No connection to server
400
269575

Anders Widoff

(Sweden, Born 1953)
Anders widoff, from "opera" no 53.
Anders widoff, from "opera" no 53.

From "Opera" no 53

Signed Anders Widoff and dated 1987-88 on verso. Canvas 200 x 64 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

140 000 - 160 000 SEK

14 706 - 16 807 EUR

Hammer price: 
160 000 SEK
Related content

"Under ett par år i slutet av åttiotalet arbetade Anders Widoff med en stor svit målningar under samlingsnamnet Opera. Det blev slutligen ett sjuttiotal målningar, samtliga med måttet 200 x 64 cm. Dessa målningar utgår alla från samma material, nämligen några fotografier från en kringgärdad trädgård med en centralt placerad skulptur. Trädgården avbildas ur perspektiv som ser lite slumpmässiga ut och ibland överlappar och dubblerar motiven varandra. Har blandas klipp- och montagetekniker med zoomade närbilder på ett vis som påminner om film och minne. Opera är inte bara ett uthållighetstest och en fantastisk svit målningar. Den är dessutom typisk både för Anders Widoffs åttiotal och för konstscenens intresse för tecknet och det kodade. [...]

I Widoffs målningar finns flera egenskaper som synliggör att vi ser på avbildningar och att dessa avbildningar är kulturellt betingade, Upprepandet av ett och samma motiv gör oss medvetna om att vi ser något helt annat än det som avbildas. Vi ser avbildningen och den styr i sin tur hur vi uppfattar det avbildade. Här fungerar Widoffs montageteknik som en markör, den skapar en distans mellan bilden och vad bilden föreställer och förstärkte känslan av att vi tittade på en bild av en annan bild. Opera handlar därför inte bara om en trädgård, sviten säger något allmänt om hur bilder faktiskt alltid förhåller sig till andra bilder."

Text: Håkan Nilsson

Ur Liljevalchs konsthalls utställningskatalog, "Anders Widoff - (att) bära sig", 2005.

Purchasing info