74441

433. JOHAN WILHELM PALMSTRUCH, SVENSK BOTANIK.

1-11[all published].

Stockholm & Uppsala, 1802 - 1843. 6to [23,2 by 13,5 cm]. 774 hand-coloured engraved plates, each with descriptive text-leaf.
Collation of all eleven volumes corresponds with the collation given by Krok, Bibliotheca Botanica Suecana, pp. 98-100.
Eleven volumes, bound in contemporary floral gilt half green morocco, contrasting red labels on spines.
Title-leaves to vols. 7-8 missing. Nine plates and 32 text-leaves to volume two discoloured or heavily discoloured (ink?) mainly at end. Very light offsetting to a number of plates in volume eleven.

Droit de suite
No
Estimate
60 000 - 80 000 SEK/5 714 - 7 619 EUR
Final price (incl. buyer's premium)
Unsold

It is too late to place absentee bids for this lot.

You must be logged in to place absentee bids.

Literature

Krok, pp. 98-100. Lindberg, Swedish Books 1280-1967, 55. Nissen 2223. Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739-1818, 2, pp. 434-441. Stafleu TL2 7247. Dal, Med kolorerade figurer : Handkolorering i Sverige under 1700- och 1800
-talen, p. 277-83. Dal, Sveriges zoologiska litteratur, p. 118.

Related content

First edition of the "Swedish Sowerby", "a work esteemed by contemporaries as an enterprise of national importance. Palmstruch's own illustrations, in the six first volumes, have been characterized as the best pictures of plants ever produced in
Sweden, and make this one of the most beautiful of Swedish books"(Lindberg).
The work is usually found incomplete, as most of the stock of the eleventh volume was destroyed by fire before distribution.

"Palmstruchs Svensk Botanik är ett välkänt verk, berömt i bibliofila kretsar. De färglagda kopparsticken är mestadels av utmärkt kvalitet, sannolikt de bästa växtbilder som presterats i vårt land..."(Lindroth). Elfte bandets tre sista häften (10-12
) blev aldrig utgivna. Vid en eldsvåda i maj 1840 blev hela det osålda lagret av Svensk Botanik förstört, däribland särskilt de flesta exemplaren av elfte bandets ännu ej distribuerade häften som är mycket sällsynta.
Johan Wilhelm Palmstruch [1770-1811], som varit elev hos Desprez, utförde 455 kolorerade teckningar (nu i Vetenskapsakademiens saml.) och planlade utgivningen av hela verket. Efter Palmstruchs död tecknades förlagorna av Gustaf Johan Billberg [1772
-1844], Olof Swartz [1760-1818], Lars Levi Laestadius [1800-1861], Anders Johan Agrelius [1788-1834] och P.F. Wahlberg (1800-1877). Planscherna graverades av Palmstruch, Carl Wilhelm Venus [1770-1851] och Johan Gustaf Ruckman [1783-1862]. Text av
dåtidens främsta botaniker, Conrad Quensel [1767-1806], Olof Swartz, Elias Fries[1794-1878], Göran Wahlenberg [1780-1851], och Peter Fredrik Wahlberg.

Contact the cataloguer

Johan Jinnerot

Stockholm

Johan Jinnerot
Specialist Old Masters

+46 (0)8 614 08 58
johan.jinnerot@bukowskis.com

Purchasing info

Terms & Conditions details

Transports

How do I place a bid

Create account