880
100719
A Gustavian secretaire by G. Iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.
A gustavian secretaire by g. iwersson, not signed.

Fanerad med jakaranda, amarant, björk, lönn och rosenträ. Längd 75, bredd 43,5, höjd 99 cm. Nyckel medföljer.

Senare bakstycke.

Droit de suite: No
Estimate: 

400 000 - 600 000 SEK

41 026 - 61 538 EUR

Hammer price: 
500 000 SEK
This item is subject to export restrictions. You can contact the cataloguer for further guidance or read more here
Provenance

Tidigare professor Edvard Welander, Skeppsbron 10, Stockholm.

Literature

Svenska Hem i ord och bilder, årg. 5, 1917, Professor Welanders hem, Skeppsbron 10, Stockholm, auktionens sekretär avbildad sid 71.

Related content

Gottlieb Iwersson räknas till en av de främsta gustavianska möbelsnickarna vid sidan om Georg Haupt. Gottlieb Iwersson var bördig från Malmö där hans far var ålderman i snickarämbetet. Gottlieb blev gesäll 1769 efter att ha gått i lära hos fadern. Han försökte bli mästare 1774 men väntetiden var för lång, varför han begav sig till Stockholm för att söka lyckan. Där tog han till ett okonventionellt knep för att kringgå väntetiden för att bli mästare genom att direkt vända sig till kungen med en ritning på en sekretär 1778. Gustav III godkände denna och ämbetet ansåg sig ej kunna gå emot kungen vilja. Samma år blev han således mästare och hovschatullmakare.

Auktionens sekretär kan stilistiskt knytas till en sekretär av Gottlieb Iwersson som såldes på Bukowskis vårauktion 2008, auktion 548, katalognr 1079. Med auktionens sekretär visar Gottlieb Iwersson hur förvillande nära han kom Georg Haupt vad gäller både form och dekor. När sekretären avbildades i Svenska hem 1917 hos professor Edvard Welander på Skeppsbron 10 i Stockholm tillskrevs den till och med Georg Haupt. Modellen, med rak liggande snedklaff och låda undertill på höga ben, tillverkade Georg Haupt vid mitten av 1770-talet. En sekretär är signerad 1775 och två andra 1777 (Lagerquist, Marshall, Georg Haupt Ebeniste du Roi, Nordiska museets handlingar 92, 1979, sekretärer nr 23-25). Även vad det gäller inläggningarna har Gottlieb Iwersson låtit sig inspireras av Haupt. Klaffens centralmotiv utgörs av en manlig porträttmedaljong som är inskriven i en lagerkrans. Motivet flankeras av stiliserade blomrosetter i ett gallerverk s.k. grillageverk. Detta mönsterschema återfinns på flera olika möbeltyper av Haupt. Bland annat på en sekretär (1778) på Tullgarns slott som även har en vriden rund bladformation vilket också auktionens sekretär har på gavlarna (Lagerquist, Marshall, Georg Haupt Ebeniste du Roi, Nordiska museets handlingar 92, 1979, nr 10). Den runda vridna bladformationen av Haupt förekommer med mindre variationer med både fylld och slät pistill på flera olika möbler. Bland annat på en sekretär (1781) som idag står på Finlands nationalmuseum, på parketten till prins Gustaf Adolfs vagga (1778) (Lagerquist, Marshall, Georg Haupt Ebeniste du Roi, Nordiska museets handlingar 92, 1979, nr 6, 31), liksom på ett hyllplan till ett litet brickbord från ca 1780 (Ljungström, Lars, Georg Haupt, Gustav III: hovschatullmakare, Kungl. Husgerådskammaren, katnr 36, Stockholm 2006, nr 60). Gottlieb Iwerssons vridna bladformation har fylld pistill men till skillnad från Haupts pärlrader mellan bladen så har Gottlieb lagt in axliknande formationer. Detta dekorelement förekommer även som bronsbeslag, både hos Georg Haupt och Gottlieb Iwersson.

De olika snickarmästarna utformade blomrosetterna i grillageverket på sitt eget karakteristiska sätt. Typiskt för Gottlieb Iwersson är de spetsigare rosetterna. Han har även i auktionens sekretär lagt in raffinerade skuggningar av ebenholts i grillageverket och på gavlarna listverk.

Purchasing info