8
916938
Cecilia Edefalk
(Born 1954)

Untitled.

Signed Cecilia Edefalk and dated 1996 on verso . Oil on linen canvas 60,5 x 40 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

40 000 - 50 000 SEK

4 145 - 5 181 EUR

Hammer price: 
65 000 SEK
Related content

Edefalks produktion är sparsmakad och hennes framgångar är oerhörda sett ur den selektiva produktionen. Hon arbetar med repetition och upprepning i olika former, fascinerad av frågor kring kopiering. Andy Warhol använde det repetitiva som ett uttryck mot föreställningen om konstverket som unikt och som en kommentar till den massmediala effekten i samhället. För Edefalk är upprepningen inte mekanisk och variationen skapas av själva målandet. Motiven upprepas om och om igen med bara en knappt märkbar variation. Måleriet är sparsmakat och koncentrationen ligger i de olika färgskalorna. Edefalk visar på ett mästerligt sätt vad färgens valörer innehåller. Den omsorgsfullt porträtterade näsan från svart till vitt, den stora ljusa ytan till de tunna laserade färgskikten som bygger upp förgrunden, står mot varandra och skapar både rum och geometriska former.

Purchasing info
Contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photography, Contemporary Art,
+46 (0)8 614 08 57