No connection to server
706
239055

A Swedish 19th Century wooden sculpture.

A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.
A swedish 19th century wooden sculpture.

Height ca 221 cm.

Cracks, damages, loss of colour

Droit de suite: No
Estimate: 

35 000 - 40 000 SEK

3 788 - 4 329 EUR

Hammer price: 
48 000 SEK
Provenance

Previously Älviksholms gård, Värmland.

Related content

Sannolikt tillverkad efter 1845 (uniform) eller möjligen 1860 (skärp) års modell, Värmlands regemente. Vid Älviksholm fanns flera soldattorp under Värmlands regemente.

Purchasing info