13
230788
Eric Detthow
(1888-1952)
Eric detthow, still life with blue pitcher and wine glass.
Eric detthow, still life with blue pitcher and wine glass.
Eric detthow, still life with blue pitcher and wine glass.

Still life with blue pitcher and wine glass

Signerad Dettow and dated -24. Panel 27 x 35 cm.

Inga anmärkningar.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

20 000 - 25 000 SEK

2 172 - 2 714 EUR

Related content

Eric Dettow studerar på Konsthögskolan fram till 1913 och debuterar samma år på Sveriges Allmänna Konstförenings årliga utställning. Efter en tid i Paris återvänder Eric till Stockholm för att ta upp studierna vid akademiens etsningsskola. Omedelbart efter första världskriget återvänder Eric till Paris och influeras starkt av de stora franska mästarna, så som Cézanne och Seurat. Eric vinner tidigt en fast förankring i det parisiska konstlivet och väljs in som medlem i Salon d’Automne 1920 och deltar i deras årliga utställning, där han senare även blir jurymedlem. Han deltar även i Salon des Tuileries, sedan starten 1923 samt i Salon le temps présent. Han representeras vid Exposition d’Arts Décoratifs 1924 och deltog senare i flera utställningar runtom i europeiska huvudstäder.

Purchasing info