No connection to server
71
234212

Carl Palme

(Sweden, 1879-1960)

"Kapell bland sädeskylar" (Chapel among grains)

Signed CP and dated -07. Canvas 50 x 60 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

15 000 - 20 000 SEK

1 629 - 2 172 EUR

Hammer price: 
8 000 SEK
Provenance

Anita Påhlman Eberhardt, Stockholm.

Exhibitions

Konstnärshuset, Stockholm, "Carl Palmes utställning", 19 november - 18 December 1908, cat no 69.

Related content

Denna målning, utförd med palettkniv, är en av ett dussintal kända, för svensk modernisms vidkommande, banbrytande målningar vilka Palme utförde under vistelse i Italien 1904-7. Gemensamt för dessa är det påtagliga inflytandet från Wassily Kandinskys (1866-1944) måleri. Den aktuella målningen utfördes i Sydtyrolen där Palme vistades mellan september-oktober 1907. (C. Palme, Konstens kariatyder, 1950, s 184) Två andra målningar med snarlika motiv utförda i sydtyrolen 1907 var utställda på Carl Palme utställningen 1908, op. cit: nr. 67 Kapell, nr 69 Sädeskylar och nr 70 Kapell i hafreåker.
Palme hade lärt känna Kandinsky då han som första nordiska konstnär vid den av Kandinsky ledda fria målarskola Phalanx i München (1901-04), vilken grundats senhösten 1901. Kandinsky torde redan då haft inflytande på hans måleri, trots att detta först kom till fullt utryck i Italien och Frankrike. I sina memoarer skriver Palme om sitt första möte med Kandinsky i München och dennes karakteristiska måleriteknik (op. cit., ss. 51-2):
”Vid detta friluftsmåleri begagnade sig många av Kandinskys praktiska teknik att lägga på färgen med palettkniv på mindre pannåer 20 x 30 cm. Färgerna lades på mosaikartat i mindre, horisontala och vertikala fläckar. Färgen höll sig ju renare, när den inte borstades runt med olika penslar på paletten och förtunnades med olika emulsioner.”
Phalanx var också en konstsalong med ett radikalt utställningsprogram. Palme var utställningskommitténs sekreterare. Han var Kandinskys medhjälpare när Phalanx hösten 1903 arrangerade en Van Gogh utställning, den första i Tyskland. För en utförlig beskrivning av Palmes tid vid Phalanxskolan, se P. Weiss, Kandinsky in Munich. The formative Jugenstil years, 1979, ss. 63-4, 70, 122-3.
År 1906 sammanträffade Palme med Wassily Kandinsky (1866-1844) och dennes dåvarande hustru, konstnärinnan Gabriele Münter (1877-1963), i Papollo i Italien. I sina memoarer har Palme skrivit om detta möte (op. cit., s. 45):
”I februari 1906 hade jag den angenäma överraskningen att helt oförmodat sammanstöta med Kandinsky i det underbara Rapallo, där jag låg för att rita och göra små palettknivstudier. Han var då omgift med en av sina elever, Gabrele Münter, numera det stora namnet bland tyska post-impressionister, och hade just återvänt från en längre studieresa i Algier och Marocko. Han visade mig en rik samling färgkompositioner, studier och teckningar. Alla kunde betecknas som hörande till övergångsstadiet till hans abstrakta konst.”
Samma år planerade Palme en Kandinsky-utställning i Helsingfors. Utställningen var också tänkt att innehålla verk av Palme och Kandinskys nordiska elever. Idén förverkligades dock inte. Istället visades 12 verk av Kandinsky på Finska konstföreningens utställning våren 1906.
Från hösten 1907 studerade Palme hos Matisse i Paris. Han var den första skandinaviska målare som kom att ingå i kotteriet kring konstteoretikern Leo Stein, målarinnan Sally Stein och författarinnan Gertrud Stein. Palmes utställning i Konstnärshuset i Stockholm 1908, utställningen av Emil Noldes verk i Stockholm samma år, samt utställningen ”1909 års män” i Stockholm 1909, kom att bana väg för modernismens genombrott i Sverige.
Palme var också en viktig länk mellan Kandinsky och Sverige i samband med den förres utställning i Malmö 1941 (Baltiska utställningen)och hans separatutställningar på Gummesons Konsthandel i Stockholm 1916, 1922, 1932 och 1934. I samband med utställningen 1916 tillbringade Kandinsky och Münter en längre tid i Stockholm (december 1915- mars 1916), där de flitigt kom att umgås med Palme (se utst.kat., V. Endiocott Barnett, Kandinsky and Sweden, Malmö Konsthall, 21 oktober-10 december 1989 och Moderna Museet, Stockholm, 26 december 1989 – 18 februari. 1990). Palme upprätthöll kontakten med Kandinsky och Münter genom hela deras gemensamma levnad. Så sent som december 1950 skänkte Palme ett exemplar av sina memoarer till Münter.

Purchasing info