Kan inte nå servern

Roger Risberg

Roger Risberg är känd för sina kraftfulla tolkningar av personer, djur och vardagliga känslor. Hans konst är på samma gång primitiv och klarsynt i ett lite grovhugget och graffitiliknande uttryck, som för tankarna till den amerikanske konstnären Keith Harings bildvärld!

Konstteoretikern Tomas Millroth skrev i sin bok om Roger Risberg, att i början av 1980-talet, då Die Neue Wilden (bland andra Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salomé, Georg Baselitz och Anselm Kiefer) slog igenom, så var Roger Risberg den ende som på svensk grund kunde göra anspråk på epitetet. “Hans målningar var starka och direkta. Och utan teoretisk återhållsamhet. Han tecknade sig från början gärna som olika djur, till exempel en örn. Ensam, utsatt. Ett starkt tema var kärleken, tvåsamheten, övergivenheten. En rosa idyllisk form kunde målas över brutalt”.

Svenske museimannen, konstkritikern och författaren Folke Edwards skrev: "Roger Risberg är en absurdist och bärsärk, en av de genuint udda frigångarna i utkanten av den svenska konstscenen. En primitiv kraft som i klarsyn och förvirring söker barnet och barbaren under vår alltmer sofistikerade polityr. Hans målningar är som grovhuggen, galghumoristisk graffiti - ett slags magiska eller brutalt tydliga tecken över vilsenheten, ensamheten och utsattheten i vår tid." ("Norrsken 92", Göteborgs Konsthall 1992)

Roger Risberg är född i Göteborg och utbildade sig på Konstfack i Stockholm 1979-1984, och hade bland annat Lars Hillersberg som lärare. Sitt kommersiella genombrott fick han i slutet av 1980-talet. Han hade flera stora separatutställningar och är representerad på Moderna museet, Bonniers konsthall, Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum, Stockholm.