Kan inte nå servern

Kubister & konkretister F242

På Stockholmsutställningen 1930 organiserade Otto G Carlsund en utställning av Post-Kubistisk-konst på Restaurang Puck. Där medverkade många tunga namn i Paris avantgarde som Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Jean Arp och Franciska Clausen men även svenska modernister. Utställningen blev ingen kommersiell framgång, och enbart tre konstverk såldes och man benämnde utställningen som "konkretistfiaskot".

Idag har konkretismen omvärderats grundligt och konkreta konstverk tilltalar varje år allt fler konstsamlare. Moderna museet arrangerade så sent som våren 2018 utställningen ”Concrete Matters”, med bland andra Max Bill. Även Norrköpings konstmuseum har nyligen ställt ut konkret konst.

Konstnären Theo van Doesburg (1883 - 1931) bildade år 1930 konstnärssammanslutningen ”Art Concret” och begreppet myntades när ett manifest betitlat ”The Basis of concrete art” upprättades. Begreppet populariserades av konstnärerna Josef Albers och Max Bill som organiserade den första internationella utställningen med konkret konst på Kunsthalle i Basel år 1944.

Med konkret konst menas abstrakt, icke figurativ konst av geometrisk karaktär. Den konkreta konsten är fri från olika föreställningar med symboliska beståndsdelar och utgörs av geometriska former som fängslar betraktaren i sin direkthet.

Flera svenska konstnärer började tidigt skapa konkret konst och uppmärksammades internationellt, inte minst Otto G Carlsund. Andra tidiga konkretister var Gösta Adrian Nilsson, Erik Olson, Ingegerd Torhamn och Knut Lundström. Konströrelsen växte sig bredare med bland andra Olle Baertling, Lars Erik Falk, Gert Marcus, Bengt Orup, Einar Lynge-Ahlberg, Gerd Nordenskjöld, Peter Freudenthal, Lennart Rodhe, Laris Strunke och Gert Marcus vars verk återfinns i den aktuella temaauktionen. Vi ser även verk av den finske konstnären Paul Osipow samt Bamse Kragh från Danmark.Till mer samtida svenska konkretister hör Olle Borg, Torsten Esbjörnsson och Sven Hanson.

Visning den 23 – 26 augusti klockan 11 –17 på Bukowskis, Berzelii Park 1 i Stockholm. Auktion online.
 
60 föremål