Ei yhteyttä palvelimeen

ONLINE-HUUTOKAUPAN OSTOEHDOT

Voimassa 15.3.2019 alkaen

View pricelist here

1. JOHDANTO JA SOVELLETTAVUUS

Nämä ehdot koskevat huutokauppaa ja myyntiä, kun Bukowski Auktioner AB ja Bukowski Oy Ab tarjoavat myyntikohteita sähköisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä, jossa huutokaupat ja myynnit suoritetaan elektronisesti (”Palvelu”), ja jossa asiakas (”Ostaja”) voi rekisteröityä ja ostaa huutokaupattavia myyntikohteita (”Kohteita”) sekä huutokaupan kautta että kiinteään hintaan. Alla olevat viittaukset ”Bukowskisiin” tarkoittavat viittausta Bukowski Auktioner AB:hen, kun on kyse Kohteista, jotka on vastaanotettu myytäväksi Ruotsissa ja Bukowski Oy Ab:hen, kun kyse on Kohteista, jotka on vastaanotettu myytäväksi Suomessa. Bukowskis toimii komissionäärinä, mikä tarkoittaa, että Kohteen omistaja (”Myyjä”) antaa Bukowskisille toimeksiannon myydä Kohde Palvelun kautta Omistajan lukuun, mutta omalla nimellään. Bukowskis voi poikkeustapauksissa myydä omaan lukuunsa Kohteita, joita Bukowskis itse omistaa, esim. huutokauppamenettelyn puitteissa tapahtuneen Ostajalta takaisinoton jälkeen. Bukowskisin yhteystiedot ovat Suomessa Bukowski Oy Ab, Y-tunnus: 0906523-0, Mastokatu 4-6, 00160 Helsinki, sähköposti: helsinki@bukowskis.com, puhelin: +358-9-668 91 10, ja Ruotsissa; Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvien määräysten lisäksi nämä ehdot sekä hinnasto ja muut menettelytavat, joita Bukowskis julkaisee liittyen Palveluun (yhdessä ”Ehdot”) määräävät tyhjentävästi ne ehdot, jotka ovat voimassa Ostajan rekisteröinnin ja Palvelun käyttämisen sekä Ostajan Kohteen ostoon liittyen. Ostajan on hyväksyttävä Ehdot ollakseen oikeutettu käyttämään Palvelua ja ostamaan Kohteita Palvelusta. Yksityiskohtaisempaa tietoa Palvelun käyttämisestä, tarjousten tekemisestä sekä muuta käytännöllistä tietoa löytyy USEIN KYSYTTYÄ -osiosta. Ehtojen lisäksi on olemassa myyntiehdot, jotka koskevat Ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen Kohteen myyntiin, sekä kuljetusehdot, jotka koskevat Bukowskin tarjoamia kuljetuspalveluita; katso tarkemmin USEIN KYSYTTYÄ -osiosta.

2. REKISTERÖINTI

Ostaja rekisteröi itsensä Palveluun täyttämällä Palvelun verkkosivuilta (”Verkkosivusto”) löytyvän rekisteröintikaavakkeen. Ostajan tulee ilmoittaa oikeat ja kattavat henkilö- ja yhteystiedot. Ostaja vastaa tietojen pitämisestä ajan tasalla. Rekisteröitymällä Ostaja hyväksyy Ehdot ja sitoutuu niihin sekä muihin Palvelun käyttöön liittyviin ohjeistuksiin. Mikäli oikeushenkilö rekisteröityy Asiakkaaksi, tulee rekisteröinti suorittaa sellaisen asianmukaisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen toimesta, jolla on oikeus sitoa yhtiö Ehtoihin. Tämä henkilö tulee myös ilmoittaa kyseisen yhtiön yhteyshenkilöksi. Seuraavilla henkilöillä/Asiakkailla ei ole oikeutta käyttää Palvelua: (i) henkilöt, jotka ovat alle 18 vuotiaita, (ii) henkilöt, eivät ole oikeustoimikelpoisia tai (iii) Asiakkaat, jotka on suljettu pois Palvelusta väliaikaisesti tai pysyvästi. Ostajalla on ainoastaan oikeus käyttää Palvelua käyttämällä omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. Ostaja vastaa kaikista tarjouksista ja toimenpiteistä, jotka suoritetaan Ostajan käyttäjätunnuksilla. Ostajan tulee parhaan kykynsä mukaan varmistua siitä, että salasana pysyy salaisena eikä tule kolmansien osapuolten tietoon. Ostajalla ei ole oikeutta lainata tai myydä käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmansille. Ostaja vastaa siitä, että salasana vaihdetaan välittömästi, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätiedot ovat joutuneet kolmansien osapuolten haltuun tai ne muilla tavoin ovat tulleet tai voivat tulla väärinkäytetyiksi. Bukowskis suojaa kerättyjä henkilötietoja. Bukowskis saattaa tarkistaa Ostajan rekisteröinnin yhteydessä tai muussa yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuden, esimerkiksi käyttämällä erilaisia teknisiä apuvälineitä tai kolmansien pitämissä tietokannoissa suoritettavilla hauilla. Koskien henkilötietojen käyttöä ks. kohta 15 jäljempänä.

3. PALVELU JA SEN KÄYTTÖ

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä Bukowski takaa Palvelun saatavuutta. Palvelu saattaa aika ajoin olla kokonaan tai osittain pois käytöstä tai huonosti toimiva johtuen esim. suunnitellusta tai ei-suunnitellusta ylläpidosta, toimintahäiriöistä tai muusta syystä. Bukowskis ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Ostajalla ole pääsyä Palveluun, esim. tehdäkseen Kohteesta tarjouksen. Bukowskis pidättää oikeuden päivittää, uudistaa tai hetkellisesti tai pysyvästi lopettaa Palvelun tarjoaminen. Bukowskisilla on oikeus sulkea pois Asiakkaita ja Asiakkaiden tilejä Palvelusta. Tämä voi mm. koskea Asiakkaita, jotka: (i) eivät noudata Ehtoja; (ii) joilla on erääntynyt maksamaton velka Bukowskisille; (iii) jotka eivät ole noutaneet ostamiaan Kohteita tai (iv) jotka Bukowskisin arvioinnin mukaan väärinkäyttävät peruuttamisoikeutta kohdan 7 jäljempänä mukaisesti. Asiakkaalla, jonka pääsy Palveluun on estetty ja/tai jonka asiakastili on lukittu, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan tai käyttää Palvelua toisen Asiakkaan tilin kautta / käyttäjätunnuksella.

4. KOHTEEN TIEDOT JA KUVAUS / LÄHTÖHINNAT

Kohteille ilmoitetut lähtöhinnat perustuvat Kohteita koskevaan markkinaperusteiseen arvioon ennen huutokauppaa ja ne toimivat ainoastaan ohjenuorana Ostajalle. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Bukowskisille taloudellisia vaatimuksia sen perusteella, millaiseksi Bukowskis arvioi Kohteen arvon ja/tai millaiseksi Bukowskis Kohteen lähtöhinnan asettaa. Kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi. Asiakas on joka tapauksessa aina velvollinen itse tutkimaan Kohteen (katso kohta 12). Kohteesta ilmoitettuja tietoja, esim. Kohteen kuvauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja, saatetaan joutua muuttamaan Kohteesta saatujen lisätietojen johdosta. Mahdolliset muutokset tai lisäykset julkaistaan Verkkosivustolla. Tapauksissa, joissa muutoksen/lisäyksen katsotaan olennaisesti muuttavan Kohteen arvoa, pidättää Bukowskis oikeuden poistaa Kohde Palvelusta tai julkaista se uudella hinnalla, term(e)illä ja uusilla tiedoilla/kuvauksilla.

5. EVÄSTEET (COOKIES) JA MAHDOLLISUUS OLLA SALLIMATTA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ

Bukowskis käyttää erilaisia apuvälineitä esim. nähdäkseen, kuinka Ostaja käyttää Palvelua ja Verkkosivustoa. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka Verkkosivu lähettää Ostajan verkkoselaimeen, kun Ostaja vierailee Verkkosivustolla. Tekstitiedosto sisältää informaatiota, jonka avulla Bukowskis voi esim. soveltaa palvelujaan vastaamaan paremmin Ostajan tarpeita. Bukowskis saattaa myös käyttää ns. web beaconeita - elektronisia kuvia, joiden avulla verkkosivustot voivat laskea yksittäisten kävijöiden määrän sivustolla. Web beacons tunnetaan myös nimillä ”single-pixel GIF” tai jäljite. Bukowskis saattaa käyttää ensi- tai kolmannen osapuolen evästeitä ja jäljitteitä näyttääkseen sisältöä, mm. ilmoituksia, jotka ovat Bukowskisin tai kolmannen osapuolen verkkosivuston Ostajalle suunnattuja. Tämä sisältää sellaisen tekniikan käytön, joka mahdollistaa Ostajan ilmoituksista sekä näkemistään ilmoituksista saaman hyödyn mittaamisen, esim. sen selvittämiseksi, onko Ostaja klikannut ilmoitusta vai ei. Bukowskis saattaa antaa myös tiettyjen yhteistyökumppaneiden lähettää evästeitä tai jäljitteitä (web beacons) Ostajan verkkoselaimeen, kun Ostaja vierailee Verkkosivustolla. Bukowskis käyttää evästeitä ja jäljitteitä kerätäkseen nimetöntä tietoa omaan käyttöönsä tai yhteistyökumppanin kanssa. Tämä tietojen keruu tähtää tiettyjen ilmoitusten tehon mittaamiseen ja yhteistyökumppanimme voivat saada informaatiota tähän liittyen. Bukowskis saattaa käyttää erilaisia analyysiohjelmia tarkoituksenaan arvioida sekä kerätä kävijätilastoja. Ostaja voi itse valita, haluaako sallia evästeiden käytön vai ei. Jos Ostaja haluaa saada tiedon tietokoneen ottaessa vastaan evästeen, voi verkkoselainohjelman asetusten kautta valita tämän tiedotusmahdollisuuden. Tällä tavoin toimimalla on Ostajan mahdollista sallia tai olla sallimatta tietty eväste. Ostaja voi myös tietokoneen asetusten kautta tehtävällä valinnalla olla sallimatta evästeitä lainkaan. Mikäli Ostaja valitsee olla lainkaan sallimatta evästetoimintoa, voi Palvelun ja Verkkosivuston joidenkin osioiden laatu ja saatavuus heikentyä tai olla rajoitettu.

6. TARJOUSTEN TEKO JA OSTAMINEN

Tarjousten tekoon osallistuvan Asiakkaan on noudatettava Verkkosivustolla olevia tarjoustentekoprosessiin liittyviä ohjeita. Tarjouksen on täytettävä seuraavat vaatimukset voidakseen voittaa tarjouskilpailun: (i) tarjouksen on ylitettävä vähintään yhdellä hintaintervallilla, ns. korotussummalla, se tarjous, joka kullakin hetkellä johtaa tarjouskilpailua; (ii) tarjouksen tulee saavuttaa vähintään se hintavaraus, jonka Myyjä on mahdollisesti asettanut Kohteelle (”Pohjahinta”); (iii) tarjouksen tulee saavuttaa vähintään Verkkosivulla ilmoitettu alhaisin vähimmäistarjous. Tarkempaa tietoa korotussummista sekä vähimmäistarjouksista (korotussummat ja tarjousrajat, jotka voivat tarjouskilpailun aikana vaihdella) löydät USEIN KYSYTTYÄ -osiosta. Tarjous on voittava, mikäli se on huutokaupan päätyttyä korkein jätetty tarjous ja jos se on yhtä suuri tai suurempi kuin Pohjahinta. Ostaja voi tehdä tarjouksia kahdella eri tavalla; tekemällä tarjouksen manuaalisesti tai automaattisen tarjoustentekopalvelun (ns. tarjouspalvelu) kautta. Kun tarjous tehdään manuaalisesti, seuraa Ostaja itse aktiivisesti tarjouskilpailua ja päättää mikäli ja milloin hän haluaa tehdä tarjouksen. Ostajan käyttäessä automaattista tarjouspalvelua päättää Ostaja, mikä on suurin summa, jonka hän on valmis maksamaan kyseisestä Kohteesta (“Enimmäistarjous”). Kun Ostaja tekee Enimmäistarjouksen, ohjelma käynnistää automaattisesti tarjouspalvelun, joka tekee Ostajan lukuun tarjouksen, tehden pienimmän mahdollisen korotuksen aina Enimmäistarjoukseen saakka. Voittava tarjous voi siksi jäädä tehtyä Enimmäistarjousta alhaisemmaksi. Jos tarjouskilpailu eli huutokauppa päättyy kahteen saman suuruiseen tarjoukseen, ensimmäisenä Palveluun rekisteröity tarjous voittaa. Kaikki tehdyt tarjoukset (mukaan lukien Enimmäistarjous) sitovat Ostajaa eikä niitä voi muuttaa tai perua. Heti huutokaupan päätyttyä katsotaan voittaneen tarjouksen tehneen Asiakkaan (“Ostajan”) ja Bukowskisin välille syntyneen sitova sopimus. Ostaja on velvollinen itse kontrolloimaan, onko tehty tarjous johtanut kaupan syntymiseen. Ostajan osallistuminen tämän itse myyntiin jättämää Kohdetta koskevaan tarjouskilpailuun ei ole koskaan sallittua. Ostaja ei myöskään saa manipuloida tai muulla tavalla vaikuttaa oman Kohteensa tarjouskilpailuun itse (esim. siten, että Ostaja rekisteröi kaksi asiakastiliä Palveluun) tai edustajan avulla. Asiakas, joka ostaa Kohteen kiinteään hintaan katsotaan sitä vastoin aina Ostajaksi, ja hänen tulisi noudattaa Verkkosivustolla annettuja ohjeita.

7. PERUUTTAMISOIKEUS

Mikäli Ostaja on kuluttaja, on Ostajalla peruuttamisoikeus Ruotsin etäkauppa- ja kotimyyntilain / tai Suomen kuluttajansuojalakia (38/1978). Ostajalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseisen lain peruttamisoikeutta koskevat poikkeukset tulevat sovellettaviksi.
Ostajan on ilmoitettava Bukowskisille peruuttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän pituisen peruuttamisajan kuluessa. Peruuttamisaika alkaa sinä päivänä, kun Ostaja saa Kohteen haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Kohteen kohdenumero, Ostajan asiakasnimi sekä päivämäärä, jolloin Ostaja on ottanut ostetun Kohteen hallintaansa itse tai edustajansa välityksellä, ja se tulee jättää Bukowskisille sähköpostin välityksellä osoitteeseen return@bukowskis.com. Ostajan tulee käyttää samaa sähköpostiosoitetta, joka on rekisteröity asiakasnumerolle. Ostaja voi myös käyttää Bukowskisin peruuttamislomaketta, joka löytyy osoitteesta [www.bukowskis.com]. Ilmoituksen kaupan peruuttamisesta voi tehdä myös käyttämällä Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 liitteen II mukaista peruuttamislomakkeen mallia. Peruutetun oston jälkeen Ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Kohde neljäntoista (14) päivän sisällä. Palautus on tehtävä välittömästi ja ilman viivytystä. Mikäli Kohde on noudettu Ostajan toimesta, tulee palautus tehdä lähimpään Bukowskisin online-toimipisteeseen siten, että se toimitetaan toimipisteeseen eikä muuhun noutopaikkaan. Jos Ostaja on valinnut kotiinkuljetuksen, tulee Kohde palauttaa samalla tavalla siihen toimipisteeseen, josta Kohde on ostettu. Palautusta ei saa tehdä postiennakolla. Ostaja vastaa Ostajan valitsemasta palautustavasta johtuvista korotetuista toimituskustannuksista, esimerkiksi jos Ostaja on palauttanut kohteen muuhun noutopaikkaan. Ellei Kohdetta ole palautettu neljäntoista (14) päivän kuluessa Ostajan ilmoitettua Bukowskisille peruuttamisoikeuden käyttämisestä eikä Ostaja siten ole noudattanut lain mukaisia velvollisuuksiaan, kaupan katsotaan edelleen sitovan Ostajaa eikä takaisinmaksua siten suoriteta. Ostaja kantaa riskin Kohteen vahingoittumisesta tai häviämisestä. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä Kohdetta siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. Kun Bukowskis on vastaanottanut Kohteen, maksu palautetaan neljäntoista (14) päivän sisällä Ostajalle, vähennettynä Kohteen mahdollinen arvonaleneminen, joka on aiheutunut siitä, että Ostaja on käsitellyt Kohdetta enemmän kuin tarpeellista, mahdollisesti lisättävät kuljetuskustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Bukowskisin standardikuljetuksen sekä säilytyskustannukset ja/tai kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen tekemästä kuljetuksesta ja säilytyksestä niiden päivien osalta, joina Bukowskis on säilyttänyt Kohdetta, jotka ylittävät seitsemän (7) kalenteripäivää (ks. tarkemmin kohta 11 jäljempänä). Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille, jota on käytetty ostossa. Ostajalla ei ole oikeutta antaa uutta tarjousta Kohteesta, johon Ostaja on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan. Mikäli Bukowskis epäilee Ostajan väärinkäyttävän peruuttamisoikeuttaan, esim. käyttämällä peruuttamisoikeuttaan päästäkseen noudattamasta annettuja tarjouksia ja sitä kautta vaikuttaa tarjousmenettelyyn, Ostajaan tai muihin Asiakkaisiin tavalla, jota Bukowskis ei voi hyväksyä, pidättää Bukowskis oikeuden sulkea Ostajan tili ja Ostajan pääsy Palveluun.
Bukowskis säilyttää palautetut Kohteet, joita palautusoikeus ei koske, Kohteen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Mikäli Kohdetta ei noudeta seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä, veloitetaan Ostajalta säilytysmaksu ja/tai Kohteen kuljetuksesta ja säilytyksestä kolmannella taholla aiheutuneet kustannukset kohdan 11 alla mukaisesti.

8. OSTOMÄÄRÄYKSET

Internetin kautta käytettävän automaattisen tarjouspalvelun lisäksi Bukowskis ottaa kuluitta vastaan ostomääräyksiä Ostajan lukuun Bukowskisin huutokauppataloissa. Ostomääräykset käsitellään luottamuksellisesti ja niiden on oltava Bukowskisin käytettävissä viimeistään tunti ennen kyseessä olevan huutokaupan päättymisaikaa (kuitenkin sillä varauksella, että Bukowskis-huutokauppatalot ovat avoinna vain tiettyjen aukioloaikojensa puitteissa). Mikäli Bukowskisille on jätetty useampi samansuuruinen tarjous, on ensin Palveluun rekisteröity tarjous voittava siinä tapauksessa, että ne ovat korkeimmalla summalla tehdyt tarjoukset huutokauppatilanteessa. Bukowskis tekee toimeksiantaneen Ostajan puolesta mahdollisimman edullisen tarjouksen, eikä ylitä ostomääräyksessä määriteltyä ylärajaa eli Enimmäistarjousta. Bukowskis pidättää oikeuden jättää huomioimatta jätettyjä ostomääräyksiä, jos Ostajan ei Bukowskisin arvion mukaan katsota olevan riittävän maksukykyinen tai jos hänellä ei katsota olevan mahdollisuutta noutaa kyseistä Kohdetta sovitun ajan kuluessa (katso edelleen alla kohta 11). Ostomääräyksen jättäneen Ostajan on itse tarkistettava, onko annettu tarjous johtanut ostoon. Tämä on tarkistettavissa Palvelun kautta tai Bukowskin huutokauppataloon yhteyttä ottamalla. Bukowskis ei vastaa mistään sellaisesta Ostajalle koituvasta vahingosta, mikä aiheutuu Bukowskisin laiminlyönnistä toteuttaa Ostajan sille tekemä/jättämä ostomääräys. Ostaja vastaa ostoista, jotka ovat seurausta virheellisestä ostomääräyksestä, edellyttäen, että virhe ei ole Bukowskisin aiheuttama.

9. PROVISIO, LISÄMAKSUT JA MAKSAMINEN

Ruotsissa myyntiin otetut Kohteet arvioidaan, myydään ja maksetaan Ruotsin kruunuissa (SEK). Kaikki näihin Kohteisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja tulee maksaa Ruotsin kruunuissa (SEK). Suomessa myyntiin otetut Kohteet arvioidaan, myydään ja maksetaan euroissa (EUR). Kaikki näihin Kohteisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja tulee maksaa euroissa (EUR). Sen hinnan (voittanut tarjous eli vasarahinta) lisäksi, joka on maksettava jokaisesta yksittäisestä Kohteesta, maksaa Ostaja sen provision ja ne lisäkulut/lisämaksut, jotka ilmoitetaan siinä hinnastossa, joka oli voimassa voittavan tarjouksen tekohetkellä tai kiinteähintaisen myynnin tekohetkellä. Tämän lisäksi veloitetaan se korvaus, joka tulee maksaa kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksena, katso edelleen kohta 10 alla. Kuitti maksusuorituksesta annetaan Bukowskisin huutokauppataloissa suoritettavan maksun yhteydessä. Jos maksu suoritetaan Palvelun kautta, on tosite maksusuorituksesta saatavilla sähköisesti Palvelusta. Ostajan on seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan loppumisajankohdasta tai kiinteähintaisen myynnin tekohetkestä suoritettava Bukowskisille maksu Kohteesta täysimääräisenä ja täysimääräinen maksu vastaa (i) voittanutta tarjousta tai kiinteää hintaa, (ii) provisiota Bukowskisille, (iii) mahdollista kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta ja (iv) muita lisäkuluja sekä mahdollisia veroja, jotka liittyvät ostotapahtumaan ja voitettuun huutoon ja jotka ilmenevät voittavan tarjouksen tekohetkellä voimassa olevasta hinnastosta (”Täysimääräinen Maksu”). Jos Täysimääräistä Maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, on Bukowskisilla oikeus vaatia kaupan täyttämistä sekä maksun suorittamista täysimääräisenä ja Ruotsin korkolain / Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä veloittaa muistutusmaksu. Mikäli emme ole vastaanottaneet täyttä maksusuoritusta neljätoista (14) kalenteripäivän kuluessa huutokaupasta, Bukowskilla on oikeus peruuttaa kauppa ja palauttaa Kohde Myyjälle.

10. KUVATAITEEN JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

Ruotsin ja Suomen tekijänoikeuslain (Ruotsi 1960:729, Suomi 1961/404) sekä EU direktiivin (2001/84/EY) mukaan on kuvataiteen teoksen tekijällä oikeus korvaukseen - ns. jälleenmyyntikorvaus - kuvataiteen teoksen jälleenmyynnin yhteydessä. Tämä on tekijänoikeudellinen korvaus, joka maksetaan tekijälle tämän elinaikana ja sen jälkeen hänen perillisilleen seitsemänkymmenen vuoden ajan siitä, kun taiteilija on kuollut. Korvaus määräytyy voittaneen tarjouksen perusteella prosentuaalisesti. Korvausprosentti vaihtelee myyntihintaan perustuen. Katso tarkemmat tiedot prosentuaalisista korvausrajoista kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Tämän korvauksen piiriin kuuluvissa Palvelun kautta myytävissä Kohteissa on erillinen maininta korvauksesta kunkin Kohteen tietojen/kuvauksen yhteydessä ja tämän korvauksen maksaa Ostaja.

11. KOHTEEN NOUTO/KULJETUS JA MYÖHÄSTYNEESTÄ NOUDOSTA /NOUTAMATTA JÄÄNEESTÄ KOHTEESTA JOHTUVA PURKUOIKEUS

Mikäli Ostaja ei nouda Kohdetta Bukowskisin paikallisesta huutokauppatalosta, jossa Kohde sijaitsee ja joka Verkkosivulla Kohteen tietojen/kuvauksen yhteydessä on ilmoitettu, Ostaja voi tilata Kuljetuksen Kohteelle Bukowskin välityksellä seuraavin tavoin: Standardikuljetus Transit-kuljetuksen kautta Bukowskisin noutopisteeseen; (ii) Pienehkön Kohteen kotiinkuljetus tai (iii) Suuremman Kohteen kotiinkuljetus. Mikäli peruuttamisoikeuttaan kohdan 7 mukaisesti hyödyntävä Ostaja on valinnut kuljetustavaksi vaihtoehdon (ii)-(iii), on Ostaja velvollinen korvaamaan valitusta vaihtoehdosta aiheutuvat lisäkustannukset.

Ostettujen Kohteiden nouto tai kuljetuksen tilaus on mahdollista tehdä vasta sitten, kun Täysimääräinen Maksu on suoritettu Bukowskisille. Noudon yhteydessä luovutetaan Ostajalle todiste noutamisesta.

Bukowskis varastoi Kohteen ilman kustannuksia seitsemän (7) kalenteripäivän ajan (mukaan ei lasketa sitä päivää, jolloin kyseinen huutokauppa päättyi tai kiinteähintainen myynti tapahtui). Mikäli varastointiaika ylittää seitsemän kalenteripäivää, varastoidaan Kohde Ostajan kustannuksella ja riskillä. Jos Kohde varastoidaan Bukowskisin omissa toimitiloissa, on Bukowskisilla oikeus veloittaa sen hinnaston mukainen säilytysmaksu, joka oli voimassa, kun voittanut tarjous tehtiin. Bukowskisilla on myös oikeus luovuttaa Kohde valitsemalleen ulkopuoliselle varastointi- tai huolintayhtiölle eli kolmannelle osapuolelle kuljetettavaksi/varastoitavaksi ja tällöin kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan Ostajalta. Mikäli Ostaja hyödyntää kohdan 7 yllä mukaista
peruuttamisoikeuttaan on Ostaja siten velvollinen maksamaan (7) kalenteripäivän ylittävästä varastoinnista aiheutuneet kustannukset.
Tulemalla tietoiseksi näistä ehdoista, Ostaja on tietoinen siitä, että Bukowskisilla on erityinen intressi päästä eroon Kohteesta kun se on myyty. Bukowskis pidättää näin ollen oikeuden purkaa kauppa mikäli Ostaja laiminlyö Kohteen hakemisen. Mikäli Ostaja maksaa mutta ei nouda Kohdetta seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa (pois lukien se päivä, jona huutokauppa päättyi tai Kohde myytiin kiinteällä hinnalla), tulee Bukowskis lähettämään muistutuksen sisältäen kehotuksen noutaa Kohde riskillä, että kauppa muussa tapauksessa puretaan kaksikymmentäkahdeksan (28) kalenteripäivää huutokaupan päättymisestä tai Kohteen myynnistä. Kaupan purkautuessa Ostajalla on oikeus saada takaisin Bukowskisille maksamansa suoritus, josta on vähennetty yllä mainitut säilytyskustannukset ja/tai kuljetuskustannukset ja kolmannen osapuolen säilytyskustannukset.

Mikäli Ostaja ei nouda Kohdetta kolmen (3) kuukauden kuluessa noutopyynnöstä, on Bukowskisilla oikeus myydä Kohde niiden määräyksien mukaisesti, jotka ilmenevät laista elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (1988/688) (Ruotsissa 1985:982 lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). Myyntihinta käytetään ensisijaisesti kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat myynnistä ja ulkoisen varastointi-/huolintayrityksen saatavista ja näiden jälkeen kattamaan Bukowskisin saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäävä summa maksetaan Ostajalle.
Heti kun Kohde on noudettu Bukowskisilta, siirtyy riski ja vastuu Kohteesta Ostajalle.

12. VIRHEVASTUU

Kaikki Kohteet ovat käytettyjä ja ne myydään sellaisena kuin ne ovat. Kohteen kunto kuvaillaan lyhyesti Kohteen tietojen yhteydessä olevassa kuntoraportissa. Ostajan tulee ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti tutkia Kohde ja muodostaa käsitys sen kunnosta, arvosta, luonteesta ja muista ominaisuuksista. Bukowskis toimii vain välittäjänä. Kohteen kuvia sekä tietoja/kuvausta esim. Verkkosivustolla on käytettävä vain Kohteen tunnistamiseksi, eikä Bukowskis vastaa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista/kuvauksesta, mikäli virhe ei ole merkittävä. Bukowskis ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, jotka eivät ilmene kuvista tai Kohteen tiedoista/kuvauksesta. Kohteen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Kohde näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Kohteesta annetut tiedot esimerkiksi Kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Kohteen yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista ja korjauksista ym. toimivat vain ohjenuorana Ostajalle tämän itse tutkiessa Kohdetta. Bukowskis ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Kohteelle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta. Kellojen ja kellokoneistojen, moottoreiden ja mekaanisten tai sähkö- tai patterikäyttöisten Kohteiden toimivuus ei kuulu Bukowskisin vastuun piiriin.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Bukowskisin virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Kohteessa on virhe tai puute, josta Bukowskis vastaa, on Bukowskisilla oikeus (i) korjata/restauroida virhe, (ii) antaa Ostajalle hinnanalennus, joka vastaa virhettä (korvauksen on perustuttava Kohteen vasarahintaan, toisin sanoen todelliseen hintaan, jonka Ostaja on Kohteesta maksanut pois lukien provisio, lisäkulut yms.) tai (iii) purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Kohteeseen ilmenee epäselvyyttä, on sekä Bukowskisilla että Ostajalla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa perutaan tai puretaan, on Ostajalla ainoastaan oikeus saada Bukowskisille maksettu kauppasumma takaisin Kohteen palauttamista vastaan.
Bukowskisin virhevastuu Ostajalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Ostaja on suorittanut eli vasarahinnan tai sovitun kiinteän hinnan sekä provision ja arvonlisäveron sekä mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Bukowskis ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Ostajalle voi aiheutua. Asiakas on velvollinen kohtuullisin ja normaalein toimin ennaltaehkäisemään, estämään ja rajoittamaan tappiota, menetyksiä ja vahinkoja.

13. REKLAMAATIO

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään:

(i) välittömästi Kohteen noudon yhteydessä, jos Ostaja (tai Ostajan edustaja) noutaa Kohteen jostain Bukowskisin noutopisteestä;

(ii) välittömästi Kohteen vastaanoton yhteydessä, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen;

(iii) yhden työpäivän kuluessa Kohteen noutamisesta, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan postikonttoriin tai muuhun kolmannen osapuolen noutopisteeseen. Mikäli reklamaation aikarajaa ei noudateta, ei Ostajalla ole oikeutta vaateisiin virheeseen perustuen. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina.

Reklamaatio on joka tapauksessa tehtävä kolmen (3) vuoden kuluessa Kohteen vastaanottamisesta (jos Ostaja on kuluttaja). Muuten reklamaatio on tehty myöhässä eikä virheeseen perustuvaa vaadetta voida tehdä.
Mikäli Bukowskis ei hyväksy reklamaatiota, Bukowskis säilyttää palautetun Kohteen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Mikäli Ostaja ei nouda Kohdetta seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä, laskutetaan Ostajalta säilytysmaksu ja/tai kuljetuskustannukset ja kolmannen osapuolen säilytyksestä aiheutuneet kustannukset kohdan 11 yllä mukaisesti.

14. FORCE MAJEURE

Mikäli Bukowskis tai Bukowskisin alihankkija estyy tai viivästyy täyttämästä näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan force majeure -tyyppisten olosuhteiden vuoksi (ylivoimainen este), on Bukowskis vapautettu vahingonkorvausvastuusta ja muista seuraamuksista edellyttäen, että Bukowskis kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa Ostajalle näistä olosuhteista. Niin pian kuin vapauttavat olosuhteet ja este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Force majeure -olosuhteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko, työsulku tai muunlainen onnettomuus tai olosuhde, joka on ollut Bukowskisin kontrollin ulkopuolella. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppasopimus, jos Bukowskis ei ole pystynyt täyttämään Ehtojen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa mainituista force majeure -olosuhteista johtuen.

15. HENKILÖTIEDOT

Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Ruotsin henkilötietolakia ja sen EU:n tietosuoja-asetusta täydentäviä määräyksiä (2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Asiakas antaa Bukowskisille. Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annetut henkilötiedot, kuten nimet, osoitteet, henkilötunnukset, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla. Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa Bukowskis-konsernin muille yhtiöille sekä yrityksille, joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä. Asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus pyytää Asiakasta koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin on tehtävä kirjallinen pyyntö asiasta Bukowskisille.
Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

16. SOPIMUSAIKA

Näitä Ehtoja sovelletaan suhteessa Ostajaan Ostajan käyttäessä Palvelua ja ostaessa Palvelun kautta Kohteita siitä hetkestä alkaen, kun Ostaja on rekisteröitynyt Palveluun. Bukowskis pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja, hinnasto ja hinnaston mukaiset lisämaksut mukaan lukien. Bukowskis pidättää lisäksi oikeuden muuttaa tilapäisesti maksuja mainoskampanjoiden yhteydessä. Kun Ehtoja muutetaan, on Ostajalle ilmoitettava muutoksesta joko sähköpostitse Ostajan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Ostajan kirjautuessa sisään Palveluun.

17. SIIRTO

Bukowskis pidättää oikeuden siirtää kolmannelle osapuolelle sen ja Ostajan väliset sopimukset, mukaan lukien, mutta rajoittumatta näihin, kaikki tai osan niihin sisältyvistä oikeuksista ja/tai velvollisuuksista. Luovutuksen tapahtuessa Bukowskis ilmoittaa Ostajalle, kenelle sopimukset ja oikeudet ja/tai velvollisuudet on luovutettu, ilmoittamalla asiasta Palvelussa tai sähköpostitse. Jos Bukowskis luovuttaa käyttöehdot kolmannelle osapuolelle, tällä on oikeus tarjota sama Palvelu tai vastaavia palveluja toisella verkkosivulla. Asiakas ei voi luovuttaa käyttöehtoja tai siihen liittyviä oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

18. VIENTILUPA

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Ruotsin lain (1988:950) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Suomen lain (933/2016) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja yhteisön alueen ulkopuolelle on luvanvaraista. Sen lisäksi, näissä laeissa säädetään, kulttuuriesineen maastavienti Euroopan yhteisön ulkopuolelle edellyttää kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaista vientilupaa. Ostaja yksin vastaa tähän lainsäädäntöön liittyvien mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta ja on vastuussa kaikista tästä aiheutuvista ja tähän liittyvistä kustannuksista, eikä Bukowskis ole missään vastuussa vientilupiin liittyen. Luvat myöntää Suomessa Museovirasto ja Ruotsissa Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Bukowskisilta saa hakemuslomakkeita.

19. VERSIOT ERI KIELILLÄ

Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsi, englanti ja suomi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset Ehdot ratkaisevat.

20. VALITUKSET

Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen valitustilanteessa, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Valituksen voit tehdä myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

21. RIITATAPAUKSET

Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Ruotsissa myyntiin vastaanotettua Kohdetta, sovelletaan Ruotsin lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Tukholman käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa. Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Suomessa myyntiin vastaanotettua Kohdetta, sovelletaan Suomen lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa.