91
908092
Carl Fredrik Reuterswärd
(1934-2016)

"Non-Violence"

Signed Carl Fredrik Reuterswärd and numbered 58/99 on plaque. Patinated bronze mounted on stone base. Height 19, length 26 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

60 000 - 80 000 SEK

6 218 - 8 290 EUR

Hammer price: 
80 000 SEK
Related content

Non-Violence måste anses vara det konstverk som mer än något annat har kommit att representera Carl Fredrik Reuterswärds konst, likväl får den betraktas som det internationellt mest kända svenska konstverket i världen. Ett kännetecken på genialitet är inte sällan att sammanföra två saker som ingen tidigare har tänkt på att förena. Carl Fredrik Reuterswärd lyckades skapa en oerhört kraftfull symbol då han förenade revolvern och knuten i sitt verk Non-Violence. Skulpturen är långt mycket mer än ett spännande konstverk; den knutna revolvern har blivit en internationellt självklar symbol för fred som tycks vädja till mänskligheten att det avskyvärda våldet i världen måste stoppas. Carl Fredrik Reutersvärd beskriver sin tanke bakom verket med dessa ord "Humor är det bästa verktyg vi har för att föra samman människor. När jag gjorde min fredssymbol, tänkte jag på hur viktigt det var att få med lite humor, bara för att mitt 'vapen' skulle bli symboliskt löjligt och fullständigt oanvändbart."
Redan på 1960-talet utvecklade Reuterswärd temat Mediets minne där han slog knut på olika föremål, bl. a. pennor. Non-Violence skulpturen kom att skapas som en reaktion på mordet av vännen John Lennon år 1980, och därefter har skulpturen varierats i en mängd skulpturmodeller och teckningar. En av de första tre versionerna av skulpturen köptes av Luxemburgs regering och skänktes år 1988 i gåva till FN, där den alltsedan dess haft sin rättmätiga plats framför FN-byggnaden i New York. Non-Violence är representerad på världens museer, omskriven av många och har fått en självklar plats i konsthistorien.

Purchasing info
Contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89