13
194894
Nils Kreuger
(1858-1930)

"Bessie vid krysantemumträdet" (Bessie by the chrysanthemum)

Dated Warberg 1892. Ink on oil on panel. (Ink drawing is executed later than the painting) 55 x 22,5 cm. Originally the back piece to cat no 11 ("Gråväder", Knapegård) which divides on two panels (before 1948)

Droit de suite: No
Estimate: 

50 000 - 70 000 SEK

5 376 - 7 527 EUR

Hammer price: 
Unsold
Provenance

Former in curator Axel Gauffin's collections, Stockholm. After passed down within the family of the current owner.

Literature

Kjell Boström, "Nils Kreuger", 1948, mentioned page 124, catalogued under the year 1892, page 238, cat nr 189.

Related content

Katalognumret är synnerligen intressant i det att det dels tidigare utgjorde baksidan till pannån vilken auktioneras ut som kat nr 11, "Gråväder", Knapegård samt dels i att det är ett av de absolut tidigast utförda arbetena i Kreugers teknik med måleri utfört i tusch på olja. Kreuger kom att göra denna teknik till något av ett konstnärligt signum, framförallt i ett flertal uppskattade landskaps- samt djurmotiv utförda efter år 1900. Exakt när Kreuger börjar arbeta i detta maner samt, framförallt, varifrån inspirationen kommer är alltjämt, till vis del, föremål för diskussion. Kjell Boström skriver i sin konstnärsmonografi "Nils Kreuger", 1948: "När Kreuger började experimentera med teckning på oljefärg, tecknade han med tusch på både äldre och nyare arbeten som han hade stående i sin verkstad. Ett av dessa kan utan vidare avfärdas - en pannå med motiv från Paris utkant 1886, som enligt konstnärens anteckning på baksidan långt efteråt överarbetats med tusch. En annan målning, daterad 1891, har endast delvis och ganska trevande itecknats med den svarta tuschen. Ett porträtt av dottern från 1892 [katalognumret] har efteråt försetts med en grafisk streckning och punktering, som täcker hela ansiktet, medan i andra partier den smidiga blå färgmassan lämnats orörd. 'Norra Landsvägen vid Varberg 1892' lyder tuschanteckningen på baksidan av en liten målning med genomförd teckning på oljefärg. Säkerligen är det lilla arbetet ett av de första bland Kreugers tuschstreckade". I sken av detta initierade resonemang torde det stå klart att katalognumret är ett av de absolut första försöken hos Kreuger att nå fram till det som sedan kom att bli något av konstnärens signum.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05