No connection to server
5
260449

A Bruno Mathsson easy chair, Firma Karl Mathsson ca 1931

A bruno mathsson easy chair, firma karl mathsson ca 1931.
A bruno mathsson easy chair, firma karl mathsson ca 1931.
A bruno mathsson easy chair, firma karl mathsson ca 1931.
A bruno mathsson easy chair, firma karl mathsson ca 1931.

.

Wear, later cords.

Droit de suite: No
Estimate: 

5 000 - 6 000 SEK

525 - 630 EUR

Hammer price: 
6 000 SEK
Saleroom notice

Ritningen intagen och publicerad i Svenska Slöjdföreningen mönsterblad nr 259.

Literature

Red. Lis Högdal, Bruno Mathsson, bokförlaget Arena, 2004. Omnämnd och avbildad sid 20, skiss sid 21.

Related content

Skissen till denna 'länstol' skickades in till Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen för godkännande år 1931.

Purchasing info