320245

368. MARCUS LARSON, Självporträtt.

Signerad SM Larson och daterad 1850. Duk 20,5 x 18,5 cm.

Droit de suite
No
Estimate
15 000 - 18 000 SEK / 1 599 - 1 919 EUR
Hammer price
22 000 SEK
Absentee bid
It is too late to place absentee bids for this lot.

Absentee bids can be placed prior to 10 lots before this item is hammered.

Related content

Detta hittills okända självporträtt är utfört 1850 samma år som Marcus Larson genomförde sin betydelsefulla resa till Norge. Endast ett självporträtt av konstnären är tidigare känt; ett bystporträtt utfört omkring 1849. (A Gauffin, "Simon Marcus Larson 1825-1864", 1907, sid 26, avbildat)
Samma år som det aktuella självporträttet utförde Kilian Zoll sitt porträtt av Marcus Larson, i vilket konstnären är avporträtterad framför ett staffli med en av sina marinmålningar.

Contact the cataloguer

Johan Jinnerot

Stockholm

Johan Jinnerot
Specialist Old Masters

+46 (0)8 614 08 58
johan.jinnerot@bukowskis.com

Purchasing info

Terms & Conditions details

Transports

How do I place a bid

Create account