No connection to server
436
911816

David Klöcker Ehrenstrahl, replica

(Germany, 1629-1698)
David klöcker ehrenstrahl replica, lieutenant general nils bielke (1644-1716).
David klöcker ehrenstrahl replica, lieutenant general nils bielke (1644-1716).
David klöcker ehrenstrahl replica, lieutenant general nils bielke (1644-1716).
David klöcker ehrenstrahl replica, lieutenant general nils bielke (1644-1716).

Lieutenant general Nils Bielke (1644-1716)

Signed D Klöcker Ehrenstrahl fecit. Relined canvas 134 x 99 cm. Transmitted text verso "B: N-o 14 Kongl. maijestets Sweries Rikesrådig Feltmarscalk och Generalgoüeneïur Nils Bielke grefwe till Salstad". Period gilded frame.

Droit de suite: No
Estimate: 

100 000 - 125 000 SEK

10 267 - 12 834 EUR

Hammer price: 
70 000 SEK
Provenance

Säbylund, Närke.

Literature

Sixten Strömbom (ed.), "Index över svenska porträtt 1500-1850", 1935/43, volume I, p. 80. SPA 1917:9.
Axel Sjöblom, "Ehrenstrahl", 1947, compare with plate no 41.

Related content

Nils Bielke föddes 1644 i Stockholm och dog år 1716. Han var en av vårt lands mest färgstarka personer under den Karolinska tiden, en elegant hovman och karismatisk kavallerigeneral. Efter slaget vid Lund 4 december 1676 lär Karl XI ha yttrat att "den dagen dansade min krona på Bielkens värjspets". Under en tid som ambassadör vid Ludvig XIV:s hov fyllde Bielke en viktig funktion som representant for stormakten Sverige. Som förtrogen vän till Karl XI förordnades han senare till generalguvernör över det prestigefyllda Pommern. Ingen annan dåtida svensk statsman hade i slutet av 1600-talet så breda kontakter med Nordeuropas ledande furstar och hov, och han spelade ett högt och djärvt politiskt spel.
I detta praktfulla porträtt är Bielke avbildad som generallöjtnant med guldbroscherad grå dräkt, harnesk och en spetsjabot samt röd drapering.

Den aktuella målningen är en replik till målning från 1678 som återfinns på Sturefors slott, Östergötland.

Purchasing info
For condition report contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89