No connection to server
181
407093

Agda Holst

(Sweden, 1886-1976)

Still life with fruits and flowers

Signed Agda Holst and dated 1928. Canvas 62 x 48 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

15 000 - 20 000 SEK

1 807 - 2 410 EUR

Hammer price: 
16 000 SEK
Related content

1994 anordnades på Prins Eugens Waldemarsudde utställningen "Den otroliga verkligheten - 13 kvinnliga pionjärer". Till pionjärerna hänfördes bl a Siri Derkert, Vera Nilsson, Tora Vega Holmström och Agda Holst. Gemensamt för dem alla är att de i unga år utbildade sig i Paris. Radikala gentemot den förhärskade konstuppfattningen kom de efter hemkomsten att göra banbrytande insatser för modernismens genombrott. Agda Holst främsta motivkrets var porträtt- och stillebenmåleri, bl a kan nämnas porträttet av Hjalmar Gullberg från 1927 (Nationalmuseum, Gripsholmssamlingen). Från samma tid härrör det aktuella stillebenet som omisskännligt vittnar om konstnärinnans signum - ett kultiverat, raffinerat färgspråk med fulländad känsla för kompositionens proportioner och balans. På initiativ av en fransk konstsamlare utställdes hennes porträtt och stilleben på Salon des indépendents i Bordeaux 1933.

Purchasing info