No connection to server
679
788686

Bruno Liljefors

(Sweden, 1860-1939)
Bruno Liljefors, Flying swans.
Bruno Liljefors, Flying swans.

Flying swans

Signed Bruno Liljefors and dated 1924. Canvas 109 x 163 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

500 000 - 600 000 SEK

46 900 - 56 300 EUR

45 000 - 53 900 USD

Hammer price: 
Unsold
Import VAT

Import VAT (12%) will be charged on the hammer price on this lot. For further details please contact customer service +46 8-614 08 00.

More information

Bruno Liljefors är den svenske konstnären som förknippas med natur- och djurmotiv, särskilt i dramatiska situationer. Liljefors konstnärliga bana startade med studier vid Konstakademien 1879, och fortsatte 1882 i Düsseldorf där studierna kretsade kring djurmåleri. Därefter gick resan vidare till Venedig, Rom, Neapel, Paris och Grez. Återkommen till Sverige började han teckna och måla djur, särskilt katter och småfåglar i det lilla formatet, från början i intimt samspel med naturen och med påverkan av japansk konst. Övergick sedan till bredare skildringar av vilda djur och natur, av havsutsikter med sjöfågel och av dramatiska scener med kamp mellan rovfåglar och olika villebråd. Betraktades som vårt lands främste djurmålare med en mycket stor produktion. Även verksam som skulptör och en ivrig jägare. Liljefors skildrade, i motsats till det samtida "idylliska" djurmåleriet, djurens vardag med fokus på rörelse, anatomi och deras anpassning till landskapet. Det är här som storheten i hans måleri ligger, i förmågan att med stor skärpa visa djuren i dess rätta miljö. Detta har han ibland uppnått genom jakt och observation av levande, men i vissa fall också döda djur. Kända konstverk är målningarna "Rävfamilj" (1886) och "Havsörnar" (1897), samt skulpturen "Lek" (1930) vid Stockholms Stadion. Han utförde även fondmålningarna till det konstgjorda landskapet vid Biologiska Museet i Stockholm invigt 1893. En mer okänd sida av Bruno Liljefors är hans karriär som variteartist och elitgymnast med barr som specialitet.
Representerad främst på Nationalmuseum, Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm.

Artist

Bruno Liljefors is the Swedish artist best known for his nature and animal motifs, especially in dramatic situations. Liljefors started with studies at the Academy of Arts in 1879, and continued 1882 in Düsseldorf where the studies revolved around animal painting. The journey then continued to Venice, Rome, Naples, Paris and Grez. Once back in Sweden, he began to draw and paint animals, especially cats and small birds, from the beginning in intimate interaction with nature. He then moved on to broader depictions of wild animals and nature, of seascapes with seabirds and of dramatic scenes of battles between birds. Liljefors is known as our country's foremost animal painter with a large production. Liljefors depicted, in contrast to the "idyllic" animal painting, the animals everyday life with a focus on movement, anatomy and their adaptation to the landscape. This is where the greatness of his painting lies, in the ability to show the animals in their proper environment. He has achieved this by hunting and observing. Well-known works of art are the paintings "Rävfamilj" (1886) and "Havsörnar" (1897), as well as the sculpture "Lek" (1930) at Stockholm Stadium. Liljefors is mainly represented at the National Museum, Waldemarsudde and the Thielska gallery in Stockholm.

Read more
Purchasing info