No connection to server
5
260449

A Bruno Mathsson easy chair, Firma Karl Mathsson ca 1931

Estimate
5 000 - 6 000 SEK
457 - 548 EUR
481 - 577 USD
Hammer price
6 000 SEK
Purchasing info
A Bruno Mathsson easy chair, Firma Karl Mathsson ca 1931

.

Wear, later cords.

Saleroom notice

Ritningen intagen och publicerad i Svenska Slöjdföreningen mönsterblad nr 259.

Literature

Red. Lis Högdal, Bruno Mathsson, bokförlaget Arena, 2004. Omnämnd och avbildad sid 20, skiss sid 21.

More information

Skissen till denna 'länstol' skickades in till Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen för godkännande år 1931.