No connection to server
181
407093

Agda Holst

(Sweden, 1886-1976)
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
1 330 - 1 770 EUR
1 410 - 1 880 USD
Hammer price
16 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Agda Holst
(Sweden, 1886-1976)

Still life with fruits and flowers

Signed Agda Holst and dated 1928. Canvas 62 x 48 cm.

More information

1994 anordnades på Prins Eugens Waldemarsudde utställningen "Den otroliga verkligheten - 13 kvinnliga pionjärer". Till pionjärerna hänfördes bl a Siri Derkert, Vera Nilsson, Tora Vega Holmström och Agda Holst. Gemensamt för dem alla är att de i unga år utbildade sig i Paris. Radikala gentemot den förhärskade konstuppfattningen kom de efter hemkomsten att göra banbrytande insatser för modernismens genombrott. Agda Holst främsta motivkrets var porträtt- och stillebenmåleri, bl a kan nämnas porträttet av Hjalmar Gullberg från 1927 (Nationalmuseum, Gripsholmssamlingen). Från samma tid härrör det aktuella stillebenet som omisskännligt vittnar om konstnärinnans signum - ett kultiverat, raffinerat färgspråk med fulländad känsla för kompositionens proportioner och balans. På initiativ av en fransk konstsamlare utställdes hennes porträtt och stilleben på Salon des indépendents i Bordeaux 1933.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?