24
73733
John Bauer
(1882-1918)

"I julnatten"

Signerad J. B. och daterad 1913. Akvarell, tusch och täckvitt på papper 17,5 x 23,5 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

150 000 - 175 000 SEK

14 286 - 16 667 EUR

Hammer price: 
310 000 SEK
Related content

John Bauer var genom sina många och långa vandringar i de djupa småländska skogarna väl förtrogen med den natur som han skildrar i sina motiv. Dock är det en psykologiserad samt syntetiserad skildring präglad av Bauers personliga känslostämningar och förnimmelser. Bauer kunde även på ett enastående sätt väva samman den svenska sagoskatt som han illustrerade med de internationella strömningarna inom sin samtids konst. Med rätta har Bauers motiv kommit att framstå som exponenter för vad vi skulle vilja kalla för något "ursvenskt". Samtidigt återfinns i motiven stildrag hemmahörande i ett större internationellt sammanhang. Man skönjer och anar ofta den internationella jugendstilen såväl som de japanska träsnittens inflytande i Bauers sagoillustrationer även om Bauer ofelbart ständigt destillerade dessa influenser till en alldeles egen, högst personlig konstform. Ytterligare spänning och intensitet tillförs bilderna genom det medvetna motsatsförhållande som skapas i kompositionerna där högt ställs mot lågt, ljus ställs mot mörker och vackert ställs mot det som traditionellt uppfattas som fult. Likt en mästerlig scenograf arrangerar Bauer sina motiv på ett sätt som skänker de till formatet blygsamma konstverken monumentala kvalitéer. Bauers figurstaffage infogas också i bildplanet liksom skådespelare mot fondväggar av teaterkulisser. Katalognumrets komposition kan närmast liknas vid ett scenrum där trollen på en framskjutande plats nära bildytan framträder mot den kulissartade mörka skogen i bakgrunden. Horisontaliteten i motivet tonas ned genom den lågt placerade marknivån samt dess förhållande till den starkt vertikala verkan som utgörs av trädstammarnas väldiga resning. De kolonnliknande parställda flankerande trädstammarna återkommer i ett flertal av Bauers illustrationer till bl. a. "Bland tomtar och troll". Trädstammarnas resning samt det, till synes, ogenomträngliga mörkret som ruvar där bakom förstärker intrycket av den oändliga nordiska trollskogen genom vilken trollen fridfullt passerar på sin vandring i julnatten.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05