No connection to server
793
430467

A pair of Swedish 18th century silver canlesticks, marks of Mikael Åström, Stockholm 1765.

Estimate
200 000 - 250 000 SEK
17 200 - 21 500 EUR
17 900 - 22 400 USD
Hammer price
400 000 SEK
Purchasing info
A pair of Swedish 18th century silver canlesticks, marks of Mikael Åström, Stockholm 1765.

Height 24 cm, total weight 1 070 g (522+548).

Literature

Jfr. Svenskt Silversmide del II, pl. 649 och 652, text sid. 236.

More information

Intressant att reflektera över då det gäller Mikael Åström är att han och Christian Precht delade verkstad i Stockholm då Precht återvänt från Paris på 1700-talets mitt. Precht sägs då ha ansett sig vara fullärd och etablerade sig snabbt som en av hovets främsta leverantörer. Den långa svenska guldsmedsutbildningen, som var vägen till mästarvärdighet måste förefallit honom onödig. Men då hans vän Åström blev mästare, kunde Precht på ett enkelt sätt verka under hans stämpel. Ett scenario som diskuterats då det gäller Åströms kända mästerstycke, en kaffekanna som anses vara det främsta exemplaret på en svensk rokokokaffekanna och där man funnit en ritning som med största sannolikhet gjorts av Precht. Hans skicklighet som hantverkare och det faktum att de delade verkstad styrker antagandet att Precht även kan ha hjälpt Åström med själva arbetet. Mikael Åströms mästerstyckekanna såldes på Bukowskis i maj år 2000 för 1,8 miljoner.