Ei yhteyttä palvelimeen

Kuljetusten välittämistä koskevat yleiset ehdot Bukowskis

VOIMASSA 2.15.2017 ALKAEN

1. Sovellettavuus
Nämä kuljetusten välittämistä koskevat yleiset ehdot koskevat niiden esineiden kuljetuksia, jotka on ostettu, myyty tai ovat olleet myynnissä yritysten Bukowski Auktioner AB, tai Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) järjestämien verkkohuutokauppojen kautta, ja tällaiselle esineelle (”Esine”) tilataan kuljetus asiakkaalle (”Asiakas”) Bukowskisin kautta. Bukowskis ei itse harjoita kuljetusliiketoimintaa eikä koskaan ole rahdinkuljettaja, vaan toimii kuljetuspalveluiden välittäjänä. Kuljetuksen suorittaa Bukowskisin valitsema yhtiö.
Verkkohuutokaupalla tarkoitetaan huutokauppoja, jotka on suoritettu internetin välityksellä. Selvyyden vuoksi todetaan, etteivät nämä ehdot koske Esineitä, jotka on ostettu, myyty tai tarjottu myytäväksi vasarahuutokaupassa.
Osapuolet hyväksyvät, että nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia kuljetuspalveluja, jotka Asiakas tilaa Bukowskisin välityksellä. Sen lisäksi mitä ilmenee pakottavasta lainsäädännöstä, säätelevät nämä ehdot täysin kaikkea, mikä liittyy esim. virhevastuuseen, vaurioihin ja vastuuseen viivästyksistä osapuolten välillä.

2. Eri kuljetusvaihtoehdot/kuljetustavat
Asiakas voi tilata seuraavat kuljetusvaihtoehdot Bukowskisin kautta:
(i) Transitkuljetus. Bukowskisin kautta tilattu rahdinkuljettaja kuljettaa Esineen Bukowskisin eri noutopisteiden välillä Pohjoismaissa. Osoitteet Bukowskisin tämänhetkisiin noutopisteisiin löydät täältä. Tilattaessa transitkuljetus Bukowskis tilaa Esineen kuljetuksen Asiakkaan toivomaan noutopisteeseen. Asiakas noutaa itse Esineen valitusta noutopisteestä.

(ii) Pienehkön Esineen kotiinkuljetus.
Esine, joka on ulottuvuusmitoiltaan korkeintaan 0,25 m3 ja painoltaan korkeintaan 20 kg voidaan lähettää postitse kirjekuoressa tai pakettina. Asiakkaan tilauksesta riippuen toimitetaan kirjekuori/paketti suoraan Asiakkaan antamaan osoitteeseen tai kolmannen osapuolen noutopaikkaan.

(iii) Suuremman Esineen kotiinkuljetus.
Esine, jonka ulottuvuusmitat ylittävät 0,25 m3 ja/tai paino ylittää 20 kg toimitetaan rahdinkuljettajan toimesta suoraan Asiakkaan antamaan osoitteeseen.

3. Tilaus, hinnat ja kuljetuspalvelusta maksaminen
Asiakas tilaa kaikki kuljetuspalvelut Internetin kautta sivulta My Bukowskis. Eri kuljetuspalvelujen hinnat riippuvat valitusta kuljetustavasta, Esineen koosta ja painosta, nouto-osoitteesta ja määränpäästä. Eri kuljetuspalveluiden voimassa olevat hinnat löytyvät Bukowskisin kotisivuilta ja ovat nähtävillä Asiakkaan tilatessa haluttua kuljetuspalvelua. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Asiakkaan tarjous on todettu voittavaksi tarjoukseksi. Annetut hinnat sisältävät ALV:n. Erityinen lisämaksu peritään niiden Esineiden osalta, joita on kannettava pidempi etäisyys (yli 50 metriä tai yli viisi
kerrosta), tai mikäli kuljetus aiheuttaa erityisiä kustannuksia, kuten laivakuljetus osoitteisiin saaristossa, nostopalvelun käyttö, Esineen asennuksen tuottamat työkustannukset yms. Asiakkaan on aina maksettava kuljetuspalvelut etukäteen, eikä kuljetusta aloiteta, ennen kuin Bukowskis on vastaanottanut täysimääräisen maksun kyseessä olevasta kuljetuksesta. Heti kun täysimääräinen maksu on kirjattu, aktivoituu Asiakkaan kuljetustilaus.

4. Rahdinkuljettajat
Bukowskis välittää kuljetustoimeksiantoja käyttämällä ulkopuolisten rahdinkuljettajien palveluja. Asiakas tilaa kuitenkin kuljetuspalvelun Bukowskisin välityksellä ja sitoutuu sopimukseen suoraan Bukowskisin kanssa sekä suorittaa maksun kuljetuspalvelusta Bukowskisille. Ulkopuoliset rahdinkuljettajat saattavat kuitenkin ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sopiakseen toimitusajankohdasta ja kysyäkseen toimitusolosuhteista määränpäässä sekä laskuttaa tiettyjä sovittuja lisämaksuja, jotka eivät sisälly normaaleihin palvelumaksuihin, esim. maksuja liittyen useampaan toimitusyritykseen tai varastointiin silloin, kun Asiakas ei ota vastaan toimitusta sovittuna ajankohtana näiden ehtojen kohdan 6 (iii) viimeisen kappaleen mukaisesti. Niiltä osin kuin näissä ehdoissa niin ilmoitetaan, Asiakkaan tulee olla suoraan yhteydessä rahdinkuljettajaan.

5. Toimitusajat yms
Kuljetuspalveluiden toimitusajat voivat vaihdella ja riippuvat monista osatekijöistä, kuten Esineen koosta ja painosta, nouto-osoitteesta sekä määränpäästä. Normaali toimitusaika ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun Asiakas tilaa kuljetuksen Bukowskisin välityksellä. Mikäli toimitusaika ylittää huomattavasti normaalina toimitusaikana ilmoitetun ajan, Bukowskis tai rahdinkuljettaja ilmoittaa tästä Asiakkaalle. Bukowskis ei kuitenkaan takaa toimitusaikoja eikä Asiakkaalla ole oikeutta seuraamuksiin Bukowskisiin nähden toteutuneen toimitusajan ylittäessä normaaliin toimitusajan.

6. Esineiden nouto ja vastaanottaminen
(i) Transitkuljetus. Kun Esine on saapunut noutopisteeseen, lähetetään saapumisilmoitus Asiakkaan sähköpostiin. Bukowskis varastoi Esineen ilman lisäkuluja Asiakkaan puolesta seitsemän (7) kalenteripäivän mittaisen varastointiajan, johon sisältyvät seuraavat päivät. Alkaen huutokaupan päättymispäivää seuraavasta päivästä mukaan lukien siihen päivään, jolloin Asiakas tilaa kuljetuksen Bukowskisin välityksellä. Tämän jälkeen siitä päivästä alkaen, kun Asiakas on saanut ilmoituksen esineen noutopisteeseen saapumisesta mukaan lukien siihen päivään kun Asiakas noutaa Esineen. Mikäli varastointiaika ylittää seitsemän (7) kalenteripäivää on Bukowskisilla oikeus periä Asiakkaalta säilytysmaksu SEK 50 per jokainen lisäpäivä varastointia Ruotsissa ja EUR 5 per jokainen lisäpäivä Suomessa. Aukioloajat, yhteystiedot ja käyntiosoitteet Bukowskisin eri noutopisteisiin löydät sivustoltamme. Ennen Esineen perilletuloa noutopisteeseen Esineen paikallistaminen ei ole mahdollista.

(ii) Pienehköjen Esineiden kotiinkuljetus. Asiakkaan tulee noutaa noutopaikkaan postitetut Esineet sen ajan kuluessa, joka saapumisilmoituksesta ilmenee. Mikäli Asiakas laiminlyö Esineen noudon annetun ajan kuluessa, tullaan Esine lähettämään takaisin ja Bukowskisilla on tällöin oikeus periä säilytyksestä ja uudesta toimituksesta hinnaston mukaiset kustannukset Asiakkaalta. Ilmoitus perilletulosta tapahtuu tekstiviestinä (SMS) siihen puhelinnumeroon, jonka Asiakas on kuljetustilausta tehdessään ilmoittanut. Noudon yhteydessä on Asiakkaan esitettävä henkilöllisyystodistuksensa ja annettava lähetysnumero. Edustajaa käytettäessä edustajan on annettava lähetysnumero sekä esitettävä Asiakkaan henkilöllisyystodistus sekä kirjallinen valtakirja yhdessä oman henkilöllisyystodistuksensa kanssa. Lähetys on noudettavissa noutopaikasta 14 päivän ajan, tämän jälkeen palautetaan noutamattomat Esineet Esineen lähettäneeseen Bukowskisin toimipaikkaan ja takaisinlähetyksen kustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan Asiakkaalta.

(iii) Suurempien Esineiden kotiinkuljetus. Varmistaakseen sujuvan toimituksen, on Asiakkaan ilmoitettava kaikki ne tiedot, jotka tarvitaan esim. toimitusosoitteeseen liittyen, kuten perillepääsyn helppous, mitat, mahdolliset raput yms. Esine toimitetaan perille toimitusosoitteeseen ja jätetään Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan/tilaan edellyttäen, että seuraavat olosuhteet täyttyvät: 10 metrin pituisen/26 tonnia painavan rahtiauton on oltava mahdollista pysäköidä korkeintaan 50 metrin kantoetäisyydelle toimitusosoitteesta. Ilmoitetun paikan/tilan on sijaittava korkeintaan viisi rappua ylös/alaspäin. Mikäli yksi tai useampi näistä olosuhteista ei täyty, Asiakkaan on ilmoitettava tästä rahdinkuljettajalle. Jos Asiakas toivoo, että kuljetuspalvelu suoritetaan tästä huolimatta, Asiakas voi tiedustella rahdinkuljettajalta, onko tämä mahdollista. Jos rahdinkuljettaja katsoo, että kuljetuspalvelu voidaan suorittaa, rahdinkuljettaja on oikeutettu veloittamaan Asiakkaalta toimituksen suorittamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Mikäli toisin ei ole rahdinkuljettajan kanssa kirjallisesti sovittu, on Asiakkaan oltava tavattavissa sovittuna tavarantoimitusajankohtana ottaakseen vastaan Esineen. Jos Asiakas ei voi ottaa vastaan kotiinkuljetettavaa Esinettä rahdinkuljettajan kanssa sovittuna ajankohtana, on Asiakkaan kirjallisesti ilmoitettava tästä rahdinkuljettajalle viimeistään 24 tuntia ennen sovittua toimitusajankohtaa. Mikäli Asiakas ei ole ottamassa Esinettä vastaan sovittuna toimitusajankohtana tai laiminlyö tästä kuljetusyritykselle ilmoittamisen viimeistään 24 tuntia ennen sovittua tavarantoimituksen ajankohtaa, veloitetaan Asiakkaalta Esineen varastoinnin ja uuden toimituksen kustannukset rahdinkuljettajan sillä hetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Nämä kulut saattaa rahdinkuljettaja laskuttaa suoraan Asiakkaalta.

7. Peruutusoikeus
Bukowskis käsittelee Asiakkaan kuljetuspalvelua koskevan tilauksen välittömästi. Siten palvelun suorittaminen aloitetaan välittömästi ja Ruotsin etäkauppa- ja kotimyyntilain tai peruuttamisoikeutta koskevat säännökset eivät sovellu Bukowskisin kautta tehtyihin kuljetuspalveluja koskeviin tilauksiin. Suomen kuluttajasuojalain (38/1987) peruuttamisoikeutta koskevat säännökset eivät sovellut kuljetuspalveluiden tilaamiseen Bukowskisilta.

8. Vastuu
Asiakkaan kuitattua Esineen vastaanotetuksi rahdinkuljettajalta tai Bukowskisilta tai kolmannen osapuolen noutopaikasta, siirtyy riski ja vastuu Esineestä Asiakkaalle. Mikäli Asiakas on sopinut rahdinkuljettajan kanssa kirjallisesti, että Esine jätetään toimitusosoitteeseen ilman, että se otetaan henkilökohtaisesti vastaan, siirtyy riski ja vastuu kun Esine on jätetty tavarantoimitukselle sovittuun osoitteeseen. Bukowskis on vastuussa Asiakasta kohtaan Esineen vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana korkeintaan SEK 100 000 / EUR 10 000 asti. Mikäli Asiakas haluaa hankkia vakuutuksen joka kattaa tätä suuremman summan, voi Bukowskis hallinnoida
tällaisen vakuutuksen. Tarkempia tietoja saadaksesi ota yhteyttä Bukowskisin asiakaspalveluun. Bukowskis ei koskaan vastaa mistään vauriosta, aiemmista korjauksista, tappiosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat Esineen luonnollisista ominaisuuksista ja luonteesta tai jotka ovat Asiakkaan aiheuttamia. Bukowskis ei ole koskaan vastuussa menetetyistä voitoista tai muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai tappioista. Bukowskis ei koskaan ole vastuussa sellaisista vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat tai ovat yhteydessä sotaan, sodankaltaiseen tapahtumaan, vallankumoukseen, takavarikkoon tai muuhun siviili- tai sotilasviranomaistoimeen, ydinvoimaprosessiin, terrorismiin/terroritekoon, riippumatta muusta syystä tai tapahtumasta, yhtä aikaa tai eri ajankohtana, joka/jotka ovat vaikuttaneet vahingon, tappion tai kustannusten syntyyn.

9. Reklamaatio
Asiakkaan on välittömästi Esineen noudon tai vastaanoton yhteydessä huolellisesti tutkittava Esine varmistaakseen, ettei Esine ole vahingoittunut. Bukowskisin noutopisteestä tai kolmannen osapuolen noutopaikasta noudettaessa on Asiakkaan huolellisesti tutkittava että Esineen pakkaus on ehjä ja vahingoittumaton. Muistutus mahdollisista ulkoisesti havaittavista vaurioista tai puutteista on tehtävä välittömästi ja kirjattava rahdinkuljettajan tai noutopisteen rahtikirjaan. Reklamaatio Esineen vauriosta, joka ei ole ulkoisesti havaittavissa, on tehtävä Bukowskisille kirjallisesti yhden (1) työpäivän kuluessa toimituspäivästä/noutopäivästä. Mikäli Asiakas ei reklamoi yllä kuvatulla tavalla määräajassa, menettää Asiakas oikeuden esittää vaatimuksia vaurioon/menetykseen perustuen. Mikäli Asiakas reklamoi annetun ajan kuluessa ja Bukowskis on vastuussa kyseisestä vauriosta tai menetyksestä, on Bukowskisin valintansa mukaisesti korjattava Esine (mikäli Esine voidaan kohtuullisella tavalla korjata), tai hyvitettävä Asiakkaalle se summa, mikä vastaa vahingoittuneen tai menetetyn Esineen arvoa. Jos Asiakas on vahingoittuneen tai kadonneen Esineen ostaja, on Esineen arvon vastattava sitä hintaa, jonka Asiakas on Esineestä maksanut. Jos Asiakas on Esineen myyjä eikä Esinettä ole myyty, on Asiakkaalle korvattava Bukowskisin ennen huutokauppaa antaman korkeimman ja alhaisimman arvioinnin keskiarvon mukaisesti. Vauriot joissain Esineissä eivät oikeuta Asiakasta reklamoimaan muita Esineitä ja korvattavan arvon on aina oltava suhteessa siihen osaan Esinettä, joka on vaurioitunut tai menetetty. Sen lisäksi mitä yllä olevasta sekä pakottavasta lainsäädännöstä ilmenee, ei Asiakas voi esittää muita vaateita Bukowskisia kohtaan.

10. Pidätysoikeus
Rahdinkuljettajalla ja Bukowskisilla on oikeus käyttää pidätysoikeuttaan, jos Asiakkaalla on maksamattomia velkoja rahdinkuljettajaa tai Bukowskia kohtaan.

11. Force majeure ja vastuunrajoitukset
Mikäli Bukowskis tai Bukowskisin alihankkija estyy tai viivästyy täyttämästä näiden yleisten ehtojen mukaisia velvoitteitaan force majeure -tyyppisten olosuhteiden vuoksi (ylivoimainen este), on Bukowskis vapautettu vahingonkorvausvastuusta, ja vastuusta muista seuraamuksista edellyttäen, että Bukowskis kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa Asiakkaalle näistä olosuhteista. Niin pian kuin vapauttavat olosuhteet ja este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Force majeure -olosuhteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko ja työsulku, joka on ollut Bukowskisin kontrollin ulkopuolella. Asiakkaalla on oikeus purkaa kuljetusta koskeva sopimus, jos Bukowskis ei ole pystynyt välittämään kuljetusta kolmen (3) kuukauden kuluessa johtuen force majeure -olosuhteista tämän kohdan 11 mukaisesti.

12. Pakkausmateriaali
Materiaali, jota käytetään Esineiden pakkaamiseen kuljetuksen aikana, kuuluu rahdinkuljettajalle. Rahdinkuljettaja voi halutessaan pidättää oikeuden purkaa Esineen pakkaus ja ottaa mukaansa käytetty pakkausmateriaali.

13. Henkilötiedot
Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Suomen henkilötietolain (523/1999), ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) määräyksiä. Vastaavasti Bukowskis noudattaa Ruotsin henkilötietolain (1998:204) määräyksiä. Bukowskis käsittelee annettuja henkilötietoja osapuolien sopimussuhteen puitteissa hallinnollisissa tarkoituksissa ja täyttääkseen ne velvollisuudet ja velvoitteet, jotka kuljetuspalvelujen välittäminen ja laki Bukowskisille asettavat. Henkilötietoja voidaan myös käyttää markkina- ja asiakasanalyyseihin, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Sen lisäksi voidaan Asiakkaan henkilötietoja käyttää laskutukseen ja tärkeiden tiedotusten lähettämiseen Asiakkaalle, esim. koskien lisämaksujen muutoksia tai hinnaston tai näiden Ehtojen päivityksiä. Henkilötietoja voidaan myös käyttää, jotta Bukowskis voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen tai lähettää tälle erityisesti kohdistettuja tiedotuksia. Henkilötietoja saatetaan täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien tiedoilla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa aiemmin mainituissa tarkoituksissa Bukowskis-konsernin muille yhtiöille ja yrityksille, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Henkilö, joka (i) ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin tai henkilö, joka (ii) haluaa saada tietoja Bukowskisilla olevista henkilötiedoistaan tai muuttaa niitä, tulee tehdä asiasta kirjallinen pyyntö Bukowskisille.

14. Versiot eri kielillä
Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

15. Vientilupa
Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Ruotsin lain (1988:950) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Suomen lain (115/1999) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja yhteisön alueen ulkopuolelle on luvanvaraista. Sen lisäksi, näissä laeissa säädetään, kulttuuriesineen maastavienti Euroopan yhteisön ulkopuolelle edellyttää kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaista vientilupaa. Ostaja yksin vastaa tähän lainsäädäntöön liittyvien mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta ja on vastuussa kaikista tästä aiheutuvista ja tähän liittyvistä kustannuksista, eikä Bukowskis ole missään vastuussa vientilupiin liittyen.

16. Riitatapaukset
Näihin ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia. Näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät Asiakkaan ja Bukowskisin väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Ruotsin yleisissä tuomioistuimissa, ja Ruotsin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riitojen ratkaisemisessa.