No connection to server
305
968617

Valerio Adami

(Italy, Born 1935)
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
27 000 - 31 500 EUR
28 200 - 33 000 USD
Hammer price
Unsold
Droit de suite

Droit de suite is a right granted to artists or their heirs, in some jurisdictions, to receive a fee on the resale of their works of art. By law, the buyer pays an artist fee for certain works of art. This fee is 5% of the hammer price, or less.

For more information about this law:
Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of Art, Specialist Modern and 19th century Art
+46 (0)707 78 35 71
Valerio Adami
(Italy, Born 1935)

"Après-midi d'un faune"

Signed Adami on verso. Canvas 100 x 81 cm.

More information

Italienske Valerio Adami fick sin konstnärliga grundutbildning i Italien och flyttade sedan mellan Italien, Frankrike, England och USA. Utöver de många flyttarna reste Adami runt hela världen och var bland annat flera gånger i Indien. I Frankrike mötte han på 50-talet Roberto Matta och Wifredo Lam som kom att påverka honom stilmässigt och innehållsmässigt. Detta första mer expressionistiska uttryck kom så småningom att utvecklas till ett måleri som låg nära syntetismen med sina färgfält avdelade av svarta konturer. Hans motiv är dock, till skillnad från andra syntetisters, drastiskt beskurna nästan fragmentariska, och påminner mer om popkonst.
Under 1970-talet började Adami behandla politiska ämnen i sin konst. I målningarna smälte politiken samman med europeisk historia, filosofi och mytologi.
Adami har också ett starkt och levande förhållande till litteraturen. Titeln på auktionens verk, ”L’après-midi d’un faune”, syftar på en symbolistisk dikt av Stéphane, skriven på alexandrin i tre omgångar åren 1865-1976. Den skildrar en faun som vaknar ur en eftermiddagsslummer på en siciliansk strand och undan för undan erinrar sig och reflekterar över morgonens sinnligt erotiska upplevelser. Mallarmé anknöt i sin dikt till det forna Greklands myt om Pan och Syrinx, vilken gestaltats många gånger om i dikt- och målarkonst.
Dikten har tjänat som utgångspunkt för andra betydande konstnärliga verk. Claude Debussy inspirerades till sitt symfoniska verk ”Prélude à l’après-midi d’un faune” (1894). Detta musikstycke ledsagade ett par decennier senare Waclaw Nizynskis nyskapande balett med samma namn (1912). Alla tre verken intar en central plats inom sina respektive konstarter och inom modernismens utveckling.