476
314580
Linn Fernström
(1974-)

"De tre kvinnorna" (The three women)

Signed Linn Fernström and dated 2001 on verso. Canvas 209 x 290 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

1 000 000 - 1 200 000 SEK

107 759 - 129 310 EUR

Exhibitions

Galleri Lars Bohman, Stockholm, "Linn Fernström", 9 – 21 February 2001.
Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj, "Carnegie Art Award 2001", 6 - 25 November 2001.
Kunstnernes Hus, Oslo, "Carnegie Art Award 2001", 1 - 12 December 2001.
Victoria Miro Gallery, London, "Carnegie Art Award 2001", 9 - 20 January 2002.
Kópavogur konstmuseum, Kópavogur, 9 February - 3 March 2002.
Konstakademien, Stockholm, "Carnegie Art Award 2001", 22 March - 14 April 2002.
Konsthallen, Helsingfors, Finland, "Carnegie Art Award 2001", 23 April - 12 May 2002.
Venedigbiennalen, "Absolut Generations", Venice 2003.

Literature

Galleri Lars Bohman, "Linn Fernström", 2005, reproduced in colour fullpage page 33.
Carnegie Art Award 2001, reproduced in colour pages 79-80.

Related content

Vad är det för ett landskap? Var befinner vi oss någonstans? Linn Fernströms tre unga figuranter tar plats på den stora duken, där det myllrar av rörelse och liv. Stora rödblåa papegojor flyger framför de tre kvinnorna, vingarna flaxar och fåglarna dyker upp och försvinner ur vårt blickfång. Himlen är ljus och horisonten vid och öppen. Mitt i denna rörelse av kraftfulla vingar, tågande skyar och storslaget landskap, finns en märklig stillhet och förankring. Det tre kvinnorna tycks helt opåverkade av papegojornas myller, de står som klassiska stoder i en föränderlig värld, redo att stå emot vad som måhända kan nalkas. Den unga kvinnan i mitten håller en liten kulting i famnen, men har blicken stilla fästad vid något utanför bildplanet. Kvinnan till höger håller ömsint två små blonda barnahuvuden tryckta till sitt bröst och hennes blick söker även den, en punkt långt bortom det som vi betraktare har tillgång till. Ett svindlande skådespel utspelas framför våra ögon och säkerligen är detta bara en kort akt ur ett stycke som till syvende och sist handlar om livet och alla dess fantastiska paradoxer, ytterligheter och möjligheter.

”De tre kvinnorna” målades 2001, året efter att Fernström gått ut Konstakademien. Samma år debuterade hon på galleriscenen och fick ett enormt genomslag. Hennes stora vilda och poetiska dukar var fyllda av ett ödmjukt självförtroende och Fernström intar alltsedan dess en särställning i den svenska samtidskonsten. Målningen är intressant ur många aspekter, inte minst när man ser till konstnärens fortsatta produktion. ”De tre kvinnorna” är den första målningen där dessa tre kvinnor figurerar. Tematiken med hennes tre alter egon i skilda skepnader återkommer hon senare till och placerar dem i olika formationer, landskap och rumsligheter. ”De tre kvinnor” har också visats internationellt, målningen inkluderades i utställningen ”Absolute Generations”, i samband med Venedigbiennalen 2003.

Fernström har skapat sig en egen värld till vilken hon inbjuder sina betraktare. Där finns en känslig lyhördhet för detaljer och konstnären besitter en förmåga att skapa magi ur det till synes vardagliga. Likt barnets okonstlade sätt att uppleva sin omvärld låter konstnären livets märkvärdigheter generera drömmar och fantasier i en alldeles igenkännbar miljö. ”De tre kvinnorna” framstår med det decenniet som passerat sedan den målades som ett av konstnärens tidiga absoluta nyckelverk.

Artist/Designer

Linn Fernström är en svensk bildkonstnär född i Örebro. Hon utbildade sig på Konsthögskolan i Stockholm och har bland annat ställt ut på Lars Bohman Gallery. Hennes målningar har ofta ljus bakgrund och starka, klara färger. Motiven kretsar kring människor och djur och väger mellan idyll och mardröm, lekfullhet och allvar. Hennes stil är ofta realistisk med referenser till det klassiska måleriet med inslag av symbolism och surrealism. Fernströms målningar är ofta monumentala i sin storlek och hon avbildar gärna sig själv. Kända verk är ”De tre kvinnorna” och ”Ballongerna”.

Read more
Purchasing info