101
301071
Carl Kylberg
(Sweden, 1878-1952)

"Människor på väg I"

Signed C Kylberg. Also signed CK on verso. Executed in 1936-37. Canvas 89 x 100 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

800 000 - 1 000 000 SEK

85 929 - 107 411 EUR

Hammer price: 
800 000 SEK
Provenance

Originally in Ruth Kylberg's collection, Stockholm.

Exhibitions

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1954, cat no 95.
Riksförbundet för bildande konst, 1955, exhibition no 143.
Nordiska Konstförbundet and Kunstforeningen i Köpenhamn, "Mindeutstilling", 17 November - 16 December 1956, cat no 34.
Aarhus permanente Udstilling, "Mindeutstilling", January 1957.
Fyens Stifts Kunstforening, Odense, February 1957.
Konstakademien, Carl Kylberg minnesutställning, 1962, cat no 69.
Moderna Museet, Stockholm, 1976, exhibition no 140, cat no 35.
Malmö Konsthall, 17 December 1977 - 26 February 1978, cat no 66.
Svensk-Franska konstgalleriet, Stockholm.

Literature

Malmö Konsthall, "Carl Kylberg" exhibition catalogue, reproduced in colour fullpage image 66.
Brita Knyphausen, "Carl Kylberg", 1965, reproduced page 219.

Related content

Med målningar som ”Människor på väg” fulländar Carl Kylberg sitt 1930-talsmåleri. I detta verk har konstnären funnit sitt eget språk; ett måleri som ligger nära det abstrakta och där de klara färgerna spelar den förnämsta rollen som förmedlare av känslor och visioner. Detta sätt att måla väckte i samtiden uppretade känslor. Carl Kylberg kände sig ofta tvungen att bredvid sina stora oljemålningar även ställa ut blyertsteckningar, små ”övningsstycken”, för att övertyga sina kritiker om att han inte var en ”bluff”. Carl Kylberg var i princip autodidakt med endast sporadiska konstnärliga studier bakom sig och han fick kämpa länge för att nå framgång.
Auktionens målning ”Människor på väg” är tillsammans med ”Uppbrott”(I Moderna Museets samlingar) ett av de centrala verken från den för konstnären intensiva perioden 1936-37. Den representerar en höjdpunkt i ett ”mystiskt ljusdunkelmåleri” som konstnären vid tidpunkten excellerar i. Den vagt antydda bakgrunden med de för Carl Kylberg så karakteristiska svarta horisontala linjerna möter de rena, distinkta färgerna vilket resulterar i en spännande helhet. Där ryms både en stark känsla och kontemplation I sin samtid framstod detta manér som nyskapande, här lockar konstnären till dialog och inte endast ett betraktande. ”Var inte alltför tydlig, för det tonfallet blir snart utnött” skriver konstnären i sin dagbok. Carl Kylberg söker i målningen uttrycka det som syns i själen, något allmängiltigt, allmänmänskligt – typiskt är att figurerna har inga specifika anletsdrag men dock ansikten – något som är genomgående för hans skildringar av människor, undantaget regelrätta porträtt. Detta ”sökande” efter något allmängiltigt frammanar även en stark känsla av tidlöshet. Att Carl Kylberg enträget sökte uttrycka detta är klart - ytterligare en version av ”Människor på väg” gjordes under samma period vilket visar på att konstnären under denna tid var mycket upptagen av filosofiska tankegångar kring människans existens, hennes liv, hennes vandring här på jorden. Dylika tankar och tema har sysselsatt konstnärer genom tiderna – ett exempel i den moderna konsten återfinns i Paul Gauguins ” Var kommer vi ifrån, Vad är vi? Vart är vi på väg”
Carl Kylberg kommenterade och beskrev fortlöpande sina verk och understundom ger dessa kommentarer ytterligare en dimension till det enskilda konstverket. I samband med tillkomsten av ”Människor på väg” skriver Carl Kylberg att han under några år försökt gestalta en berättelse om hur ”Människorna upptäcka skönheten”
”Ett händelseförlopp var det jag ville måla, och så en vacker dag lyckades jag med uppgiften. Dock till min förvåning märkta jag att namnet på tavlan inte var det rätta.(…) Godtroget hade jag drömt om namnet ”när människorna upptäcka skönheten”. Och nu är min tavla färdig – och tvingar fram namnet ”Människor på väg”
Kanske kan man tänka sig att de människor som är på väg – de som söker - så småningom kommer upptäcka skönheten? Carl Kylbergs målning ”Människor på väg” lämnar inte några exakta svar utan en skön förundran!

Originalram utförd av konstnärens fru Ruth.

Purchasing info
For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photography, Contemporary Art,
+46 (0)702 63 70 57