No connection to server
330
356109

Jim Dine

(United States, Born 1935)
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
91 100 - 109 000 EUR
95 700 - 115 000 USD
Hammer price
1 450 000 SEK
Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Jim Dine
(United States, Born 1935)

"Cowboy Cunts"

Signed Jim Dine and dated 2009 on verso. Canvas 165 x 150 cm.

Provenance

Wetterling Gallery, Stockholm.

Exhibitions

Wetterling Gallery, Stockholm, “Jim Dine: New Works” , 9 November - 9 December 2009.

More information

Jim Dine är en av vår tids mest hyllade och omtyckta konstnärer. I auktionens målning "Cowboy cunts" är duken uppfylld av ett stort hjärta målat i starka och expressiva färger. De kraftfulla penseldragen i rött, blått och gult får kompositionen att gränsa till det abstrakta men hålls samman tack vare den välbekanta hjärtformen. Hjärtat har varit ett centralt motiv genom hela Dines konstnärskap. Det återkommer ständigt i hans målningar, teckningar, skulpturer och grafik. Genom att använda en universell och okomplicerad symbol tillåter han både sig själv och betraktaren att applicera sina egna känslor och idéer på formen. Hjärtat blir ett oskrivet blad som kan fyllas med innehåll och mening.

Dine inledde sin karriär i New York vid slutet av 1950-talet och var del av den nya generationen konstnärer som sökte en väg vidare från den abstrakta expressionismen. Med sina omtalade happenings utforskade och ifrågasatte han de estetiska värdena inom samtidens konst och på Judson Gallery ställde han tillsammans med Claes Oldenburg ut assemblages som var tillverkade av föremål som han hade hittat på New Yorks gator. 1962 medverkade Dine på den banbrytande utställningen "New Painting of Common Objects" på Pasadena Art museum i Kalifornien, bland övriga konstnärer på utställningen fanns namn som Roy Lichtenstein, Andy Warhol och Edward Ruscha. Måleriet blev tidigt det uttryck som Dine kände sig mest bekväm med och har idag med sina personliga tolkningar av alldagliga föremål skapat sin egen karaktäristiska stil. Han har själv beskrivit sitt målande som en process av korrigering där han flera gånger omarbetar en målning. Färg läggs till, tas bort och revideras tills det färdiga resultatet uppnås.

Jim Dines motivkrets har blivit starkt förknippad med hans konst. Bland de återkommande temana finns badrockar, verktyg, penslar och Pinocchio, den senare speciellt känd för den svenska publiken tack vare den monumentala och omtalade skulpturen som avtäcktes i Borås 2008. Med en rad olika tekniker har Dine bearbetat de olika motivserierna och har idag gjort dem till sina egna. De handlar dock aldrig om en enkel upprepning, varje verk blir en unik tolkning i sig själv. På grund av sitt användande av till synes vardagliga objekt samt tidpunkten för hans genombrott har Jim Dine ofta blivit beskriven som en popkonstnär, ett epitet som delvis har beröringspunkter med hans konst men långtifrån sammanfattar hans långa och produktiva karriär. Inspirationen från den abstrakta expressionismen har aldrig riktigt släppt taget om honom och han har själv kallat sig för både romantiker och maximalist.

Dine har beskrivit sina hjärtan som mentala landskap som är nödvändiga för hans uttryck. De har idag kommit att bli en förlängning av hans eget inre. I Dines senare målningar har en allt starkare självsäkerhet vuxit fram och i auktionens målning från 2009 har han gett sina känslor fritt spelrum över duken.