lori Bakthiari old 148x73 cm.
Vasarahinta 
1 210 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta kelim Bakthiari Soffreh old relief 140x144 cm.
Matta kelim Bakthiari Soffreh old relief 140x144 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta/väska Kashgai sannolik old 128x122 cm.
Matta/väska Kashgai sannolik old 128x122 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Väska Afshar, old 73x127 cm.
Väska Afshar, old 73x127 cm.
Vasarahinta 
1 105 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Vävnad Khorasan old 207x126 cm.
Vävnad Khorasan old 207x126 cm.
Vasarahinta 
2 600 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Afshar-Sinjan, Soffreh old 131x119 cm.
Matta Afshar-Sinjan, Soffreh old 131x119 cm.
Vasarahinta 
21 500 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Bakthiari Sofreh old 120x122 cm.
Matta Bakthiari Sofreh old 120x122 cm.
Vasarahinta 
1 102 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Afshar Khorjin old 146x68 cm med påsydda snäckor.
Sadelväska Afshar Khorjin old 146x68 cm med påsydda snäckor.
Vasarahinta 
1 210 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Vagga Kirman antik totalt 115x96 cm.
Vagga Kirman antik totalt 115x96 cm.
Vasarahinta 
2 901 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Vävnad/matta Bidjar Jajim old 207x175 cm.
Vävnad/matta Bidjar Jajim old 207x175 cm.
Vasarahinta 
4 700 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta, Armensk kelim daterad 1941 214x141 cm.
Matta, Armensk kelim daterad 1941 214x141 cm.
Vasarahinta 
3 150 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Sadelväska Afshar Khorjin old 145x81 cm.
Sadelväska Afshar Khorjin old 145x81 cm.
Vasarahinta 
1 300 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Väska Kashgai old 155x150 cm.
Väska Kashgai old 155x150 cm.
Vasarahinta 
1 800 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Matta Senneh kelim, old 144x109 cm.
Matta Senneh kelim, old 144x109 cm.
Vasarahinta 
1 600 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK
Vävnad Azerbajdzjan Jajim old 190x193 cm.
Vävnad Azerbajdzjan Jajim old 190x193 cm.
Vasarahinta 
10 000 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta Azerbajdzjan galleri ca 395 x 100 cm.
Matta Azerbajdzjan galleri ca 395 x 100 cm.
Vasarahinta 
12 388 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta Bidjar ornack Vaghir old 148x88 cm.
Matta Bidjar ornack Vaghir old 148x88 cm.
Vasarahinta 
2 300 SEK
Lähtöhinta
2 000 SEK
Matta Kashgai Soffreh old 134x122 cm.
Matta Kashgai Soffreh old 134x122 cm.
Vasarahinta 
4 300 SEK
Lähtöhinta
1 500 SEK