60
140685
Sigrid Hjertén
(Sweden, 1885-1948)
Sigrid hjertén, den blå skutan.
Sigrid hjertén, den blå skutan.

Den blå skutan

Signed Hjertén and dated -12. Canvas 55 x 46 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

1 500 000 - 1 700 000 SEK

150 000 - 170 000 EUR

Hammer price: 
3 450 000 SEK
Provenance

Bukowski Auktioner, auktion 495, 26-27 april 1995, kat nr 97.

Exhibitions

Der Sturm, Berlin, "Schwedische Expressionisten", april/maj 1915, kat nr 33 (med titeln "Das blaue Schiff").
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Expressionistutställning", kat no 12, maj 1918, kat nr 429 (med titel "Den blå båten").
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Stockholm i bild", kat no 17, maj-juni 1919, kat nr 461.
Norrköpings Konstmuseum, "Par i konsten", 1996-97, avbildad sid 28.
Göteborgs Konstmuseum, "Par i konsten", 1997, avbildad sid 28.
Felix-Nussbaum-Haus, Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück, "Schedische Avantgarde und Der Sturm in Berlin", 18 juni - 27 augusti 2000, kat nr 29.
Kulturen, Lund, "Svenskt Avantgarde och Der Sturm i Berlin, 15 september - 19 november 2000, kat nr 29.
Norrköpings Konstmuseum, "Sigrid och Isaac - Modernismens pionjärer", 3 mars - 20 maj 2002, kat nr 8.
Arken Museum for Moderne Kunst, "Sigrid Hjertén og Isaac Grünewald. Familieliv og avantgarde 1910-1919", 16 juni - 2 september 2002, kat nr 8.
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Den stora färgskrällen", 2008-2009, fig. 3.

Literature

Anders Wahlgren, "Hjertén - Sigrid Hjertén - en av Sveriges främsta konstnärer", avbildad med helsida i färg, sid 62.

Avbildad med helsida i Göteborgsposten, kulturdelen i artikel om utställningen "Par i konsten" på Göteborgs Konstmuseum 1997.

Related content

SIGRID HJERTÉN OCH ”DEN BLÅ SKUTAN”
På hösten 1911 lyckas Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald hyra en liten vindskupa vid Kornhamnstorg i Gamla Stan. De är unga, fattiga och nyss hemkomna från Paris, där de båda gått i lära hos Henri Matisse på Academie Matisse. I november föds sonen Iván och Isaac och Sigrid gifter sig. För Sigrid är det viktigt att få fortsätta att måla och barnpassning ordnas av Isaacs systrar Dora och Bertha som både får ta hand om lille Iván och sitta modell. Från fönstren i den lilla lägenheten ser Sigrid ned på kommersen på torget och det intensiva hamnlivet längs med kajerna. På land låg det staplar av ved på en matta av bark och stickor med en frän doft av tjära och kåda, längs med kajerna trängds skutorna, träskroven knirrar och knakar och i masterna hänger segel på tork. I skymningen rör sig de tunga seglen som vålnader och ljuden var säkert riktigt skrämmande för den som vågade sig in mellan vedstaplarna. Det kom skutor från skärgården och lossade sina varor och kommersen var livlig, särskilt på förmiddagarna. Det är gott om inspiration och Sigrids fantasifulla värld i kombination med hennes konstlidelse får hennes måleri att börja blomstra. Ett antal verk tillkommer med djärva perspektiv och stadsvyer från Kornhamnstorg, nämnas bör ”Från Kornhamnstorg”, 1912 (Malmö museum), ”Torget”, 1913 (Stockholms Stadsförvaltning) och så den aktuella målningen ”Den blå skutan” 1912.
Sigrid Hjertén lät ställa ut målningen vid ett flertal tillfällen själv under 1910-talet och under vår egen tid har målningen varit en efterfrågad klenod i samband med utställningar både i Sverige och i utlandet. I ”Den blå skutan” låter Sigrid oss följa med ned på kajen till den stora intensivt blå skutan som nyss kommit i hamn och precis har beslagit seglen vid masterna. På kajen fångas våra blickar av den centralt placerade röda lastkärran och några förbipasserande figurer. Bortom skutan, på andra sidan sundet lyser väggarna intensivt gula och husen och magasinen på Södermalm, eller Söderlandet som det kallades då, tornar upp sig. Sigrid använder sig av masterna och masttagen för att dela upp bilden i sektioner, ett raffinerat sätt som skapar djupverkan och stort perspektiv, trots det intima formatet. Men , allra viktigast är kanske ändock färgen på skutan för Sigrid;
Anders Wahlgren skriver i sin bok "Sigrid Hjertén"; "inte sällan ville Sigrid fästa motivet på duken vid första intrycket, kanske just för att fånga en speciell färg, "just den där blå färgen".
För Sigrid var färgen central, med säker känsla lägger hon ut färgklickarna som skapar stor effekt, hon fångar den omedelbara synen, men också doften av miljön kan förnimmas liksom ljuden från hamnen, slamret och vindens kraft i seglen på ett mästerligt maner. Under åren som följer fram till ca 1920 fortsätter Sigrid med det dynamiska och expressiva måleriet som idag är hennes signum. Paret Grünewald/Hjertén flyttar något år senare rakt över Slussen upp till Katarinavägen ovanför Stadsgården till en större ateljé med hänförande utsikt över staden som främsta inspirationskälla.
Konstnärsvännen Carl Palme skriver i en utställningsrecension;
"Det är från sina ateljéer högt ovanför Stadsgården som dessa målare sitta och se snett på det vackra Stockholm. Snedteckningarna spela tydligen en stor roll i dessa målares dogmatik, de tjänta troligen ett stort konstnärligt syfte, men för övrigt synas mig dessa tavlor ha mycket stora förtjänster i färganslaget."
Sigrid väljer att ta med sig ”Den blå skutan” när inbjudan kommer från Herwarth Walden i Berlin som vill att hon och Isaac skall ställa ut på hans galleri ”Der Sturm” 1915. Tillsammans med maken Isaac Grünewald och de svenska konstnärsvännerna Gösta Adrian-Nilsson, Einar Jolin och Edvard Hald deltar de i ”Schwedische Expressionisten”, som blev en stor upplevelse och framgång för Sigrid. 1918 bjuds hon in att ställa ut på Liljevalchs Konsthall i Stockholm på ”Expressionistutställning”, återigen väljer hon att ta med ”Den blå skutan”. I november samma år, 1918 får Sigrid möjlighet till en separatutställning i Göteborg på galleri "Ny Konst", ett nytt galleri som specialiserat sig på modern konst. Hon får beröm och blir bjuden på te hos Charlotte Mannheimer och hennes man Otto som har en stor och modern konstsamling med flera verk av Isaac och Sigrid. Charlotte Mannheimer hjälper Sigrid att sälja sin målning "Hamnbild" till Göteborgs Konstmuseum för fyratusen kronor och förmedlar flera verk till betydande samlare i Göteborg. Möjligen kan "Den blå skutan" ha varit ett av verken på galleri "Ny Konst" i Göteborg. I maj 1919 finns målningen med på Liljevalchs utställning "Stockholm i bild". Sen går det 76 år innan den syns offentligt igen, denna gång på Bukowskis Moderna auktion, våren 1995 då "Den blå skutan" går under klubban. Efter 1995 har den varit utvald till en rad utställningar, senast på Liljevalachs Konsthall på "Den stora färgskrällen", hösten 2008.

STOCKHOLM 1912
Stockholm var en stad som såg rätt annorlunda ut 1912, antalet invånare var ca 400.000 och de flesta transporter på land sköttes av hästar. De blå spårvagnarna trafikerade staden och en och annan bil kom farande i ungefär samma hastighet som en häst och vagn. 1912 fick dock Stockholm sin första ”brandkårsautomobil” av märket Scania-Vabis med en motor om 30-36 hästkrafter och en möjlig hastighet på 50-60 kilometer ! Förändringens vind har blåst över staden i alla tider, men 1912 fanns mycket av det gamla Stockholm fortfarande kvar, staden mellan broarna var slum till stor del och Slussen var ett pittoreskt trafikhinder som ingen passerade i onödan.
1912 är året då Stockholm hade Olympiad, Drottning Victoria fyllde 50 år och Prins Bertil föds den 28 februari. August Strindberg fyllde 63 år och hyllades av folket med ett fackeltåg vid Tegnérlunden i januari och dör några månader senare, den 14 maj. Stockholms stadion invigs och Olympiska spelen går av stapeln under sommaren. Talande för tiden är att Olympiska spelens affisch blir beslagtagen eftersom en småstadsborgmästare i Holland fann den osedlig, även Kinas generaldirektör misstyckte. Verner von Heidenstam blir invald i Svenska Akademien. Ute i världen händer det mycket, Titanic går under den 15 april, 1635 personer omkommer, en ohygglig tragedi. Löjtnant Dahlbeck företar en flygning med sitt Bristobiplan från Köpenhamn – Stockholm, med stopp i Markaryd, Värnamo, Vimmerby, Norrköping, Nyköping, Södertälje och till sist är han framme på Ladugårdsgärde.
Det var i den här brytningstiden mellan den gamla tiden och den nya, snabba som Sigrid och Isaac levde och verkade vid Kornhamnstorg. Nyss hemkomna från det flärdfulla och moderna Paris, fulla av nya intryck landar de bland skutor och vedtravar. Det var här vid Stockholms kajer som deras idag så berömda konstverk tillkom, ett av dem var ”Den blå skutan”, ett kulturhistoriskt dokument över Stockholm strax före första världskriget, för en evighet sedan.
BIOGRAFI
1885 Föds den 27 oktober i Sundsvall.
1888 Modern Maria Rahm dör.
1897 Studerar vid Statens Normalskola för flickor i Stockholm.
1902 Går på Tekniska skolans konsthantverksutbildning.
1908 Sigrid blir klar teckningslärare på Högre konstindustriella skolan och arbetar med textil hos Selma Giöbel.
1909 Ställer ut textilier på Stockholmsuställningen. Träffar Isaac Grünewald. Kommer till Paris och börjar studera vid Académie Matisse.
1911 Återvänder till Sverige. Gifter sig med Isaac Grünewald. Sonen Iván föds den 26 november.
1912 Ställer ut på Salon Joël i Stockholm med gruppen "De åtta".
1913 Flyttar till til stor ateljé på Katarinavägen vid Stadsgården. Utställning på Hallins konsthandel i Stockholm tillsammans med Isaac Grünewald och Einar Jolin.
1914 Deltar med både textil och måleri vid Baltiska utställningen i Malmö.
1915 Utställer i Oslo och i Berlin på "Der Sturm".
1916 Utställer med Grünewald på Valands konstskola i Götebord och på de fries i Köpenhamn.
1917 Deltar i Föreningen Svenska Konstnärinnors utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm.
1918 Deltar på Expressionistutställningen på Liljevalchs Konsthall tillsammans med Leander Engström och Isaac Grünewald. Utställer på Galleri Ny konst i Göteborg i november.
1919 Deltar med sju målningar i Liljevalchs Konsthalls utställning "Stockholm i bild".
1920 Reser med Iván och Bertha, Isaacs yngre syster till Italien och Frankrike. Bosätter sig i Paris.
1921 Deltar i Liljevalchs Konsthalls utställning "Kvinnliga konstnärers aprilutställning.
1920 - 1932 Bosatt i Paris. Utflykter till franska och italienska rivieran. Deltar vid ett fåtal tillfällen i samlingsutställningar på Liljevalchs Konsthall och en gång på höstsalongen i Paris.
1932 Återvänder till Sverige. Intagen på Beckomberga sjukhus.
1934 Utskriven från sjukhuset. Reser runt med Isaac och Iván i Sydeuropa. Åter till Stockholm. Målar intensivt under resan och i ateljén i Stockholm. Utställer med Isaac och Iván på Göteborgs Konsthall. Kritikergenombrott. Utställer med Isaac på Malmö Museum.
1936 Första separatutställningen på Konstakademien i Stockholm. Carl Palmes bok om Sigrid kommer ut. Inskriven igen i oktober på sjukhus.
1938 Isaac tar ut skilsmässa. Separatutställning på Skånska Konstmuseet i Lund.
1944 Deltar med 20 målningar i Nationalmuseums utställning "Den unga expressionismen".
1946 Isaac och hans nya hustru omkommer i flygolycka.
1948 Sigrid avlider i sviterna av lobotomi. Begravs på Saltsjöbadens kyrkogård.

Purchasing info