368
320245
Marcus Larsson
(1825-1864)

Självporträtt

Signerad SM Larson och daterad 1850. Duk 20,5 x 18,5 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

15 000 - 18 000 SEK

1 599 - 1 919 EUR

Hammer price: 
22 000 SEK
Related content

Detta hittills okända självporträtt är utfört 1850 samma år som Marcus Larson genomförde sin betydelsefulla resa till Norge. Endast ett självporträtt av konstnären är tidigare känt; ett bystporträtt utfört omkring 1849. (A Gauffin, "Simon Marcus Larson 1825-1864", 1907, sid 26, avbildat)
Samma år som det aktuella självporträttet utförde Kilian Zoll sitt porträtt av Marcus Larson, i vilket konstnären är avporträtterad framför ett staffli med en av sina marinmålningar.

Artist/Designer

Marcus Larson var en svensk bildkonstnär född i Östergötland. Larson studerade vid Konstakademiens Antikskola i Stockholm. Sedermera arbetade han som teckningslärare i Helsingborg. Larson reste mycket, bland annat till Norge, Finland, Ryssland, England och Düsseldorf tillsammans med Kilian Zoll och Bengt Nordenberg. Larsons konst kännetecknas av passionerade, stormande landskap och han anses vara en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. Han var mycket produktiv och kunde utföra en målning med stor hastighet.
Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, på andra svenska museer och även i utlandet.

Read more
Purchasing info
Contact specialist
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Old Masters
+46 (0)8 614 08 58