894792

140. HJALMAR JACKSON, A Hjalmar Jackson ebony and pearwood desk/library table, Stockholm ca 1934.

The top with carved geometrical ornamentation, base with two drawers, marked HJJ. 180 x 70 cm height 74 cm.

Minor stains and wear.

Droit de suite
No
Estimate
100 000 - 125 000 SEK / 10 406 - 13 007 EUR
Hammer price
700 000 SEK
Absentee bid
It is too late to place absentee bids for this lot.

Absentee bids can be placed prior to 10 lots before this item is hammered.

Literature

Anna Sofia Tarukoski, Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design, Linköpings Tekniska Högskola, uppsats, "Snickarmästare Hjalmar Jackson", Juni 2007. Se möblerna avbildade sid 50, fig. 61. Ursprungligen avbildade i "Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst", år 1934.
Bukowskis Moderna auktion 566, våren 2012, jfr katalognr 499, samma modell men med inläggningar av ben och palisander, signerad Hjalmar Jackson.

Contact the cataloguer

Eva Seeman

Stockholm

Eva Seeman
Specialist Design and 20th Century Works of Art Department

+46 (0)8 614 08 31
eva.seeman@bukowskis.com

Purchasing info

Terms & Conditions details

Transports

How do I place a bid

Create account